1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-105 ДЕНЕ ТАРБИЯ III 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
BIL-100 ИНФОРМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
BKO-103 ЗООЛОГИЯ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BKO-105 АЙЫЛ ЧАРБА МЕТЕОРОЛОГИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
BKO-107 ӨСҮМДҮКТҮ КОРГООНУН НЕГИЗДЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
BTB-103 ӨСҮМДҮК ӨСТҮРҮҮЧҮЛҮКТҮН НЕГИЗДЕРИ 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
BTB-105 БОТАНИКА 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
KGZ-103 KЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ-I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KMM-109 ХИМИЯ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
MAT-100 МАТЕМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
RSC-103 ОРУС ТИЛИ - 1 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-106 ДЕНЕ ТАРБИЯ IV 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
BKO-100 АЙЫЛ ЧАРБА ЭКОЛОГИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
BKO-102 ӨСҮМДҮКТЮРДҮН ФИЗИОЛОГИЯСЫ ЖАНА БИОХИМИЯСЫ 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
BKO-104 ТОПУРАК ТААНУУ (КУРСТУК ИШ) 4 ( 2 - 4 ) 6 МC Түшүр
BKO-106 МИКРОБИОЛОГИЯ 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
BTB-102 ГЕОЛОГИЯ ЖАНА МИНЕРAЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
BTB-104 ӨСҮМДҮКТЮРДҮН ГЕНЕТИКАСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
ING-112 АНГЛИС ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-104 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-104 ОРУС ТИЛИ - II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
UME-110 ФИЗИКА 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
MYD-201 АДИСТИК ЧЕТ ТИЛ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BKO-201 МИКРОБИОЛОГИЯ 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
BTB-201 ӨСҮМДҮКТӨРДҮН ФИЗИОЛОГИЯСЫ Ж-А БИОХИМИЯСЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
ZİR-203 ДЫЙКАНЧЫЛЫК 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BTB-203 ӨСҮМДҮКТӨРДҮН СЕЛЕКЦИЯСЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
ZİR-205 АЙЫЛ-ЧАРБА МЕХАНИЗАЦИЯСЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
TAR-251 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-251 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BKO-205 ӨСҮМДҮКТӨРДҮН ВИРУСОЛОГИЯСЫ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
ZİR-207 ААРЫЧЫЛЫК 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
ZİR-211 ЛАБОРАТОРИЯЛЫК ИШТЕРДИН ТЕХНИКАСЫ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
YÖD-202 (КУРСТУК ИШ) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
BKO-202 ФИТОПАТОЛОГИЯ 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
ZİR-206 АГРОХИМИЯ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
MYD-202 АДИСТИК ЧЕТ ТИЛ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
STJ-202 ПРАКТИКА I 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
BKO-204 АЙЫЛ ЧАРБА ЭНТОМОЛОГИЯСЫ 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
BKO-206 ӨСҮМДҮКТҮН ИММУНИТЕТИ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
EDF-202 ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TUR-226 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TAR-252 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BKO-208 КУРТ-КУМУРСКА-Н МОРФОЛОГИЯСЫ Ж-А АНАТОМИЯСЫ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BKO-210 ТОПУРАК Ж-А ӨСҮМДҮК ДИАГНОСТИКАСЫ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
ZİR-208 ЛАНДШАФТ ДИЗАЙНЫ 2 ( 1 - 2 ) 2 ТС Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BTB-301 МӨМӨ-ЖЕМИШ ӨСМҮДҮКТӨРҮ 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
BTB-303 ТАЛАА ӨСҮМДҮКТӨРҮ 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
BKO-301 ОТОО ЧӨПТӨР ЖАНА КҮРӨШҮҮ 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
BKO-303 ТАЛАА ӨСҮМДҮКТӨРҮНҮН ЗЫЯНКЕЧТЕРИ ЖАНА ИЛДЕТТЕРИ 4 ( 3 - 2 ) 6 МC Түшүр
ZİR-301 ТАЛАА ИШТЕРИНИН ИЛИМИЙ - КОНТРОЛЬ МЕТОДДОРУ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
ZİR-305 ЖЕРГЕ ОРНОШТУРУУ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
ZİR-311 ЖЕР СЕМИРТКИЧТЕР ЖАНА ЖЕРДИ СЕМИРТӨӨ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BKO-313 ДАН - ЧАНАК ЖАНА ТОЮТ ӨСҮМДҮКТӨРҮНҮН ИЛДЕТТЕРИ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BKO-307 КУРТ-КУМУРСКАЛАРДЫН ЭКОЛОГИЯСЫ 2 ( 1 - 2 ) 2 ТС Түшүр
BKO-309 КУРТ-КУМУРСКАЛАРДЫН ТАКСОНОМИЯСЫ 2 ( 1 - 2 ) 2 ТС Түшүр
BKO-311 УРУКТУН ФИТОЭКСПЕРТИЗАСЫ 2 ( 1 - 2 ) 2 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BKO-302 ЖАШЫЛЧА ӨСҮМДҮКТӨРҮНҮН ИЛДЕТТЕРИ 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
BKO-304 ЖАШЫЛЧА ӨСҮМДҮКТӨРҮНҮН ЗЫЯНКЕЧТЕРИ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BKO-306 МӨМӨ-ЖЕМИШ ӨСҮМДҮКТӨРНҮН ИЛДЕТТЕРИ ЖАНА ЗЫЯНКЕЧТЕРИ 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
BKO-308 САКТАЛГАН ӨСҮМДҮКТӨРДҮН ЗЫЯНКЕЧТЕРИ ЖАНА ИЛДЕТТЕРИ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BKO-310 ӨСҮМДҮКТӨ КОРГООНУН БИОЛОГИЯЛЫК ЫКМАСЫ 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
YÖD-302 КУРСТУК ИШ 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
STJ-302 ПРАКТИКА II 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
ZİR-306 АЙЫЛ ЧАРБА ӨНДҮРҮШҮНДӨ ИШКЕРЛҮҮЛҮК ЖАНА БАШКАРУУ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
ZİR-312 ЖАШОО АРАКЕТИНИН КООПСУЗДУГУ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
BKO-312 ӨСҮМДҮКТӨ КОРГООНУН АГРОТЕХНИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ 2 ( 1 - 2 ) 2 ТС Түшүр
BKO-314 АЙЫЛ ЧАРБА КҮРӨШҮҮ ЫКМАЛАРЫ ЖАНА ПЕСТИЦИДДЕР 2 ( 1 - 2 ) 2 ТС Түшүр
BKO-316 ТЕХНИКАЛЫК ӨСҮМДҮКТӨРДҮН ЗЫЯНКЕЧТЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 2 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BKO-401 ӨСҮМДҮКТӨ КОРГООНУН ИНТЕГРАЦИЯЛЫК ЫКМАСЫ 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
BKO-403 ӨСҮМДҮКТӨ КОРГООНУН ХИМИЯЛЫК ЫКМАСЫ 4 ( 3 - 2 ) 6 МC Түшүр
ZİR-401 ӨСҮМДҮК БИОТЕХНОЛОГИЯСЫ 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
BTZ-451 БҮТҮРҮҮ ИШИ I 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
ZİR-403 АЙЫЛ ЧАРБАДА ЭСЕП ЖАНА КАРЖЫЛАМА 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
ZİR-405 ЧАРБА ПЛАНДОО ЖАНА УЮШТУРУУ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BTB-417 ЖАБЫК ГРУНТТАГЫ ӨНДҮРҮШ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BKO-405 КООЗДООЧУ ӨСҮМДҮКТӨРДҮН ИЛДЕТТЕРИ ЖАНА ЗЫЯНКЕЧТЕРИ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BKO-409 МИКОЛОГИЯ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BKO-407 ШААР ЭНТОМОЛОГИЯСЫ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BKO-411 ӨСҮМДҮКТҮН ВИРУС ИЛДЕТТЕРИ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
DES-400 АДИСТИГИ БОЮНЧА КОМПЛЕКСТҮҮ ЭКЗАМЕН 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-402 КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ (МАМЛЕКЕТТИК ЭКЗАМЕН) 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-404 БҮТҮРҮҮ ИШИНИН КОРГОО 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
BKO-402 ӨСҮМДҮКТҮ КОРГООНУН БИОТЕХНОЛОГИЯСЫ 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
BKO-404 ӨСҮМДҮКТҮН КАРАНТИНИ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BKO-412 НЕМАТОЛОГИЯНЫН НЕГИЗДЕРИ 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
BTZ-452 БҮТҮРҮҮ ИШИ II 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
ZİR-402 ЧАРБАНЫ БААЛОО ЖАНА ЭКСПЕРТИЗА 2 ( 2 - 2 ) 3 ТС Түшүр
ZİR-404 ПРОЕКТЕРДИ ДАЯРДОО ТЕХНИКАСЫ 2 ( 1 - 1 ) 3 ТС Түшүр
ZİR-406 АЙЫЛ ЧАРБА ӨНДҮРҮШҮН БАШКАРУУ ЖАНА МАРКЕТИНГ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BKO-410 ЧЕК АРАДАГЫ КАРАНТИНДИК КОНТРОЛЬ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BKO-406 ЗЫЯНКЕЧТЕРДИН ЖАНА ИЛДЕТТЕРДИН ПАЙДА БОЛУШУН ПРОГНОЗДОО 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BKO-408 ОРГАНИКАЛЫК АЙЫЛ ЧАРБАДА ӨСҮМДҮКТӨРДҮ КОРГОО 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BTB-410 ӨСҮМДҮКТҮН ТҮШҮМҮН СТАНДАРТИЗАЦИЯЛОО Ж-А СЕРТИФИКАЦИЯЛО 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы