Аркага
2 Ноябрь 2019

UULU, T. E., Hüseyin, Ö. Ğ. Ü. T., & MARAKOĞLU, T. (2018). Kırgızistan’ın Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Coğrafik Bölgeler Açısından Değerlendirilmesi. Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences, 8(2), 89-97.


https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjavl/issue/43034/521043