Аркага
18 Апрель 2018

Өсүмдүк коргоо бөлүмүнүн окутуучулары тарабынан сунулуучу семинарлар


Айыл чарба факультетинин Өсүмдүк коргоо бөлүмүнүн окутуучулары тарабынан 2017-2018- окуу жылында студенттерге төмөнкүдөй семинарларды сунушат.

Kыргыз-Түрк “Манас” Университети

Айыл чарба факультети

2017-2018-окуу

жылындагы

Kırgızistan-Türkiye ‘Manas’ Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

СЕМИНАРЛАРДЫН ПРОГРАММАСЫ

 

SEMİNERLER PROGRAMI

 

“Илдеттерге каршы биологиялык иш чаралар”

Проф. Др. Юсуф ЯНАР, 30-ноябрь, 2017

15:30 / ZF/Anfi A-204

‘Hastalıkların Biyolojik Mücadelesi’

Prof. Dr. Yusuf YANAR, 30 Kasım , 2017

15:30 / ZF/Anfi A-204

Өмдүктөрдүн систематикасынын өзгөчөлүктөрү”

Др. Мыскал ГАНЫБАЕВА, 7-декабрь, 2017

15:30 / ZF/Anfi A-204

‘Bitki sistematiğinin özellikleri’

Dr. Mıskal GANIBAYEVA, 7 Aralık, 2017

15:30 / ZF/Anfi A-204

“Германияда айыл чарба жерлерин изилдөө”

Проф. Док. Ролф  Отто КУХЕНБУХ,

15-февраль, 2018

15:30 / ZF/Anfi A-204

«Almanya’da Ziraat Topraklarını Araştırma

Prof. Dr. R.O. KUCHENBUCH,

15:30 / 15 Şubat 2018

Илдеттерге каршы биотехникалык иш  чаралар”

Проф. Док. Хүсеин ГӨЧМЕН, 22 Февраль , 2018

15:30 / ZF/Anfi A-204

 

Zararlılarla Biyoteknik Mücadele’

Prof. Dr. Hüseyin GÖÇMEN. 22 Şubat, 2018

15:30 / ZF/Anfi A-204

“Айыл чарбасында жараксыз пестициддердин сактоо абалы”

Док. Махабат КОНУРБАЕВА, 1-март, 2018

15:30 / ZF/Anfi A-204

Ziraatta gereksiz pestisitlerin saklama durumu

Dr. Mahabat KONURBAYEVA

1 Mart , 2018

15:30 / ZF/Anfi A-204

“Кыргызстанда дыйканчылыктын абалы”

Др. Абдыкерим АБДУЛЛАЕВ

22- Март, 2018

15:30 / ZF/Anfi A-204

 

Kırgızistan’da Çiftçilerin Durumu

Dr. Abdıkerim ABDULLAYEV

22 Mart, 2018

15:30 / ZF/Anfi A-204

“Энтомофаг козу-карындар, алардын биотехнологиялык потенциалы”

Проф. Др. Тинатин ДӨӨЛӨТКЕЛДИЕВА

19-апрель, 2018

15:30 / ZF/Anfi A-204

 

‘Entomofag mantarlar ve onların biyoteknolojik potansiyelleri’

Prof. Dr. T.DÖÖLÖTKELDİYEVA

19-апрель, 2018

15:30 / ZF/Anfi A-204

AG ЖАНА  CU нанобөлүкчөлөрүнүн антибактериялык касиетин фитопатогендерге карата сыноо

Док. Сайкал БОБУШЕВА

29-май, 2018

15:30 / ZF/Anfi A-204

AG VE  CU’un nano parçalarının antibakteryel özelliklerinin fitopatojenlere göre denemesi

Dr. Saykal BOBUŞEVA

29 May, 2018

15:30 / ZF/Anfi A-204