Аркага
18 Апрель 2018

Өсүмдүк коргоо бөлүмүнүн окутуучулары уюмдарды жана билим берүүчү программаларды аккредитациялоо боюнча семинар-тренингге катышты


Айыл чарба факультетинин Өсүмдүк коргоо бөлүмүнүн окутуучулары 2017-жылдын 8-ноябрында проф. Тинатин Дөөлөткелдиева, др. Конурбаева Махабат жана др. Бобушова Сайкал уюмдарды жана окутуучу прграммаларды аккредитациялоочу агенстводон семенар-тренинге катышып сертификатка ээ болушту.