Аркага
18 Апрель 2018

Проф. Каныбек Осмоналиевдин автордук «Илим жана техника» аттуу программасы


Проф. Каныбек Осмоналиевдин автордук «Илим жана техника» аттуу программанын алкагында проф. Т. Дөөлөткельдиева менен Өсүмдүк коргоо бөлүмү тууралуу программа уюштурлду. Бөлүмдүн илимий жетишкендиктери, лаборатордук коллекциялары менен кенири тааныштырды.