Өсүмдүктөрдү коргоо бөлүмү

Студенттерге билим алуу жана илимий изилдоо иштерине жана өсүмдүктү коргоо багытындагы илимий долбоорлорго активдүү катышууга заманбап лаборатория түзүлгөн. Окуу планы боюнча студенттер 3-курстан кийин өндүрүштүк практика каралган. Өсүмдүк коргоо бөлүмүндө Кыргызстанда жогорку квалификациясы бар, илимий-педагогикалык тажрырыйбасы чоң, профессордук - мугалимдердин курамы, биология илимдеринин доктору, профессорлор; доценттер, кандидаттар; мугалим адистер иштешет. 

 

Өсүмдүк коргоо бөлүмүнүнүн окутуучулары

Проф. Др. Хусейин Гочмен

Проф. Др. Юсуф Янар

Бүтүрүүчүлөр кайсы жерде иштей алышат?

  • Карантин, бажы жана чек арададагы сертификация кызматында фитосанитардык эксперттер катары ;  
  • Республикалык, областтык, райондук жана айылдык өсүмдүктөрдү коргоо жана химизация станцияларында фитопатолог, энтомолог, нематолог жана герболог адиси катары ;
  • Республикалык, областтык, райондук деңгээлдеги биологиялык коргоо каражаттарын чыгаруучу биофабрикаларда жана өндүрүштөрдө технолог – инженер , бөлүм башчысы катары;
  • Өсүмдүктөрдү коргоо жана химизация мекемелеринде жетекчи кызматтарда ;
  • Илимий изилдөө мекемелернинде илимий кызматкер катары;
  • Айыл чарба багытындагы билим берүүчү окуу жайларында мугалим, окутуучу катары

Студенттерди окутууда бөлумдө төмөнкү заманбап жабдыктар менен жабдылган лабораториялар колдонулат:  

Бөлүмдүн лабораториялары:

Бөлүмдүн окутуу материалдык базасы жеткиликтүү деңгээлде заманбап илимий жабдыктар, сабак берүүдө колдонулуучу микроорганизм, курт-кумурскалар  жана өсүмдүк коллекциялары менен жабдылган жана жогорку квалификациядагы адистерди даярдоого мүмкүндүк берет. Бөлүмдүн 7 лабораториясы бар (Өсүмдүк клиниги, Фитопатология, Молекулярдык Биология жана Биотехнология, Энтомология, Нематология, Гербология, Климаттык Камера).