Аркага
12 Декабрь 2019

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Elemanları 2018-2019 Yayınları


Makaleler:

 • Yurdigül, Aslı. “Ahıska Türkleri’nin Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Kültürel Etkileşim Süreci Üzerine Bir Araştırma”, Atatürk Üni. Sosyal Bilimler Ens. Dergisi, Vol.23, No.1, 2019

 • Yurdigül, Aslı. “Kırgızistan’da E-Ticaret Uygulamaları ve Tüketicilerin Satın Alma Sürecinde Kanaat Önderlerinin Rolü”, International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS), Cilt 5, Sayı.1, Haziran 2019

 • Ünal, Uğur. Internatıonalızatıon Polıcıes Of Turkey's Hıgher Educatıon Area A Research On Turkey Graduates", Manas Journal of Social Studies (MJSS), Quarterly Publishing Refereed Scientific Journal, Vol.8, No. 1/1, 2019

 • Ünal, Uğur. "The Research of Justice in Representation for Democratic Political Culture", International Journal of Society Researches, Vol.10, No. 17, 2019

 • Ünal, Uğur. "Ahıska Türkleri’nin Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Kültürel Etkileşim Süreci Üzerine Bir Araştırma", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol.23, No. 1, 2019 

 • Ünal, Uğur. "Economıc Dıplomacy Of Turkey In The Context Of Polıtıcs Of Prestıge In Foreıgn Economıc Relatıons (A Research on Foreign Economic Relations Board DEIK — Global Horizon of the Turkish Business Community)",C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Vol.20, No. 1, 2019 

 • Ünal, Uğur. "İletişim Becerilerini İnşa Eden Faktörlerle İlgili İletişim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz",  Erciyes İletişim Dergisi, Vol.6, No. 2, 2019

 • Ünal, Uğur. “Türk Dünyasında İletişim ve Haberleşmede A Priori Formlar”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 8(3), 1437-1466. 2019

 

Yayınlanmış Kitap Bölüm Yazarlığı:

 • Elitaş, Türker. IGI Global-Handbook Of Research On New Media And Visual Communication İn Social Networks. “Presentation Of Visual Culture Elements İn Digital Environments With Special Effect Technologies. ISBN 9781799810414.

 • Ünal, Uğur. An Introspection In Nation-State Branding: A Search For Legitimacy Between Theory And Practice On Equality Experiences In Social Modernization, Chapter 17, 235-260), Akademisyen Kitabevi, 2019.

Kongre, Konferans, Sempozyum, Panel:

 • Yurdigül, Aslı.  “Türkiye Akademik Yazınında Ali Şir Nevai”, Uluslararası Ali Şir Nevai ve 21. Yüzyıl Konferansı,   09-11 Şubat  2019, Özbekistan

 • Yurdigül, Aslı. “ Kırgızistan’ın Ülke İmajının Oluşumunda Cengiz Aytmatov”, 1st International Cappadocia Congress of Philosophy and Social Sciences, 25-27 Nisan 2019, Nevşehir- Türkiye

 • Yurdigül, Aslı. “Turist Deneyimlerinin Paylaşım Platformu Olarak YouTube (Kırgızistan’ı Ziyaret Eden Turistlerin YouTube Paylaşımları Üzerine Bir İnceleme), V. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 13-15 Mayıs 2019, Taraz-Kazakistan

 • Yurdigül, Aslı. “Cengiz Aytmatov’un Eserlerin Uyarlanan Filmlerde Kültürel Göstergeler ”, III. Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi, 17-19 Eylül 2019, Bişkek-Kırgızistan

 • Yurdigül, Aslı, Erdoğan Çakar, Banu (2019). 'Birinci Dünya Savaşı’nın Sona Erişini Sovyet-Rus Basınından Okumak: İzvestiya Gazetesi Üzerine Bir İnceleme' III. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi, 17-18 Ekim, Ankara, Türkiye

 • Ayhan Niyazi, Erdoğan Çakar, Banu (2019). 'Gramşiyan Yaklaşımla Aydınlar ve Aydın Sunum Biçimleri Olarak Bir Sovyet Kent Alanının Okunması:  Frunze Entelektüeller Alanı Örneğinde', II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 18-20 Ekim, Hatay, Türkiye.