КООМЧУЛУК МЕНЕН БАЙЛАНЫШ ЖАНА РЕКЛАМА БӨЛҮМҮ

  Доц. Др. Аслы Юрдигүл (Башчы)

  Доц. м.а.Др. Угур Үнал

  Ага.Окут. Каныбек Өмүрбеков

  Ага.Окут. Др. Ниязи Айхан

  Кенж.илим.кызм. Мээрим Артышева