Адрес

Чынгыз Айтматов атындагы Жал кампусу

Телефон

+ 996 312 492756

Факс

+ 996 312 492761

Ички телефон

797

Электрондук почта

bilgi.ilef@manas.edu.kg