Максаттарыбыз жана милдеттерибиз

Коомчулук менен байланыш жана реклама бүгүнкү күндө мааниси күн өткөн сайын өскөн сектор. Мына ошондуктан коомчулук менен байланыш жана реклама бөлүмүндө ачылган: эки жылдык окутуу, бакалавр, магистратура жана докторантура программалары аркылуу бул сектордо квалификациялуу адистерди даярдоо максатталууда. Программада орун алган теориялык жана практикалык сабактар, студенттерди өз тармагында компотенттүү, коммуникациялык жөндөмү жогору, интеллектуалдуу, башкаруу жараянын жакшы билген, тез чечим кабыл алууга жөнөмдүү адистерди секторго даярдоодо.

Коомчулук менен байланыш жана реклама бөлүмүнүн бүтүрүүчүлөрү мамлекеттик жана жеке уюм/мекемелердин коомчулук менен байланыш, реклама, маркетинг, сатуу, адам ресурстары бөлүмдөрүндө, коомчулук менен байланыш жана реклама агентстволорунда, уюштуруучу-компанияларда, гезит, журнал, телевидение сыяктуу жалпыга маалымдоо каражаттарында, коомчулук менен байланыш адиси, коомчулук менен байланыш боюнча эксперт, кардарларды тейлөө өкүлү сыяктуу ар түрдүү кызматтарда иштеп келишет. Бөлүмдүн бүтүрүүчүлөрү иштеген иш чөйрөсү жыл сайын кеңейүүдө жана иштеген кызматтары көбөйүүдө.

Миссиябыз жана концепциябыз

Коомчулук менен байланыш жана реклама бөлүмүнүн негизги миссиясы; жалпы коммуникация жөндөмүнө ээ болгон, чет тилди өздөштүрүү талантын өркүндөткөн, жаңы коммуникация технологияларын колдоно билген, өзгөрүүлөргө жана жаңыланууларга ачык, жаратман, командада иштей алган жана жоопкерчиликтүү адистерди даярдоо. Айрыкча профессордук-окутуучулук курамдын, билим берүү сапаты жана практикалык иштери менен Кыргызстанда коомчулук менен байланыш жана реклама жаатында билим берүүнү өркүндөтүүдө алдыңкылардан болуусу бөлүмдүн миссияларынын бири болуп саналат.

Коомчулук менен байланыш жана реклама бөлүмүнүн концепциясы, Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин концепциясына паралель болуп, коомчулук менен байланыш жана реклама тармагында билим берүүдө таанымал, тандалган жана артыкчылыктуу марка болуу.