ТАРЫХ

Коомчулук менен байланыш жана Реклама бөлүмү 2000-жылы ачылган. Бул бөлүм Кыргызстанда коомчулук менен байланыш жана реклама жаатында билим берген алгачкы мекеме болуп саналат. Ошондуктан бөлүм Кыргызстанда сектордун өнүгүшүнө чоң салымын кошуп келет.

Коомчулук менен байланыш жана Реклама бөлүмүнүн окуу программасы КР Билим жана Илим Министрлиги тарабынан бекитилген мамлекеттик стандартка жана учурдун талаптарына ылайык ишелип чыккан. Сабактар өзүнүн кесибин мыкты билген сапаттуу академик жана адистер тарабынан берилет.

Бөлүмдүн алгачкы бүтүрүүчүлөрүнүн саны 7. 2017-жылкы маалыматтарга таянсак бөлүмдү бардыгы болуп 359 студент бүтүргөн. Биздин бүтүрүүчүлөр Кыргызстан, Түркия жана башка өлкөлөрдө эмгектенип келишет. Кээ бирөө окууларын магистратура жана докторантура программаларында улантууда.