Тарых

Коомчулук менен байланыш жана реклама бөлүмү, коммуникация факультети түзүлгөн жылы - 2000-жылы ачылган жана ошол эле жылы окутуу-билим берүү иш-чараларын баштаган. Бул бөлүм Кыргызстанда коомчулук менен байланыш жана реклама жаатында билим берген алгачкы мекеме болуп саналат. Ошондуктан бөлүм Кыргызстанда сектордун өнүгүшүнө чоң салымын кошуп келет.

Бөлүмдө билим алган студенттерге мыкты билим берип секторго мыкты адистерди даярдоо максатында окуу программасы абдан кылдаттык менен түзүлөт. Коомчулук менен байланыш жана реклама бөлүмүнүн окуу программасы КР Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бекитилген мамлекеттик стандартка жана учурдун талаптарына ылайык иштелип чыккан.

Сабактар өзүнүн кесибин мыкты билген сапаттуу адис-академиялык кызматкерлер тарабынан берилет. Ушул максатта бөлүмдө толук-убакытта, жарым-убакытта жана саат чени менен иштеген окутуучулар кызмат кылат. Бөлүмдүн профессордук-окутуучулук курамы, студенттердин адистикти мыкты үйрөнүүлөрү үчүн зарыл болгон бардык билимди жана тажрыйбаны студент менен түздөн-түз байланыш түзүп өткөрүп берүүдө.

2004-жылы алгачкы бүтүрүүчүлөрүн уядан учуруп баштаган коомчулук менен байланыш жана реклама бөлүмүн, 2019-жылкы маалыматтарга таянсак - бардыгы болуп 415 студент бүтүргөн. Биздин бүтүрүүчүлөр Кыргызстан, Түркия жана башка өлкөлөрдө өз адистиги боюнча  эмгектенишүүдө жана Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин коммуникация факультетинин өкүлү болгонуна сыймыктанышат. Айрымдары окууларын, магистратура жана докторантура программаларында улантууда.