Коомчулук менен байланыш жана Реклама бөлүмү

Коомчулук менен байланыш, уюм жана анын максаттык топтору арасында өз ара сый урматка таянган эки тараптуу байланышты түзүү болуп саналат. Коомчулук менен байланыштын негизги максаты уюмдун саясаты жана максаттары алкагында иш-аракеттерди кеңири жүргүзүп, коомчулуктун сый урматына жана түшүнүшүнө ээ болуу. Бул үчүн коомчулук менен байланыш, коомчулуктун ишенимине татыктуу болуу үчүн иштешет. Коомчулука багытталган изилдөөлөрдү жүргүзөт жана бул изилдөөлөрдөн алынган жыйынтыктардын негизинде уюмдун саясатын аныктайт. Уюм коммуникациясы, маркетинг коммуникациясы, уюм идентификациясы, марка башкаруусу, имиджди жана репутацияны башкаруу, антикризистик башкаруу, уюмдун миссиясы жана максаттарынын аныкталышы, социалдык жоопкерчилик долбоорлорун иштеп чыгуу, изилдөөлөрдү жүргүзүү коомчулук менен байланыштын функциялары болуп эсептелинет.

Реклама болсо массалык маалымат каражаттарынан эфир, аянт жана убакыт сатып алып кандайдыр бир товар жана кызматты таанытуу жана ага суроо-талап жаратуу, ага жаңы көз караш жана жүрүм-турумдарды кабыл алдыруу, адамдардын көңүлүн продукт, кызмат же пикирге тартуу, белгилүү бир ой-пикирге багыттоо жана ынандыруу максатында жасалган иш- чаралардын жыйындысы болуп эсептелинет.

Студенттерге багытталган иштер

Коомчулук менен байланыш жана Реклама бөлүмү суденттерди бир гана теорияда эмес, практикада дагы өз жөндөмүн өнүктүрүүгө, адистикти жакындан таанууга  өбөлгө түзөт. Ушул себептен классикалык билим берүү түшүнүгү менен чектелбестен студенттерге багытталган иштерге артыкчылык берүүдө. Студенттер сабактарда алган маалыматтарды бөлүмдүн ичинде иш жүргүзгөн ар кайсыл практикалык ийримдерде колдоно алышат. Ушул максатта бөлүмдүн ичинде төмөндөгү практикалык ийримдер бар.

  • ПР (коомчулук менен байланыш) студенттик клубу
  • Реклама устаканасы
  • Анимация студиясы

Булардан башка факультеттин ичинде видео монтаж, фотография, телевизиондук жана радио студияларында,“Манас” гезитинде студенттер иштей турган практикалык ийримдер менен иш жүргүзүлөт.

Мындан сырткары окуу жылы боюнча өткөрүлгөн семинарлар, мастер-класстар жана конференциялар сыяктуу иш-чараларда, студенттердин сектор менен жолугушуусу камсыздалууда.  Өткөн жылдардын бүтурүүчүлөрү болсо, ар түрдүү иш-чаралардын алкагында студенттер менен жолугушуп алар менен өз билимин жана тажрыйбасын бөлүшүп турушат.