Коомчулук менен байланыш жана Реклама бөлүмү

Коомчулук менен байланыш уюм жана анын максаттык топтору арасында өз ара сый урматка таянган эки тараптуу байланышты түзүү болуп саналат. Коомчулук менен байланыштын негизги максаты уюмдун миссиясы жана максаттары алкагында иш-аракеттерди жүргүзүп коомчулуктун сый урматына ээ болуу. Уюм коммуникациясы, маркетинг коммуникациясы, уюм идентификациясы, марка башкаруусу, имиджди жана репутацияны башкаруу, антикризистик башкаруу, уюмдун миссиясы жана максаттарынын аныкталышы, социалдык жоопкерчилик долбоорлорун иштеп чыгуу, изилдөөлөрдү жүргүзүү коомчулук менен байланыштын функциялары болуп эсептелинет.

Реклама болсо массалык маалымат каражаттарынан эфир, аянт жана убакыт сатып алып кандайдыр бир товар жана кызматты таанытуу жана ага суроо-талап жаратуу болуп эсептелинет.

 Коомчулук менен байланыш жана Реклама бөлүмү суденттерди бир гана теорияда эмес, практикада дагы өз жөндөмүн өнүктүрүүгө, адистикти жакындан таанууга  өбөлгө түзөт.