2019-2020 окуу жылында пландаштырылган иш-чаралар

СТУДЕНТТЕРГЕ БАГЫТТАЛГАН ИШ-ЧАРАЛАР

 • 2019-2020 окуу жылы Коомчулук менен байланыш жана реклама бөлүмүнүн ачылыш жыйналышы
 • 2019-2020 окуу жылы чет өлкөлүк студенттер үчүн жыйналыштар
 • Коомчулук менен байланыш жана реклама бөлүмүнүн 4-курстун студенттерине дипломдук иш боюнча семинарлар
 • 2020 карьера күнү
 • 2019-2020 окуу жылында бөлүмдүн студенттериниг боло турган иш-чараларга жана конкурстарга даярданышы
 • 2019-2020 окуу жылынын жазгы семестринде “Кесиптик семинарлар” аталышында семинарлар
 • Ноябрь 2019. “Манас” гезити мисалында практикалык гезиттер: максаты, структурасы жана натыйжалар” семинары
 • Март 2020. "Жаштарда коомдук медиага болгон көз карандылыгы" семинар
 • Апрель 2020. "Коомдук медиада рекламаны иликтөө" семинар

СОЦИАЛДЫК ЖООПКЕРЧИЛИК ИШТЕРИ

 • Декабрь 2019. Бөлүмдүн студенттери тарабынан Кыргыз Республикасынын балдар онкологиясы жана гематология борборуна жардам берүү максатында ярмарка уюштуруу
 • Январь 2020. Бөлүмдүн студенттери тарабынан "Китеп тууганчылыгы" аталышында китеп тартуулоо кампаниясын өткөрүү
 • 23-апрель 2020. Балдар үйүндөгү жетим балдардын катышуусу менен 23-апрель улуттук эгемендүүлүк жана балдардын майрамы коомдук жоопкерчилик программасын уюштуруу

СТУДЕНТТЕР МЕНЕН БАЙЛАНЫШ ЖАНА КЕҢЕШ БЕРҮҮ ИШ-ЧАРАЛАРЫ

 • Кураторлук жыйналыштар
 • Чет элдик студенттер жыйналышы
 • Дипломдук иш жыйналыштары
 • Кесиптик семинарлар
 • Коомдук, маданий жана көркөм өнөр жолугушуулары

ТААНЫТУУ ИШ-ЧАРАЛАРЫ

 • Улуттук жана эл аралык конгресс, конференция, симпозиум ж.б. иш-чараларга катышуу
 • Улуттук жана эл аралык конкурс жана иш-чараларга катышуу
 • Семинар, практика, коомдук жоопкерчилик д.б.у.с. иш-чаралардын алкагында факультетти таанытуу
 • Улуттук жана эл аралык билим берүү мекемлери менен бирдикте иш алып баруу

2018-2019 окуу жылында аткарылган иш-чаралар

СТУДЕНТТЕРГЕ БАГЫТТАЛГАН ИШ-ЧАРАЛАР

 • 2018-2019 окуу жылы Коомчулук менен байланыш жана реклама бөлүмүнүн ачылыш жыйналышы
 • 2018-2019 окуу жылы чет өлкөлүк студенттер үчүн жыйналыштар
 • 04-апрель 2019да карьера күнү программасы
 • Бөлүмдүн студенттеринин Коомчулук менен байланыш жана реклама тармагында уюштурулган конкурстарга даярданышы
 • 4-курстун студенттерине “Дипломдук ишти жазуу” семинарлары
 • Бөлүмдүн студенттерине “Рекламаларда метафораларды колдонуу” семинары
 • Факультеттин студенттерине “Таасирдүү пресс-релизди даярдоо” семинары
 • “Медиа сабаттуулук” семинары
 • “Инстаграм аркылуу кантип акча табам” семинары

СОЦИАЛДЫК ЖООПКЕРЧИЛИК ИШТЕРИ

 • Жетим балдар үйүнө жардам берүү үчүн ярмарка уюштурулду
 • Балдар үйүндөгү жетим балдар үчүн 23-апрель улуттук эгемендүүлүк жана балдардын майрамы коомдук жоопкерчилик долбоору

СТУДЕНТТЕР МЕНЕН БАЙЛАНЫШ ЖАНА КЕҢЕШ БЕРҮҮ ИШ-ЧАРАЛАРЫ

 • Кураторлук жыйналыштар
 • Чет элдик студенттер жыйналышы
 • Дипломдук иш жыйналыштары
 • Кесиптик семинарлар
 • Коомдук, маданий жана көркөм өнөр жолугушуулары
 • Бөлүмдүн студенттерине багытына жараша кино көрсөтүү сеанстарын уюштуруу

КЫЗМАТКЕРЛЕР МЕНЕН БАЙЛАНЫШ ЖАНА БАГЫТ БЕРҮҮ ИШ-ЧАРАЛАРЫ

 • Факультетте иштеген кызматкерлердин туулган күндөрүн белгилөө иш-чарасын уюштуруу
 • Коммуникация факультетинин китеп окуу күндөрүн уюштуруу
 • Факультеттин жамаатынын чогуу тамактануу иш-чарасын уюштуруу

ИЗИЛДӨӨ ИШТЕРИ-ДОЛБООРЛОР

 • "Кыргыз-Түрк “Манас” Университетинин кыргыз басма сөзүндө чагылдырылышы” аталышындагы илимий изилдөө долбоору
 • “Кыргызфильм” киностудиясынын базасында КРнын Маданият министрлигинин колдоосунда “Манас” эпосу боюнча анимациялык фильм долбоору тартылып буткорулду. Август айында “Кино уйундо” премьерасы болду.