КЫЗМАТКЕРЛЕРДИН САНЫ

 

ТС

ЖС

ССБ

БАРДЫГЫ

АКАДЕМИЯЛЫК КЫЗМАТКЕРЛЕР

8

  1

           9

АДМИНИСТРАТИВДИК КЫЗМАТКЕРЛЕР

1

 

 

1

БАРДЫГЫ

 

 

 

10

 

КЫЗМАТКЕРЛЕРДИН АКАДЕМИЯЛЫК ДАРАЖАЛАРЫ


No

ДАРАЖАСЫ

САНЫ (ТС)

 ЖС

ССБ

1

Доц.Др.

1

  1
2

Доц.м.а.

2    

3

Ага Окутуучу Др.

2

 

 

3

Ага Окутуучу

1

 

 

4

Кенж.илим.

1

 

 

 

Бардыгы

6   2

 

СТУДЕНТТЕРДИН САНЫ  (2018-19 ОКУУ ЖЫЛЫ)

1-курс

2-курс

3-курс

4-курс

БАРДЫГЫ

35

    42

31

32

        140