КЫЗМАТКЕРЛЕРДИН САНЫ

 

ТС

ЖС

ССБ

БАРДЫГЫ

АКАДЕМИЯЛЫК КЫЗМАТКЕРЛЕР

7

 

2

9

АДМИНИСТРАТИВДИК КЫЗМАТКЕРЛЕР

1

 

 

1

БАРДЫГЫ

 

 

 

10

 

КЫЗМАТКЕРЛЕРДИН АКАДЕМИЯЛЫК ДАРАЖАЛАРЫ


No

ДАРАЖАСЫ

САНЫ (ТС)

 ЖС

ССБ

1

Доц. Др.

1

 

1

2

Доц. м.а.

2

 

 

3

Ага Окутуучу Др.

2

 

 

3

Ага Окутуучу

1

 

 1

4

Кенже илиммий кызматкер

2

 

 

 

Бардыгы

7

 

2

 

СТУДЕНТТЕРДИН САНЫ  (2019-20 ОКУУ ЖЫЛЫ)

1-курс

2-курс

3-курс

4-курс

БАРДЫГЫ

38

33

39

37

147