Аты Ага окутуучу док. Канышай Муктарова
Э-куржун kanisay.muktarova@manas.edu.kg
Кабинет İLEF-217
Телефону 49 27 56-57 (793)
Сабактар

GZT-313 : САЯСИЙ КОММУНИКАЦИЯ (Журналистика Бөлүмү )

HİR-301 : КООМЧ. М-Н БАЙЛ-ТА ӨРНӨК ОКУЯ-Н АНАЛИЗИ, КАМП.ПЛАНДОО I (Коом менен байланыш жана реклама бөлүмү )

GZT-313 : САЯСИЙ КОММУНИКАЦИЯ (Коом менен байланыш жана реклама бөлүмү )

HİR-302 : КЕСИПТИК СЕМИНАРЛАР (Коом менен байланыш жана реклама бөлүмү )

HİR-308 : КЕРЕКТӨӨЧҮЛӨРДҮН ЖҮРҮМ-ТУРУМДАРЫ (Коом менен байланыш жана реклама бөлүмү )

YÖD-302 : (КУРСТУК ИШ) (Коом менен байланыш жана реклама бөлүмү )

HİR-316 : УЮМДУК ИДЕНТИФИКАЦИЯ - МАРКА БАШКАРУУСУ (Коом менен байланыш жана реклама бөлүмү )

HİR-410 : САЯСИЙ КОММУНИКАЦИЯ КАМПАНИЯЛАРЫ (Коом менен байланыш жана реклама бөлүмү )

HİR-416 : ЭЛ АРАЛЫК КООМ МЕНЕН БАЙЛАНЫШ (Коом менен байланыш жана реклама бөлүмү )

HIR-101 : КООМЧУЛУК МЕНЕН БАЙЛАНЫШТЫН ТАРЫХЫ Ж-А НЕГ. ТҮШҮНҮКТӨРҮ (Коом менен байланыш жана реклама бөлүмү )

Резюме

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Bitirme Yılı

Lisans

İletişim Fakültesi

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

2006

Yüksek Lisans

İletişim Bilimleri

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

2009

Doktora

İletişim Fakültesi

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

2016

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı  :

2007 Kırgızistan Parlamento Seçimlerinin KTR Prime-Time Ana Haberlerine Yansıyış Biçimi: Siyasi Parti Haberleri Analizine Yönelik Kalitatif Araştırma.

Danışman: Prof. Dr. Bayram KAYA

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve  Danışman(lar)ı:

Seçmen Tercihlerinin Oluşumunda Seçim Kampanyaları: 2015 Kırgızistan Parlamento Seçimleri Örneği

Danışman: Doç. Dr. Murat Çetin HAZAR

Илимий иштери

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.  Kanışay Muktarova , Kırgızistan 2011 Cumhurbaşkanlığı Seçim Kampanyalarının Yürütülmesinde Sosyal Medyanın Önemi, Ulakbilge Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Volume 3, Issue 5 Spring  2015, ISSN: 2148-0451

 

A2. Kanışay Muktarova, Kırgızistan Seçimlerinin KTR Prime-Time Ana Haberlerine Yansıyışı: 2007 Parlamento Seçimleri Örneği, Manas Journal of Social Studies, Volume 4, Issue 3, 2015

A3. Kanışay Muktarova, Kırgızistan Örneğinde Medyanın Gündem Kurma Etkisi, Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi, Sayı 29, 2018

 

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

B1. Kanyshai Muktarova, Halkla İlişkiler Lisans Eğitim Programlarının Karşılaştırmalı Analizi: Türkiye’nin Ankara, Ege Üniversiteleri ile Kırgızistan’ın KTMÜ, KRSÜ ve Kırgız Milli Üniversitelerinin Örneğinde, İ. Arabayev Kırgız Devlet Üniversitesi, Vestnik Dergisi, Özel Sayı: ISBN 1654-5611, Bişkek/Kırgızistan, 2014.

C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

C1. Kanışay Muktarova, Impact of the New Information and Communication Technologies to the Information Society Youth Culture, Turkic World Socialists Association’s III Congress on Globalization and Turkic World, 21-24 September 2010, Bishkek, Kyrgyzstan.

C2. Kanyshai Muktarova, The Role of the Social Media in Kyrgyzstan’s Presidential Elecetions Campaign in 2011, Ege University, Communication Faculty, I International Communication Students’ Symposium on Communication, Culture, Ethics and Creativity, 26-27 April 2012, Izmir, Turkey.

C3. Kanyshai Muktarova, Campaign Consultancy as the New Actor in the Political Communication Process, Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Communication Faculty, II International Communication Symposium on New Communication Technologies and Social Transformation, 2-4 May 2012, Bishkek, Kyrgyzstsan.

C4. Kanyshai Muktarova, Rekabet Ortamında Kırgızistan GSM Şirketlerinin Sosyal Girişimcilik Anlayışları ve Toplumsal Dönüşüme Katkısı, Suleyman Demirel University, Celal Bayar University, Kyrgyzstan-Turkey Manas University, V International Congress on Entrepreneurship, 5-7 June 2013, Alma-Ata, Kazakhstan.

C5. Kanyshai Muktarova, III. İnternational Communication Symposium:  Strategic Communication Management, Seçim Kampanyalarında İmaj Oluşturma Stratejilerinin Bir Aracı Olarak Diskreditasyon Teknikleri: Kırgızistan Örneği, 5-7 June 2014, Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Communication Faculty, Bishkek, Kyrgyzstan.

C6. Kanyshai Muktarova, Media Meme as The New Instrument of Political Public Relations, Nomadism, Mobilities and Media conference, AUCA, 29-31 August, 2018

C7. Kanışay Muktarova, Kullanımlar ve Doyumlar Kuramına Göre Seçmenlerin Seçim Kampanyasında Bilgi Doyumunun Analizi: Kırgızistan Seçimleri Örneğinde, Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, 2-4 Kasım, 2019

C8. Kanışay Muktarova, Topçugül Narmamatova, Kırgız Televizyon Kanallarında İki Dillilik Meseleleri, Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, 2-4 Kasım, 2019