Аты Uğur ÜNAL
Э-куржун ugur.unal@manas.edu.kg
Кабинет 302
Телефону 49 27 56-57 (1303)
Сабактар

GZT-427 : КООМДУК ДИПЛОМАТИЯ ЖАНА ЖУРНАЛИСТИКА (Журналистика бөлүмү )

İLF-206 : САПАТТЫК ИЗИЛДӨӨ МЕТОДДОРУ (Журналистика бөлүмү )

STJ-402 : ПРАКТИКА III (Коом менен байланыш жана реклама бөлүмү )

HİR-402 : КООМЧУЛУК М-Н БАЙЛАНЫШ Ж-А ЖАҢЫ МЕДИА (Коом менен байланыш жана реклама бөлүмү )

İLF-203 : САНДЫК ИЗИЛДӨӨ МЕТОДДОРУ (Коом менен байланыш жана реклама бөлүмү )

İLF-206 : САПАТТЫК ИЗИЛДӨӨ МЕТОДДОРУ (Коом менен байланыш жана реклама бөлүмү )

HİR-303 : КООМ М-Н БАЙЛАНЫШТА МОДЕЛДЕР Ж-А КӨЗ КАРАШТАР (Коом менен байланыш жана реклама бөлүмү )

İLS-531 : БАШКАРУУ СИСТЕМАЛАРЫ ЖАНА КОММУНИКАЦИЯ (Журналистика адистиги магистратура программасы)

İLS-538 : КАРАМДОО МАДАНИЯТЫ ЖАНА КАРАМДООЧУЛАРДЫН ЖҮРҮМ-ТУРУМУ (Журналистика адистиги магистратура программасы)

İLS-535 : УЮМДАШКАН МАРКЕТИНГ КОММУНИКАЦИЯСЫ (Журналистика адистиги магистратура программасы)

İLS-605 : УЛУТТАР АРАЛЫК КООМ МЕНЕН БАЙЛАНЫШ (Журналистика багытынын докторантура программасы)

İLS-610 : УЮМДУК ЖАНА АДАМДАР АРАСЫНДАГЫ КОММУНИКАЦИЯ (Журналистика багытынын докторантура программасы)

Резюме

БИЛИМИ:

Илимий Даражасы

Багыты/профили

Берилген жылы

Жогорку окуу жайы

бакалавр

 

Бизнес бөлүмү

2005

Кыргыз Түрк Манас Университети

магистратура

 

Байланыш илимдер бөлүмү

2011

Кыргыз Түрк Манас Университети

аспирантура

Медиа жана байланыш изилдөөлөр бөлүмү

2016

Стамбул Commerce University

 

Магистрдик ишинин темасы жана илимий жетекчиси:

Уюштуруучулук Боюнча Окшоштук Ортосундагы Уюштуруучулук Байланыш

проф.др. Emine YAVAŞGEL

Кандидаттык ишинин темасы жана илимий жетекчиси:

Коомдук Дипломатия Эл Аралык Стратегиялык Байланыш Башкаруу Өлкөсү Сүрөт Кубулуштары

проф.др.Celalettin AKTAŞ

ИШ ТАЖРЫЙБАСЫ:

 

иши/наамы

иш орду

жылы

кенж. илим. кызматкер.

Кыргыз Түрк Манас Университети

2008-2016

доц.м.а.

Кыргыз Түрк Манас Университети

2017-

Илимий иштери

   

ИЛИМИЙ ИШТЕРИ:

МАКАЛАЛАР:

Эл аралык илимий журналдарда жарыяланган макалалар:

 1. “Farklılık Siyaseti Üzerinden Bağımsız Kırgızistan’da Çokkültürlülük ve Çokdilli Eğitim Politikaları”, İdil Sanat ve Dil Dergisi, 2013, Konya/Türkiye
 2. “Kriz Yönetiminde Etkin İletişim Stratejileri Açısından Medya Faktörü”, Reforma Uluslararası Ekonomi Dergisi, 2013, Bişkek/Kırgızistan
 3. “Dil Sorunlarına Yönelik Tartışmalarda Kitle İletişim Araçları Faktörü”, Ulakbilge Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, Konya/Türkiye
 4. “Örgütsel İletişim ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkisellik [KTMÜ Uygulama Örneği], Reforma Uluslararası Ekonomi Dergisi, 2013, Bişkek/Kırgızistan
 5. “Girişimciliği Etkileyen Sosyo-Kültürel Değişkenler (Kırgızistan Ve Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Görüşlerinin Karşılaştırmasına Dayalı Bir Araştırma”,  Manas Journal of Social Studies (MJSS), Quarterly Publishing Refereed Scientific Journal, Vol.3, No. 1, 2014, Bişkek/Kırgızistan   
 6. “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TIKA)’nın Kırgızistan’da Kalkınma Programları Çerçevesinde Faaliyet Analizi”, Manas Journal of Social Studies (MJSS), Quarterly Publishing Refereed Scientific Journal, Vol.4, No. 5, 2015 
 7. “Kırgızistan’da Türk Girişimcilerin Profili Üzerine Bir Araştırma”, Manas Journal of Social Studies (MJSS), Quarterly Publishing Refereed Scientific Journal, Vol.4, No. 5, 2015
 8. “Kamu Diplomasisi Açısından Kırgızistan’da Türkiye Algı Araştırması”, Intermedia International e-Journal,Vol. 4, 2017, İstanbul/Türkiye
 9. “Country Marketing Framework: Public Diplomacy and Turkey Analysis”, Journal of Current Researches on Social Sciences, Vol.7, 2017, İstanbul/Türkiye

Эларалык илимий жыйындарда баяндамасы сунулган жана жарыяланган макалалар:

 1. “Orta-Asya’da Sosyo-Ekonomik Yeni Paradigmalar [ Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)’nın Kırgızistan Açılımı]”, 21. Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumu, 2-5 Aralık 2010, Lefke/K.K.T.C.
 2.  “Ulusal Kimlik ve Dil Sorunsalı Çerçevesinde Kırgızistan Medyası”, II. Uluslararası İletişim Sempozyumu,2012, KT Manas Üniversitesi, Bişkek/Kırgızistan
 3. “Seyahat Acentalarında Web İçerik Analizi: Bişkek Örneği”, Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 2017, KT Manas Üniversitesi, Bişkek/Kırgızistan
 4. “Rus Medyasında 15 Temmuz Darbe Kalkışmasının Yansımaları: Tass Haber Ajansı Örneğinde”, 27 Mayıs 1960'dan 15 Temmuz 2016'ya Darbeler, Geçmişten Günümüze Darbe Olgusu Ve Millet Egemenliği Kültürü Uluslararası Sempozyumu, 2017, ADÜ-Aydın
 5. “Kırgızistan Medyası Üzerinden 15 Temmuz Darbe Kalkışmasının Dış Basında Haberleştirilmesi”, 27 Mayıs 1960'dan 15 Temmuz 2016'ya Darbeler, Geçmişten Günümüze Darbe Olgusu Ve Millet Egemenliği Kültürü Uluslararası Sempozyumu, 2017, ADÜ-Aydın
 6. “İnsani Kalkınma Endekslerine Göre Türk Keneşi Ülkelerinin Gelişim Perspektifi”, Uluslararası Orta Asya Sempozyumu, 2018, KT Manas Üniversitesi, Bişkek Kırgızistan

Республикалык рецензиялуу журналдарда жарыяланган макалалар:

 1. “Çoklu Kültürel Ortamlarda Örgütsel Bağlılığı İnşaa Eden Faktörler”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SOBIAD) Yayını 2011, İzmir/Türkiye
 2. “Bişkek Şehrinde İş Yeri Adlarındaki Dil Kirliliği”, Kırgız Balasagun Milli Üniversitesi Vestnik Dergisi, 2010, Bişkek/Kırgızistan 

Республикалык илимий чогулуштарда сунулган жана баяндамалар жыйнагында басылган баяндамалар (докладдар):

 1. “Kırgız Medya Çalışanlarının Profili”, İletişim ve Medya Araştırmaları Sempozyumu, BGU Üniversitesi, 2012, Bişkek/Kırgızistan

 

КИТЕПТЕР:

Китеп авторлугу:

 1. Kamu Diplomasisi (Kalkınma Yardımları ve Algı Araştırması Çerçevesinde), Gazi Kitabevi, 2017(2016), Ankara    

Китепте бөлүм:

 1. Researches on  Multidisciplinary Approaches, (Chapter I, s. 1-14), SRA Academic Publishing, 2017, Turkey
 2. Kırgızistan “Tarih-Toplum-Ekonomi-Siyaset”, (7.Bölüm, s. 503-531), BYR Publishing House, 2017, Bişkek
 3. Kırgızistan “Tarih-Toplum-Ekonomi-Siyaset”, (8.Bölüm, s. 557-579), BYR Publishing House, 2017, Bişkek
 4. Siyasal Modernleşme “Türk Siyasetinde Kadının Temsil Sorunu”, (3.Bölüm, ss.71-105),  Derin Yayınevi, 2014, İstanbul.

БАШКА ИЛИМИЙ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ:

 1. Orta Asya’da Kalkınma Programları Çerçevesinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TIKA)’nın Kırgızistan Açılımı”, Türk Asya Stratejik Araştırma Merkezi, (TASAM), 02.06.2015
 2. Ülke Markalaması Üzerinden Kamu Diplomasisi ve Türkiye Analizi”, Türk Asya Stratejik Araştırma Merkezi, (TASAM), 10.07.2017

 

ДОЛБООРЛОР :

 1. Kırgızistan –Türkiye Manas Üniversitesi’nin Kırgızistan Basınında Yansıması, Yürütücü, KT Manas Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, 2018
 2. Kültürel Etkileşim Projesi, Türk Dünyasında Ortak Anlayışlar ve Kültürel Değerler: Kırgızistan ve Türkiye Örneğinde, Araştırmacı, KT Manas Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2017
 3. Türk Dünyasında Ortak Vatandaşlık Eğitimi, Araştırmacı, KT Manas Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2017
 4. Uluslararası Yeni İletişim Teknolojileri ve Toplumsal Dönüşüm Sempozyumu, Editör Yardımcısı, KT Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2012, Bişkek/Kırgızistan

АДМИНИСТРАТИВДИК ИШТЕР:

 1. Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği Koordinatör Yardımcılığı, KG Manas Üniversitesi,  2016- …. Öğretim Yılı
 2. Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatör Yardımcılığı, KG Manas Üniversitesi, 2014 - 2016 Öğretim Yılı

СЫЙЛЫКТАРЫ & СЕРТИФИКАТТАР:

 1. “Çoklu Kültürel Ortamlarda Örgütsel Bağlılığı İnşaa Eden Faktörler” bildirisine Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SOBIAD) tarafından verilen “İşletme ve Yönetim Bilimleri Konferansı/En İyi Bildiri Ödülü”, 2011, İzmir/Türkiye