Аты Кенже илим.кызм.док. Меерим Артышева
Э-куржун meerim.artiseva@manas.edu.kg
Кабинет İLEF-305
Телефону 49 27 56-57 (854)
Сабактар

Резюме

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Adı Soyadı:   Meerim ARTIŞEVA                                                                                                            

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Bitirme Yılı

Doktora

Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı

 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

2012…

Yüksek Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı

 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

2012

Lisans

 

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

2009

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı: Toplumsal İletişimde İdeolojik Biçimlendirme: Sovyet Dönemi Kırgızistan’da İlk Okul Ders Kitaplarına Yönelik Araştırma, tez danışmanı Prof. Dr. Bayram KAYA.

Doktora Tez Başlığı ve Danışmanı: Stratejik İletişim Bağlamında Kırgızistan’da Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Rol Algılamaları, Tez danışmanı: Doç. Dr. Aslı YURDİGL

Görevler:

Görev/Unvan

Görev Yeri

Yıl

Araştırma Görevlisi

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü

2010….

 

 

 

Илимий иштери

Projelerde Yaptığı Görevler :

 1. Akdeniz Üniversitesi adına “Toplumda Sigara İçmenin Zararlarına İlgi Yaratma” konusunda sosyal sorumluluk projesi.
 2. Bir Bakışta Kırgız Medyası Kırgız Medyasının yapısı ve bugunkü durumunu tespit etmek üzere yapılacak proje.
 3.  “Gençler ve KİA”  konusunda üniversite öğrencilerinin KİA seçiminde tercihlerini ortaya çıkarma amacıyla yapılmış olan kamuoyu araştırması. (proje planlayıcısı)

İdari Görevler :

 1. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü web-sitesi moderatörü
 2. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 4.sınıf danışmanlığını yürütmede yardım etme
 3. Fakültede etkinliklerin düzenlenmesi ve koordine edilmesi
 4. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ders müfredatlarının hazırlanması, yenilenmesi.
 5. 5 Ekim 2011 İletişim Fakültesi’nin açılış töreninin organizasyonunda görevde bulunma ve sunuculuk yapma
 6. Televizyonda Mizah: Mizahı Bugüne Çağırmak' konulu Salı Toplantılarının dördüncüsünün organizasyonunda görevde bulunma, sunuculuk ve tercümanlık yapma
 7. ‘Uluslaraarası Markanın Yerelleşmesi’ konulu Salı Toplantılarının beşincisinin organizasyonunda görevde bulunma ve sunuculuk yapma
 8. SSCB Halk Sanatçısı S.Çokmorov’un Haftalığı çerçevesinde görevler ve tercümanlık
 9. 22 Aralık 2011 Kırgızistan 2. Enformasyon ve Teknoloji Formu sırasında organizasyon faaliyetleri, katılımcılara Üniversitemizi tanıtma faaliyetleri
 10. “Yeni İletişim Teknolojileri ve Toplumsal Dönüşüm” konulu II. Uluslararası İletişim Sempozyumunun düzenleme faaliyetleri
 11. Ders programları, haftalık ders programlar, vize ve final sınavları programlarını hazırlama
 12. Fakülte ve Bölüm tarafından yapılmış araştırmalarda araştırma grubunda görev alma ve  verileri işleme, anket çalışmaları ve verileri işleme
 13. Sınav zamanlarında gözetmenlik
 14. Çeviriler

 

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
 2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:  

Kırgızistan’da E-Pazarlamanın Gelişim Yönelimleri. 5.Uluslararası Girişimcilik Kongresi. Almatı, 5-7 Haziran, 2013

İtibar Yönetiminde İletişimin Stratejik Fonksyonları, 3. Uluslararası İletişim Sempozyumu, Bişkek 5-7 Haziran, 2014

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1.  18 Kasım 2010 Tarihinde Kırgız Milli Üniversitesi Yabancı Diller Enstitüsü tarafından düzenlenmiş Kültürlerarası İletişim Çerçevesinde Anlama Sorunları adında Üniversitelerarası Bilimi- Uygulamalı Konferansta Meerim ARTIŞEVA, Niyazi AYHAN, Erdoğan AKMAN ve Uğur ÜNAL ile birlikte hazırladığımız İki Dilli Medyanın Dilin Gelişmesine Yaptığı Etki ( Kırgızistan örneğinde) ve Bişkekte Bulunan İş Yerlerinin İsimlerinde  konulardaki makalelere yönelik sunum yapmıştım. Buna dair sertifika almıştım. Makaleler yayınlanacak. (Vestnik KNU’ dergisinde yayımlanmıştır).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:  

          18 Kasım 2010 Tarihinde Kırgız Milli Üniversitesi Yabancı Diller Enstitüsü tarafından düzenlenmiş Kültürlerarası İletişim Çerçevesinde Anlama Sorunları adında Üniversitelerarası Bilimi- Uygulamalı Konferansta Meerim ARTIŞEVA, Niyazi AYHAN, Erdoğan AKMAN ve Uğur ÜNAL ile birlikte hazırladığımız İki Dilli Medyanın Dilin Gelişmesine Yaptığı Etki ( Kırgızistan örneğinde) ve Bişkekte Bulunan İş Yerlerinin İsimlerinde  konulardaki makalelere yönelik sunum yapmıştım. Buna dair sertifika almıştım. Makaleler yayınlanacak. (Vestnik KNU’ dergisinde yayımlanmıştır).

         Medya Denetimi Çerçevesinde Kırgızistan’da İnternet Düzenlemeleri, Kırgız Milli Üniversitesi Medya Forumu, Bişkek, Nisan, 2015

F. Diğer yayınlar :

G. Kitaplar

H. YÖK Formatı Dışındaki Diğer Hakemsiz Makaleler

Yayınlanmamış Raporlar:

Meerim Artışeva. Kırgızistan'da Halkla İlişkiler Eğitimi başlıklı bildiri.  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Uzmanı: Eğitim ve pyasa talebi yuvarlak masası. Kırgız Milli Üniversitesi 17 Mart 2011.

 

Seminerler / Konferanslar:

 1. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi “Uluslararası Güncel Olaylar” konferansında “Silahsızlanma” konusunda sunum yapılmış. Mayıs, 2008
 2. 18 Kasım 2010 Tarihinde Kırgız Milli Üniversitesi Yabancı Diller Enstitüsü tarafından düzenlenmiş Kültürlerarası İletişim Çerçevesinde Anlama Sorunları adında Üniversitelerarası Bilimi- Uygulamalı Konferansta Meerim ARTIŞEVA, Niyazi AYHAN, Erdoğan AKMAN ve Uğur ÜNAL ile birlikte hazırladığımız İki Dilli Medyanın Dilin Gelişmesine Yaptığı Etki ( Kırgızistan örneğinde) ve Bişkekte Bulunan İş Yerlerinin İsimlerinde  konulardaki makalelere yönelik sunum yapmıştım. Buna dair sertifika almıştım. Makaleler yayınlanacak.
 3. 26 Kasım 2010 Tarihinde Bişkek Sosyal Üniversitesi (BGU) Gazetecilik Fakültesi tarafından düzenlenmiş Kırgızistanın Yüksek Öğretim Kurumlarında Gazeteci Uzmanları Hazırlamada Teori ve Uygulamanın Birliğini Sağlama Sorunları konusundaki panel.
 4. İletişim Fakültesi tarafından düzenlenmiş Kırgızistanda ReklamcılıkKırgızistanda Özel Radyo Yayıncılığı, ‘Televizyonda Mizah: Mizahı Bugüne Çağırmak', ‘Uluslaraarası Markanın Yerelleşmesi’ seminerlerleri.
 5. Meerim Artışeva. Kırgızistan'da Halkla İlişkiler Eğitimi başlıklı bildiri.  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Uzmanı: Eğitim ve pyasa talebi yuvarlak masası. Kırgız Milli Üniversitesi 17 Mart 2011.
 6. USAID ve Mvector danışmanlık ajansı tarafından yapılmış ‘Hedef Kitlenin Media Tercihleri ve Davranışlar’ı konusunda araştırmanın sunumuna katılma. ROSSIYA iş merkezi, Bişkek Nisan 2011. 
 7. ‘Parlamenter Demokrasi: Fırsatlar, Riskler ve Türkiye Cumhuriyeti Deneyimi’ sempozyumunun ‘Siyasal Partiler ve Parti İçi Demokrasi’ oturumunda tercümanlık yapma. KTMÜ 18-20 Mart 2011
 8. Kırgızistan’da Medya Sorunları. II. Ulusal Medya Sempozyumunda görevde bulunma. KTMÜ  iletişim Fakültesi 28. Şubat 2011
 9. 22 Aralık 2011 Kırgızistan 2. Enformasyon ve Teknoloji Formu.
 10.  Haziran 2014 Stratejik İletişim Yönetimi 3. Uluslar arası İletişim Sempozyumu, Haziran, 2014, Bişkek
 11. Nisan 2015

 

 

Ayrıntılı Bilgi ve İletişim:

GSM             :

Web             :

Elekt. Posta    : meerimart@gmail.com  diamondmesh@mail.ru