Аты Ага окутуучу док. Бегайым Максутова
Э-куржун
Кабинет İLEF-305
Телефону 492758 (854)
Сабактар

HİR-401 : КООМДУК ПИКИРДИ ЖАНА РЫНОКТУ ИЗИЛДӨӨ (Коом менен байланыш жана реклама бөлүмү )

HİR-206 : МАРКЕТИНГ (Коом менен байланыш жана реклама бөлүмү )

HİR-305 : МАРКЕТИНГДИК КОММУНИКАЦИЯ (Коом менен байланыш жана реклама бөлүмү )

HİR-308 : КЕРЕКТӨӨЧҮЛӨРДҮН ЖҮРҮМ-ТУРУМДАРЫ (Коом менен байланыш жана реклама бөлүмү )

HİR-416 : ЭЛ АРАЛЫК КООМ МЕНЕН БАЙЛАНЫШ (Коом менен байланыш жана реклама бөлүмү )

HIR-255 : ЗАМАНБАП МАРКЕТИНГ БАШКАРУУСУ (Коом менен байланыш жана реклама бөлүмү )

Резюме

Илимий иштери