Аты Ага Окутуучу Др. Бегайым Максутова
Э-куржун
Кабинет İLEF-305
Телефону 492758 (854)
Сабактар

HİR-206 : МАРКЕТИНГ (Коом менен Байланыш жана Реклама Бөлүмү )

HİR-305 : МАРКЕТИНГДИК КОММУНИКАЦИЯ (Коом менен Байланыш жана Реклама Бөлүмү )

HİR-314 : ИМИДЖДИ БАШКАРУУ (Коом менен Байланыш жана Реклама Бөлүмү )

Резюме

Илимий иштери