Аты Доц.Др. Аслы Юрдигул
Э-куржун asli.yurdigul@manas.edu.kg
Кабинет İLEF-306
Телефону 492758 (855)
Сабактар

GZT-201 : КАБАР ЖАЗУУ Ж-А ЖАРЫЯЛОО ЫКМАЛАРЫ I (Журналистика Бөлүмү )

GZT-206 : КАБАР ЖАЗУУ Ж-А ЖАРЫЯЛОО ЫКМАЛАРЫ II (Журналистика Бөлүмү )

GZT-201 : КАБАР ЖАСОО Ж-А ЖАРЫЯЛОО ТЕХНИКАЛАРЫ (Коом менен Байланыш жана Реклама Бөлүмү )

HİR-313 : ИШ-ЧАРА ЖАНА ПРОТОКОЛ БАШКАРУУСУ (Коом менен Байланыш жана Реклама Бөлүмү )

İLS-620 : КОММУНИКАЦИЯДА ӨЗГӨЧӨ ТЕМАЛАР (Коом менен Байланыш жана Реклама Бөлүмү )

İLS-660 : ЗАМАНБАП КОММУНИКАЦИЯ ИЗИЛДӨӨЛӨРҮ (Коом менен Байланыш жана Реклама Бөлүмү )

İLS-513 : ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ МЕТОДДОРУ(КОММ.ИЗИЛДӨӨЛӨРҮ) (Коом менен Байланыш жана Реклама Бөлүмү )

İLS-521 : МАССАЛЫК МААЛЫМАТ КАРАЖАТТАРЫНЫН ТИЛИ ЖАНА СТИЛИ (Коом менен Байланыш жана Реклама Бөлүмү )

Резюме

Doç.Dr. Aslı YURDİGÜL Özgeçmiş ve Yayınlar Listesi

Derece

Bölüm

Üniversite

Yıl

Lisans

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Marmara Üniversitesi

2001

Y. Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Radyo Televizyon ve Sinema

Atatürk Üniversitesi

2010

Doktora

Sosyal Bilimler Enstitüsü/Radyo Televizyon Sinema

İstanbul Üniversitesi

2014

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı

“Kültür Endüstrisi Bağlamında Yemek Kültürü Eleştirisi”

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı,

DanışmanDoç.Dr. Naci İSPİR

Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı

“Televizyon Ana Haber Bültenlerinde Korku Kültürünün İnşası”

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı,

DanışmanDoç.Dr. Ergün YOLCU

Doçentlik; “İletişim Çalışmaları”

Çalıştığı Kurumlar:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Doç.Dr.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi

2016-

Doç.Dr.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi

2015

Yrd.Doç.Dr.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi

2014

Arş.Gör.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi

2005

 İdari Görevler:

Görev Unvanı

Üniversite/Birim

Yılı

     

Bölüm Başkanlığı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

2017-

Yayın Koordinatörlüğü

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Gazetesi

2016-

Yönetilen Doktora Tezleri:

  1. Meerim Artışeva; “Stratejik İletişim Bağlamında Kırgızistan’da Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Rol Algılamaları”
  2. Venera Narinova; "Kırgızistan'ın Uluslararası İmaj çalışmaları ve Sosyal Medyada Temsili"

 YönetilenYüksekLisansTezleri:

  1. Elvida Avcı; “Yeni Osmanlıcılık ve Türk Sinemasına Yansımaları” (Devamediyor)
  2. Kerem Levent; “Kara Film: Geçmişten Günümüze Değişim ve Dönüşüm Serüveni” (Devamediyor)
  3. Fatma Kanar; “Türk Televizyon Dizilerinde Muhafazakârlık Olgusu” (Devamediyor)
  4. Ayşe Nur Yılmaz; “Kırgızistan’da E-Ticaret Uygulamaları ve Değişen Tüketici Davranışları”
  5. Nazgül Dolotkeldieva; “Cengiz Aytmatov Sinemasında Kadın İmgesi” (Devam ediyor)

Son iki yılda verdiği doktora düzeyindeki dersler:

AkademikYıl

Dönem

DersinAdı

HaftalıkSaati

ÖğrenciSayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

İleri İletişim Araştırmaları

3

 

 1

 2017-2018

 Güz

 İleri İletişim Araştırmaları

 3

 

 2

 

 

 

 

 

Son iki yılda verdiği yüksek lisans düzeyindeki dersler:

AkademikYıl

Dönem

DersinAdı

HaftalıkSaati

ÖğrenciSayısı

Teorik

Uygulama

2015-2016

Bahar

 

 

 

 

Medya ve Korku Kültürü

3

 

 10

2016-2017

Güz

Bilimsel AraştırmaYöntemleri

3

 

 10

2016-2017

Güz

Reklam ve Görsel Kültür

2

 

 6

2016-2017

Bahar

İletişim Politikaları

2

 

6

2016-2017

Bahar

Kitle İletişim Araçlarında Dil ve Üslup

2

 

6

Son iki yılda verdiği lisans düzeyindeki dersler:

AkademikYıl

Dönem

DersinAdı

HaftalıkSaati

ÖğrenciSayısı

Teorik

Uygulama

2015-2016

Güz

 

 

 

 

Medya Politikaları

2

 

 

2015-2016

Güz

TV’de Program Yapımı I

1

2

 

2015-2016

Güz

Serbest Okumalar

2

 

 

2015-2016

Bahar

İletişim Psikolojisi

2

 

 

2015-2016

Bahar

Haber Sosyolojisi

2

 

 

2015-2016

Bahar

TV’de Program Yapımı 2

1

2

 

2016-2017

Güz

Medyanın EkonomiPolitiği

3

 

 

2016-2017

Bahar

Haber Yapım ve Yayın Teknikleri

4

 

 

 

Илимий иштери

ESERLER      

A.Uluslararası Yayınlar/Bildiriler

Yayınlar

A1.  YURDİGÜL Y., YURDİGÜL A. (2016).  “An EvaluatingQuestion of TV ProgrammesfromthePerspective of SpiritualCounsellingandCareDuringtheMonth of Ramadan.”  First International Congress On Religious-SpiritualCounselling&Care, Istanbul, Turkey

A2.YURDİGÜL Y.,YURDİGÜL A. (2014).  “Presentation of theMarginal Identity on Television News (TheTurkeyExample)”.  Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(18), 11-30

A3. YURDİGÜL A.,ZINDEREN İ.E. (2015). “Yeni Kapitalizmin Boş Zaman ve Eğlence Aracı Olarak Facebook Oyunları”. Journal Of History School(24) (Yayın No: 1808168)

A4. YURDİGÜL A.,YURDİGÜL Y., BATUR M. (2015). “Frankfurt Okulu'nda Birey ve Toplum: İnsanın Şeyleşmesi ve Kültürün Metalaşması Üzerine Eleştirel Okumalar”. Atatürk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 97-111. (Yayın No: 1809125)

A5. YURDİGÜL A., ZİNDEREN İ. E.(2014). “Türk Sinemasında Özel Efekt Teknolojileri Aracılığıyla Oluşturulan Korku İkonları”, Global Media Journal: Tr Edition, 5(9), 372-401., Atıf Sayısı: 2 (Yayın No: 1177409)

Bildiriler

A6. Yurdigül, A.Erkan, T. "Medyada Yoksulluğun Sunumu", Uluslararası Orta Asya Sempozyumu, Göç, Yoksulluk ve Kimlik, 17-20 Nisan, 2018 (Tam Metin Bildiri)

A7.Yurdigül, A., (2017). “Turizmde Yemek Kültürünün Önemi”. 3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, s.1231-1246,(Tam metin bildiri)

A8.Yurdigül A.,Artışeva M. (2017). “Orta Asya Ülkelerinin Demokratikleşme Sürecinde Medya”.  I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi”, (Tam metin bildiri)

A9.YURDİGÜL A.,SEKMEN M. (2015). “Dijital Oyunlarda Korku Ve Şiddet: League Of Legends Oyununun Göstergebilimsel Çözümlemesi”. Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi (Tam metinbildiri)(Yayın No:1808947)

A10. YURDİGÜL A.(2014). “Yemek Kültürünün Değişen Anlamı: “Yemekteyiz” TV Programı Üzerinden Eleştirel Bir Yaklaşım Denemesi”. Uluslararası İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyumu (Tam metinbildiri) (Yayın No:1178118)

A11. YURDİGÜL A.,YURDİGÜL Y. (2013). “EuropeanCollective Identity in Terms of Micro-Nationalism”. International Conference on EconomicandSocialStudies (SözlüBildiri)(Yayın No:912117)

A12. İSPİR, N., YURDİGÜL. A. (2012). “Yeni Kapitalizmin Boş Zaman Ve Eğlence Aracı Olarak Sosyal Medya: Facebook Oyunları”. Uluslararası Yeni Medya Kongresi (SözlüBildiri)(Yayın No:912047)

A13. YURDİGÜL Y., YURDİGÜL A. (2012). “ÇocuklaraYönelikTelevizyon Programlarının Çocuk Gelişimine Etkisi; “Bir Varmış Bir Yokmuş Keloğlan Masalları” Üzerine Bir Çalışma”. TRT Uluslararası Okul Öncesi Çocuk ve Medya Uygulamaları Kongresi, 81-110. (Tam metinbildiri)(Yayın No:1364510)

A14. YURDİGÜL A., YURDİGÜL Y. (2010). “Yeni Medya Yapılanmasında Ekonomik Krizlerin Etkisi, Medyanın Ekonomik Krizi Aşma Politikaları”. Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi-I, 1922-1951. (Tam metinbildiri)(Yayın No:911253)

A15. AKTENS., YURDIGÜL A. (2007). “Çocuklara Yönelik Ürün Reklamlarının Ebeveyn Tercihlerine Etkisi”. 4. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, 2, 595-606. (Tam metinbildiri)(Yayın No:910997)

B.UlusalYayınlar

B1.Kitap

B1.1. Yurdigül, A., (2018) Medya ve Korku Kültürü

B2.Kitap Bölümleri

 B2.1. YURDİGÜL Y.,YURDİGÜL A. (2016) Medya Ve Mizah, Bölüm adı:(Ötekileştirme Sürecinin Sorunlu Alanı: Gülme ),  Nobel, Editör:Huriye Kuruoğlu, Mikail Boz, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 576, ISBN:978-605-320-411-4

B2.2.Türlerle Türk Sineması, Bölüm adı:Türk Sinemasında Korku- Korku İkonları ve Özel EfektTeknolojileri (2015)., YURDİGÜL A.,ZINDEREN İ. E., DerinYayınları, Editör:YeldaÖzkoçak, Basım sayısı:1, SayfaSayısı 280, ISBN:978-605-4993-56-7, Türkçe(BilimselKitap), (Yayın No: 1808762)

B2.3. Yeni(Lenen) Medya, Bölümadı:Televizyon Haberciliği (2014), YURDİGÜL A.,KocavYayinlari,Editör:Mesut Aytekin, 1. Basım, ISBN:978-605-60707-6-1, Türkçe(BilimselKitap), (Yayın No: 1177757)

B2.4. International CommunicationStudies, Bölümadı:Information SocietyAndTelevision News (2014)., YURDİGÜL Y., YURDİGÜL A., EmirlerBasım, Editör:Ümit SARI, Mesut AYTEKİN, 1. Basım, SayfaSayısı 240, ISBN: 978-605-84983-1-0, İngilizce(BilimselKitap), (Yayın No: 1177909)

C. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

D1. KORKUT C.,YURDİGÜL A. (2015). “KadınaYönelik Şiddetin Sinematografik AnlatıyaYansıması: “O Çoçukları”Filmindeki Kadın Temsillerinin Feminist Sinema Kuramı Bağlamında İncelenmesi”. Atatürk İletişimDergisi(9) (Kontrol No: 1910015)

D2.İSPİR N.,YURDİGÜLY.,YURDİGÜLA. (2015). “Ötekinin İnşa Edildiği Sorunlu Bir Alan Olarak Oscar Ödül Törenleri: 85. Akademi Ödülleri ve “Argo” Filmi Örneği”. Atatürk İletişimDergisi(9), 1-13. (Kontrol No: 1909768)

D3. ZİNDERENİ İ. E.,YURDİGÜL, A. (2015). “Bir Özel Efekt Uygulaması Olarak Colar Collection”. Atatürk İletişim Dergisi(9) (Kontrol No: 1809516)

D4.YURDİGUL Y., YURDİGUL A. (2014). TV Haberlerinin Anlatı Yapısının Oluşturulması Sürecinde Özel Efekt Teknolojileri: NTV ve CNN TÜRK Ana Haber BültenleriÜzerindenBirİnceleme”. İstanbul ÜniversitesiİletişimFakültesiDergisi(46), 123-148. (Kontrol No: 1177646)

D5.YURDİGÜL A. (2014). “Eğitim Olgusunun Sinematografik AnlatıdakiYeri Üzerine Bir Yaklaşım Denemesi: “Bal” Filmi Örneği”. EKEV AkademiDergisi(60), 487-503. (Kontrol No: 1176752)

D6.YURDİGUL Y., YURDİGUL A. (2014). “Presentation of theMarginal Identity on Television News: TheTurkeyExample”. Atatürk ÜniversitesiSosyalBilimlerEnstitüsüDergisi, 18(2), 11-31. (Kontrol No: 1177031)

D7.YURDİGÜL A. (2014). “Olumsuz Olayların Televizyon Ana Haber Bültenlerinde Sunumu: “Soma Faciası” Üzerine Bir İnceleme Çalışması”. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 2(4) (Yayın No: 1176866)

E. Ulusal Sempozyum ve Kongrelerdeki Bildiriler

E1.YURDİGÜL Y., YURDİGÜL A. (2010). “Recep İvedik: Ötekine Karşı Gelişen ‘Sorunlu’ Bir Alan Olarak Gülme Edimi”. Ulusal İletişim Kongresi, Gülmenin Arkeolojisi ve Medyada Mizah Olgusu, 769-778., (Yayın No:911928)

F. Panel/Konferans, ÇalışmaToplantıları ve Etkinlikler (Konuşmacı/ Yönetici/ Düzenleyici) Olarak

F1. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı, “Atatürk ve Türk Kadını”, Panalist (2016)

F2. Değerler Kısa Film Festivali, Düzenleyici (2016)

F3. Dadaş Film Festivali, Erzurum Festival Sorumlusu (2007-2009)

F4. Kar Film Festivali,Düzenleme Komitesi (2006-2007)

 

H. Belgesel / BelgeselProjeDanışmanlıkları/ TV ProgramlarıYönetmen/ AkademikKatkı :

H1. DeğerlerKısa Film Festivali, BilimselAraştırmaProjesi, Yürütücü, 2016

H2. Yeni Medyaya Entegrasyon Sürecinde Mevcut Dijital Kurgu Sistemleri Revizyonu, Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2016

 

 

I. Bazı Atıflar :

- Selma Koç Akgül, “Olağanüstü Durumlar, İletişim ve habercilik Yaklaşımları”, TRT Akdemi Dergisi, 2017

- Ayşe Şahin, “Gastromilliyetçilik kavramının İncelenmesi:Coğrafi İşaret ve Markalaşma Faktörleri”, 2017

- Selin Türkel, “Soma Maden Kazası Sonrasında Verilen Başsağlığı İlanları: Nicel ve Nitel Bir Çalışma”, Maltepe Üniversitesi İletişim fakültesi Dergisi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016

- Hatice Çoban Keneş, İnan Özdemir Taştan, “ Madencinin Acısına Bakmak: Ulusal Basında Soma Maden Faciasının Haberleştirilmesi” Ankara Ü.SBF Dergisi, 2016

- Şule Çölbay, Ümit Sormaz, “Konya’da Geçiş Dönemlerinde Yapılan Yöresel Mutfak Uygulamaları”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2015

 

J. Diğer Etkinlikler

K. Teşekkür ve Plaketler :

K1. Hastayla 24 SaatKısa Film Yarışması,Novartis ÖzelÖdülü, NOVARTİS SAĞLIK HİZMETLERİ, 2011

K2. “Sessizsiniz” 6. UlusalİletişimÖğrencileriSempozyumuBildiriler, İkincilikÖdülü, AnadoluÜniversitesiİletişimBilimleriFakültesi, 2010