Аты Доц.м.а.док. Туркер Элиташ
Э-куржун turker.elitas@manas.edu.kg
Кабинет İLEF-508
Телефону 492758 (920)
Сабактар

HİR-203 : УЮМДУК Ж-А АДАМДАР АРАЛЫК КОММУНИКАЦИЯ (Коом менен байланыш жана реклама бөлүмү )

HİR-205 : РЕКЛАМАЛЫК ИШКЕ КИРИШҮҮ (Коом менен байланыш жана реклама бөлүмү )

HİR-311 : РАДИО ЖАНА ТВ РЕКЛАМАСЫ (Коом менен байланыш жана реклама бөлүмү )

HİR-414 : РЕКЛАМА ЭСТЕТИКАСЫ (Коом менен байланыш жана реклама бөлүмү )

İLS-505 : ВИЗУАЛДЫК КУЛЬТУРА (Журналистика адистиги магистратура программасы)

İLS-509 : МЕДИА АНАЛИЗИ (Журналистика адистиги магистратура программасы)

İLS-625 : СЕМИОТИКА ТЕОРИЯЛАРЫ (Журналистика багытынын докторантура программасы)

İLS-520 : ЗАМАНБАП МЕДИАНЫН ТЕКСТИ (Журналистика адистиги магистратура программасы)

İLS-537 : РЕКЛАМА ЖАНА ВИЗУАЛДЫК КОММУНИКАЦИЯ (Журналистика адистиги магистратура программасы)

İLS-540 : РАДИО ЖАНА ТЕЛЕВИДЕНИЕДЕГИ ТЫШКЫ БЕРҮҮЛӨР (Журналистика адистиги магистратура программасы)

HIR-151 : РЕКЛАМАНЫН ТАР: НЕГ. ТҮШҮНҮК-Р Ж-А ПРАК-Р (КУРСТ. ИШ) (Коом менен байланыш жана реклама бөлүмү )

Резюме

Derece

Yıl

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Bölüm

Lisans

2005

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

RADYO-TV-SİNEMA

YüksekLisans

2014

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

RADYO-TV-SİNEMA

Doktora

2017

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

RADYO-TV-SİNEMA

Илимий иштери

A.Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makaleler

A1. Elitaş,T.,Keskin, S. (2015). Dan Bılzerıan’s “Man” Profıle On Socıal Medıa Focused On “Vehıcle-Maıden-Weapon” Conceptıon. Tarih Okulu Dergisi. XXIV/561-574.

A2. Elitaş,T.,Keskin, S. (2016). Küreselleşme Sürecinde Değişen Geleneksel Türk Aile Yapısının Televizyon Dizilerindeki Temsili. Tarih Okulu Dergisi. XXVII/543-578.

A3. Elitaş,T. (2017). ‘Devlet’ Konulu Sinema Filmlerinde Zihniyet Olarak Devletçilik Geleneğinin Yansımaları Ve Alımlanma Biçimleri: Kurtlar Vadisi Filistin Örneği. Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı:13/302-319.

A4. Devran,Y.,Elitaş,T. (2017). Yeni İletişim Teknolojilerinin Uzaktan Eğitime Entegrasyon Sürecinde Sanal Sınıf Ortamları: Atauzem Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. Sayı:2, Cilt:6/213-225.

A5. Devran,Y.,Elitaş,T. (2017).Uzaktan Eğitim :Fırsatlar ve Tehditler.AJIT-e:Bilişim Teknolojileri,8 (27),31-40.

 

B.Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makaleler

B1.Yurdigül, Y.,Elitaş,T. (2013). “Türk Sinemasında Şive ve Ağız Kullanımının Karakter Yapılandırılmasına Etkisi”. Atatürk İletişim Dergisi, Sayı:5, 43-61.

B2.Elitaş,T.,Keskin, S. (2014). Sanal Aidiyet Bağlamında Sanal Diaspora: Facebook Örneği. “Atatürk İletişim Dergisi”,Sayı:7,161-186.

B3. Yurdigül, Y.,Elitaş,T. (2017). Voyörizm ve Teşhircilik Bağlamında Sosyal Medyanın Mahremiyet Sorunu: İnstagram ve Periscope Örneği. Sosyoji Divanı. Sayı:9/129-148.

 

C.Uluslararası Sempozyum, Kongre veya Konferans Bildirileri

C1. Elitaş, T. (2015) “Social Media Usage by Open Education Faculties: Atatürk Üniversitesi Case” İnternational Education Technology. Chicago. Conference Procedia - Social and Behavioral Sciences.  176:243–250.

 

D.Ulusal Sempozyum, Kongre veya Konferans Bildirileri

D1.Yurdigül,Y.,Elitaş, T. (2013). “Sosyal Medyada Bir Mahremiyet Sorunu Olarak Voyörizm (İnstagram Örneği Üzerinden)”. Medya ve Mahremiyetin Sınırları Sempozyumu. Erzurum. 237-244.

Kitaplar

Uzaktan Eğitim ve İletişim Teknolojileri.Cinius Yayınevi.