1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-105 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ I 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
CEV-100 ЭКОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
GZT-121 КОММУНИКАЦИЯ ИЛИМИНЕ КИРИШҮҮ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
GZT-123 ЖАЗУУ ЖАНА РЕДАКЦИЯЛОО КӨНДҮМДӨРҮ 2 ( 1 - 2 ) 5 МC Түшүр
ING-111 АНГЛИС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-103 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
MAT-100 МАТЕМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
RSC-103 ОРУС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RTS-109 ҮН ЖАНА СҮРӨТ ТЕХНИКАЛАРЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
RTS-111 КИНО ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
RTS-113 СОЦИОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-106 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ II 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
BIL-100 ИНФОРМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
BIO-100 АЗЫРКЫ ТАБИЯТ ТААНУУ БИЛИМДЕРИНИН КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
HIR-153 ЭКОНОМИКАГА КИРИШҮҮ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
ING-112 АНГЛИС ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-104 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-104 ОРУС ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RTS-106 КИНОТЕХНИКАСЫНА КИРИШҮҮ (КУРСТУК ИШ) 2 ( 1 - 2 ) 6 МC Түшүр
RTS-108 СҮРӨТ ЭСТЕТИКАСЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
RTS-110 ФОТОЧЕБЕРЧИЛИКТИН НЕГИЗДЕРИ 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
RTS-112 Социалдык психология 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
STJ-101 ОКУУ ПРАКТИКАСЫ 0 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
RTS-201 МОНТАЖДЫН ЫКМАЛАРЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
MYD-201 КЕСИПТИК АНГЛИС ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
İLF-201 КОММУНИКАЦИЯ ТЕОРИЯЛАРЫ I 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
İLF-203 САНДЫК ИЗИЛДӨӨ МЕТОДДОРУ 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
RTS-203 ГРАФИКА ЖАНА АНИМАЦИЯ I 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
RTS-205 РАДИО ПРОГРАММАНЫ ДАЯРДОО 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
İLF-205 ЭКОЛОГИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
RTS-207 ДҮЙНӨЛҮК КИНЕМАТОГРАФИЯ ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
TAR-251 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-251 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
MYD-203 КЕСИПТИК ОРУС ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EDF-202 ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TUR-226 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TAR-252 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
İLF-202 КОММУНИКАЦИЯ ФИЛОСОФИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
İLF-204 КОММУНИКАЦИЯ ТЕОРИЯЛАРЫ II 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
İLF-206 САПАТТЫК ИЗИЛДӨӨ МЕТОДДОРУ 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
MYD-202 КЕСИПТИК АНГЛИС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
MYD-204 КЕСИПТИК ОРУС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
YÖD-202 ГРАФИКА ЖАНА АНИМАЦИЯ II (КУРСТУК ИШ) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
RTS-202 МОНТАЖ ЧЕБЕРЧИЛИГИ I 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
RTS-204 ГРАФИКА ЖАНА АНИМАЦИЯ II 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
RTS-206 ОПЕРАТОРДУК ЧЕБЕРЧИЛИК 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
RTS-301 ТЕЛЕРАДИО РЕЖИССУРАСЫНЫН ЧЕБЕРЧИЛИГИ I 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
RTS-303 КИНОРЕЖИССУРА ӨНӨРЧҮЛҮГҮ I 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
RTS-305 ФИЛЬМ ТЕОРИЯЛАРЫ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
RTS-307 СЦЕНАРИЙ I 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
RTS-309 ТЕЛЕ ЖАНА КИНО ГРАФИКА 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
RTS-311 САЛЫШТЫРМАЛУУ КОММУНИКАЦИЯ СИСТЕМАЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
RTS-313 РИТОРИКА 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
RTS-315 РЕПОРТАЖДЫН ЫКМАЛАРЫ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
RTS-317 ДҮЙНӨЛҮК АДАБИЯТ ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
RTS-319 ЖАРЫК БЕРҮҮ ЫКМАЛАРЫ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
RTS-321 КОНСТИТУЦИЯЛЫК УКУКТАР Ж-А ЭРКИНДИКТЕР 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
RTS-323 ҮН РЕЖИССУРАСЫ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
RTS-329 МОНТАЖ ЧЕБЕРЧИЛИГИ II 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
İLF-305 СЕМИОТИКА ИЛИМИНИН ТЕОРИЯСЫ Ж-А ПРАКТИКАСЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
RTS-302 ТЕЛЕРАДИО РЕЖИССУРАСЫНЫН ЧЕБЕРЧИЛИГИ II 3 ( 2 - 3 ) 4 МC Түшүр
RTS-304 ТЕЛЕРАДИО БЕРҮҮЛӨР 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
RTS-306 ДОКУМЕНТАЛДЫК ФИЛЬМ ДАЯРДОО 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
RTS-308 КЕСИПТИК СЕМИНАРЛАР 0 ( 0 - 3 ) 1 МC Түшүр
İLF-308 КОММУНИКАЦИЯ ЖАНА ЭТИКА 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
STJ-302 ПРАКТИКА II 0 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
YÖD-302 (КУРСТУК ИШ) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
RTS-312 КУЛЬТУРАЛЫК ИЗИЛДӨӨЛӨР 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
RTS-314 РЕКЛАМАЛЫК РОЛИК ДАЯРДОО 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
RTS-316 ТЕКСТ ТАЛКУУЛОО 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
RTS-318 АКТЕРДУК ЧЕБЕРЧИЛИК 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
RTS-320 АНИМАЦИЯ РЕЖИССУРАСЫ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
RTS-322 СЦЕНАРИЙ II 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
RTS-324 КЕРЕКТӨӨЧҮЛӨР КООМУ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
RTS-350 АДАБИЯТ ЖАНА КИНО 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
RTS-356 КИНО ДРАМАТУРГИЯСЫ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
RTS-358 ПРОДЮСЕР ӨНӨРЧҮЛҮГҮ (PRODUCTION) 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
RTS-360 ТЕЛЕВИДЕНИЕ РЕЖИССУРАСЫНЫН ЧЕБЕРЧИЛИГИ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
RTS-362 КИНОРЕЖИССУРА ӨНӨРЧҮЛҮГҮ II 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
RTS-364 ДАРЕКТҮҮ ФОТОЧЕБЕРЧИЛИК 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BTZ-451 ДИПЛОМДУК ИШ I 3 ( 1 - 4 ) 4 МC Түшүр
İLF-401 КОММУНИКАЦИЯ УКУГУ 2 ( 2 - 0 ) 5 МC Түшүр
RTS-401 ФИЛЬМ ТАРТУУ ЖАНА АНЫ УЮШТУРУУ 3 ( 2 - 2 ) 6 МC Түшүр
RTS-405 ГЕНДЕРДИК ПРОБЛЕМА ЖАНА ММК 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
RTS-407 РАДИОДО ПРОГРАММА ДАЯРДОО ПРАКТИКАЛАРЫ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
RTS-409 РАДИО ТВ-ДА ДИКТОРЛУК ЧЕБЕРЧИЛИК 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
RTS-411 ФИЛЬМ ДАЯРДОО БОЮНЧА ПРАКТИК. ИШТЕРИ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
RTS-413 АДАБИЙ АГЫМДАР 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BTZ-452 ДИПЛОМДУК ИШ II 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
DES-400 АДИСТИГИ БОЮНЧА КОМПЛЕКСТҮҮ ЭКЗАМЕН 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-402 КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ (МАМЛЕКЕТТИК ЭКЗАМЕН) 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-404 БҮТҮРҮҮ ИШИНИН КОРГОО 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
RTS-402 ФИЛЬМ ТАЛКУУЛОО ЖАНА АНАЛИЗДӨӨ 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
STJ-402 ПРАКТИКА III 0 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
RTS-412 БАЛА ЖАНА КОММУНИКАЦИЯ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
RTS-416 КӨРҮНҮШТҮН ЭСТЕТИКАСЫ 3 ( 2 - 2 ) 5 ТС Түшүр
RTS-420 TҮРК КИНО ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
RTS-422 КЫРГЫЗ КИНО ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы