Бөлүм башчысы

Доц.Молдосейит Мамбетакунов

Бөлүм катчысы

Турдукан Кыштообаева

Адрес

Чынгыз Айтматов атындыгы Жал кампусу

Телефон

+ 996 312 492763 (65,69,70,74,58)

Факс

+ 996 312 492761

Ички телефон

817

Электрондук почта

bilgi.ilef@manas.edu.kg