1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
ING-111 АНГЛИС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
ISB-101 АРАП ТИЛИ I 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
ISB-107 ИСЛАМ ТАРЫХЫ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-103 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
MAT-100 МАТЕМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
RSC-103 ОРУС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
BES-105 ДЕНЕ ТАРБИЯ III 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
BIO-100 АЗЫРКЫ ТАБИЯТ ТААНУУНУН КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
CEV-100 ЭКОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
DIB-101 ПЕДАГОГИКА ИЛИМИНЕ КИРИШҮҮ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
DIB-103 НЕГИЗГИ ДИНИЙ МААЛЫМАТТАР I 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
DIB-105 КУРАН ИЛИМИ I - ИНЖИЛ ИЛИМИ I 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
DIB-107 КЫРГЫЗДАРДЫН ИСЛАМГА ЧЕЙИНКИ ИШЕНИМДЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
ING-112 АНГЛИС ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
ISB-102 АРАП ТИЛИ II 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
ISB-108 ИСЛАМ ТАРЫХЫ II 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
ISB-110 ХАДИС ТАРЫХЫ ЖАНА УСУЛУ (КУРСТУК ИШ) 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
KGZ-104 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-104 ОРУС ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
BES-106 ДЕНЕ ТАРБИЯ IV 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
BIL-100 ИНФОРМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
DIB-102 ПЕДАГОГИКАЛЫК ПСИХОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
DIB-104 НЕГИЗГИ ДИНИЙ МААЛЫМАТТАР II 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
DIB-106 КУРАН ИЛИМИ II - ИНЖИЛ ИЛИМИ II 2 ( 1 - 2 ) 5 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
DIB-205 ДИН ЖАНА УКУК 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
DIB-207 ДИН ЖАНА МАДАНИЯТ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
DIB-209 ОКУТУУ ПРИНЦИПТЕРИ ЖАНА МЕТОДДОРУ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
DIB-211 ХАДИС 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-200 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ISB-201 АРАП ТИЛИ III 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
ISB-207 ТАФСИР ТАРЫХЫ ЖАНА УСУЛДАРЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
KGZ-203 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-203 ОРУС ТИЛИ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TAR-251 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
DIB-201 КУРАН ИЛИМИ III 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
DIB-203 ДИНДЕР ТАРЫХЫ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
DIB-204 ДИНДЕРДИН ТАРЫХЫ II (КУРСТУК ИШ) 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
DIB-206 КУРАН ИЛИМИ IV 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
DIB-208 ТАФСИР I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
DIB-210 ЛОГИКА 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-210 ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ISB-202 АРАП ТИЛИ IV 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
KGZ-204 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I V 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-204 ОРУС ТИЛИ IV 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
STJ-200 ОКУУ ПРАКТИКАСЫ (КЛАССТЫК БАШКАРУУ) 0 ( 0 - 4 ) 2 МC Түшүр
TAR-252 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II(ТҮРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TUR-200 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
CEV-200 КЫРГЫЗСТАН ГЕОГРАФИЯСЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
DES-202 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ, КЫРГЫЗ-Н ГЕОГР-СЫ, КЫРГ.ТИЛИ Ж-А АДАБ 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
DIB-202 УКУК ЖАНА КООМ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
DİB-303 ДИН ПСИХОЛОГИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
İLH-301 АРАБ ТИЛИ V 3 ( 2 - 3 ) 4 МC Түшүр
DİB-301 ДИН ФИЛОСОФИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
DİB-305 КЛАССТЫК БАШКАРУУ 2 ( 1 - 3 ) 4 МC Түшүр
DİB-307 КЕЛАМ ИЛИМИ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
EĞT-303 ПЕДАГОГИКАЛЫК ПСИХОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
DİB-311 ДИНИЙ ЭКСТРЕМИЗМ ЖАНА ТЕРРОРИЗМ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
DİB-313 АДЕП АХЛАК ЖАНА БААЛУУЛУКТАР 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
DİB-315 ХРИСТЯНДЫК ДИНИЙ ТЕКСТТЕР 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
DİB-317 ИЛИМ ЖАНА ДИН 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
DİB-319 ЧЫГЫШ ДИНДИК ПИКИРЛЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
DİB-321 КУРАНДЫН МАҢЫЗЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
DİB-323 КУРАНЫ КАРИМ ЖАНА КӨРКӨМ ОКУУ III 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
DİB-325 ТАФСИР ТЕКСТТЕРИ I 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
İLH-302 АРАБ ТИЛИ VI 3 ( 2 - 3 ) 3 МC Түшүр
İSB-302 ИСЛАМ ФИЛОСОФИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
DİB-302 ДИН ПЕДАГОГИКАСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
DİB-304 ДИН СОЦИОЛОГИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
PDR-304 БААЛОО КРИТЕРИЙЛЕРИ 2 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
DİB-308 ИСЛАМ - ХРИСТЯН АГЫМДАРЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
DİB-310 ЧЫГЫШ ДИНДЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
EĞT-304 ЖЕКЕ ОКУТУУ УСУЛУ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
YÖD-302 (КУРСТУК ИШ) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
DİB-316 ДИНИЙ МИССИЯ ЖАНА МИССИОНЕРЛИК (ДИН ЖАЙЫЛТУУЧУ) 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
DİB-318 ДИНИЙ МУЗЫКА 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
DİB-320 ЯХУДИЛИК ДИНИЙ ТЕКСТТЕР 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
DİB-322 ЗАМАНБАП ЖАШООДОГУ ДИНИЙ ПЛЮРАЛИЗМ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
DİB-324 ТАФСИР ТЕКСТТЕРИ II 2 ( 2 - 0 ) 0 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
İSB-401 ТАСАВВУФ ТАРЫХЫ ЖАНА ФИЛОСОФИЯ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
İLH-401 АРАБ ТИЛИ VII 2 ( 1 - 3 ) 4 МC Түшүр
DİB-403 АДЕП АХЛАККА ҮЙРӨТҮҮ УСУЛДАРЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
İSB-405 ДИН КЫЗМАТТАРЫНДАГЫ БАЙЛАНЫШ ЖАНА ЖОЛ КӨРСӨТҮҮ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
BTZ-451 ДИПЛОМДУК ИШ I 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
EĞT-401 ПЕДАГОГИКАЛЫК КӨНҮГҮҮ 3 ( 1 - 4 ) 5 МC Түшүр
DİB-411 ИСЛАМ АДЕП-АХЛАКЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
DİB-413 ДИН ЖАНА САЯСАТ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
DİB-415 МИСТИЦИЗМ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
DİB-417 КЫРГЫЗСТАНДА ДИНИЙ ЖАШОО 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
DİB-419 САЛТТУУ ЖАНА ОКУЛЬТ ДИНИЙ ИШЕНИМДЕР 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
DİB-421 ДИНДЕР АРАЛЫК ДИАЛОГ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
DİB-402 МАДАНИЯТТАР АРАЛЫК ДИН ОКУТУУ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
DİB-404 ДИН ЖАНА ДИНИЙ БАЙЛАНЫШТАР 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
DİB-406 ДИН ОКУТУУ УСУЛДАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
STJ-402 ПРАКТИКА III 0 ( 0 - 6 ) 4 МC Түшүр
BTZ-452 ДИПЛОМДУК ИШ II 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
DES-400 АДИСТИГИ БОЮНЧА КОМПЛЕКСТҮ ЭКЗАМЕН 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-402 КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ (МАМЛЕКЕТТИК ЭКЗАМЕН) 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-404 БҮТҮРҮҮ ИШИНИН КОРГОО 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
DİB-410 ДИН ЖАНА МОДЕРНИЗМ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
DİB-412 ХРИСТЯН УКУГУ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
DİB-414 САЛТТУУ ТҮРК ДИНИЙ ИШЕНИМДЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
DİB-416 ЫЙЫК КИТЕПТЕР ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
DİB-418 МАМЛЕКЕТ ЖАНА ДИН 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
DİB-420 МИФОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы