1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-105 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ 0 ( 0 - 2 ) 1 МC Түшүр
İSB-111 ТҮРКЧӨ ДИНИЙ ТЕКСТТЕР 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
İLH-111 АРАБ ТИЛИ I 3 ( 2 - 3 ) 5 МC Түшүр
DİB-111 КЫРГЫЗДАРДЫН ИСЛАМГА ЧЕЙИНКИ ИШЕНИМДЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
KGZ-101 КЫРГЫЗ ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
RSÇ-101 ОРУС ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ING-101 АНГЛИС ТИЛИ I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
İLH-103 МАТЕМАТИКА ЖАНА ИНФОРМАТИКА 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
DİB-113 НЕГИЗГИ ДИНИЙ МААЛЫМАТТАР I 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
DİB-115 КУРАН ИЛИМИ I - ИНЖИЛ ИЛИМИ I 2 ( 1 - 2 ) 5 МC Түшүр
DİB-117 КЕСИПКЕ КИРИШҮҮ (ДИН МАДАНИЯТЫ) 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-106 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ 0 ( 0 - 2 ) 1 МC Түшүр
RSÇ-102 ОРУС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ÇEV-152 ЭКОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-102 КЫРГЫЗ ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
YÖD-102 НЕГИЗГИ ДИНИЙ МААЛЫМАТТАР (КУРСТУК ИШ) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
ING-102 АНГЛИС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
EĞT-102 ПЕДАГОГИКА ИЛИМИНЕ КИРИШҮҮ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
İLH-102 АРАБ ТИЛИ II 3 ( 2 - 3 ) 5 МC Түшүр
DİB-114 НЕГИЗГИ ДИНИЙ МААЛЫМАТТАР II 2 ( 2 - 1 ) 3 МC Түшүр
DİB-116 КУРАН ИЛИМИ II - ИНЖИЛ ИЛИМИ II 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
DİB-118 КЕСИПКЕ КИРИШҮҮ (ДИН ОКУТУУ) 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
İSB-118 ИСЛАМ ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TAR-251 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-251 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
İLH-201 АРАБ ТИЛИ III 3 ( 2 - 3 ) 5 МC Түшүр
DİB-203 КУРАН ИЛИМИ III 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
PDR-205 ОКУТУУНУН НЕГИЗДЕРИ ЖАНА УСУЛДАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
DİB-205 ДИНДЕР ТАРЫХЫНА КИРИШҮҮ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
DİB-207 ПАЙГАМБАРЛАР ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
DİB-209 ТҮРК ДҮЙНӨСҮНДӨ ДИН ЖАНА МАДАНИЯТ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
DİB-211 АЗ. МУХАММАД ЖАНА ОКУУСУ, АЗ. ИСА ЖАНА ОКУУСУ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
DİB-221 КООМДУК МАСЕЛЕЛЕР ЖАНА ДИН 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
DİB-223 КУРАНЫ КАРИМ ЖАНА КӨРКӨМ ОКУУ I 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
DİB-215 ХРИСТЯНДАРДА ДИНИЙ УЮМ ЖАНА ЧИРКӨӨ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
DİB-217 ДИН ЖАНА ТЕХНОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
DİB-219 КЫТАЙ ДИНИ ОКУУСУ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EDF-202 ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
İLH-202 АРАБ ТИЛИ IV 3 ( 2 - 3 ) 4 МC Түшүр
DİB-202 ДИН АНТРОПОЛОГИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
YÖD-202 ДИНДЕР ТАРЫХЫ (КУРСТУК ИШ) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
DİB-204 КУРАН ИЛИМИ, ИНЖИЛ ТААНЫМЫ 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
DİB-206 ДИНДЕР ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
DİB-208 ДИН ФЕНОМЕНОЛОГИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
TUR-226 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TAR-252 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-252 ЛОГИКА 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
DİB-212 САЛЫШТЫРМАЛУУ ДИНДЕР ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
DİB-214 ДЕМОКРАТИЯЛЫК КООМДО ЖАРАНДЫК 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
DİB-216 УЧУРДАГЫ ДҮЙНӨ ДИНДЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
DİB-218 ИНДИЯ ДИНИ ОКУУСУ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
DİB-220 КУРАНЫ КАРИМ ЖАНА КӨРКӨМ ОКУУ II 2 ( 2 - 0 ) 0 ТС Түшүр
DİB-222 ХАДИС ТАРЫХЫ ЖАНА УСУЛУ 2 ( 2 - 0 ) 0 ТС Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
DİB-303 ДИН ПСИХОЛОГИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
İLH-301 АРАБ ТИЛИ V 3 ( 2 - 3 ) 4 МC Түшүр
DİB-301 ДИН ФИЛОСОФИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
DİB-305 КЛАССТЫК БАШКАРУУ 2 ( 1 - 3 ) 4 МC Түшүр
DİB-307 КЕЛАМ ИЛИМИ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
EĞT-303 ПЕДАГОГИКАЛЫК ПСИХОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
DİB-311 ДИНИЙ ЭКСТРЕМИЗМ ЖАНА ТЕРРОРИЗМ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
DİB-313 АДЕП АХЛАК ЖАНА БААЛУУЛУКТАР 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
DİB-315 ХРИСТЯНДЫК ДИНИЙ ТЕКСТТЕР 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
DİB-317 ИЛИМ ЖАНА ДИН 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
DİB-319 ЧЫГЫШ ДИНДИК ПИКИРЛЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
DİB-321 КУРАНДЫН МАҢЫЗЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
DİB-323 КУРАНЫ КАРИМ ЖАНА КӨРКӨМ ОКУУ III 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
DİB-325 ТАФСИР ТЕКСТТЕРИ I 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
İLH-302 АРАБ ТИЛИ VI 3 ( 2 - 3 ) 3 МC Түшүр
İSB-302 ИСЛАМ ФИЛОСОФИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
DİB-302 ДИН ПЕДАГОГИКАСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
DİB-304 ДИН СОЦИОЛОГИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
PDR-304 БААЛОО КРИТЕРИЙЛЕРИ 2 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
DİB-308 ИСЛАМ - ХРИСТЯН АГЫМДАРЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
DİB-310 ЧЫГЫШ ДИНДЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
EĞT-304 ЖЕКЕ ОКУТУУ УСУЛУ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
YÖD-302 (КУРСТУК ИШ) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
DİB-316 ДИНИЙ МИССИЯ ЖАНА МИССИОНЕРЛИК (ДИН ЖАЙЫЛТУУЧУ) 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
DİB-318 ДИНИЙ МУЗЫКА 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
DİB-320 ЯХУДИЛИК ДИНИЙ ТЕКСТТЕР 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
DİB-322 ЗАМАНБАП ЖАШООДОГУ ДИНИЙ ПЛЮРАЛИЗМ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
DİB-324 ТАФСИР ТЕКСТТЕРИ II 2 ( 2 - 0 ) 0 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
İSB-401 ТАСАВВУФ ТАРЫХЫ ЖАНА ФИЛОСОФИЯ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
İLH-401 АРАБ ТИЛИ VII 2 ( 1 - 3 ) 4 МC Түшүр
DİB-403 АДЕП АХЛАККА ҮЙРӨТҮҮ УСУЛДАРЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
İSB-405 ДИН КЫЗМАТТАРЫНДАГЫ БАЙЛАНЫШ ЖАНА ЖОЛ КӨРСӨТҮҮ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
BTZ-451 ДИПЛОМДУК ИШ I 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
EĞT-401 ПЕДАГОГИКАЛЫК КӨНҮГҮҮ 3 ( 1 - 4 ) 5 МC Түшүр
DİB-411 ИСЛАМ АДЕП-АХЛАКЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
DİB-413 ДИН ЖАНА САЯСАТ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
DİB-415 МИСТИЦИЗМ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
DİB-417 КЫРГЫЗСТАНДА ДИНИЙ ЖАШОО 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
DİB-419 САЛТТУУ ЖАНА ОКУЛЬТ ДИНИЙ ИШЕНИМДЕР 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
DİB-421 ДИНДЕР АРАЛЫК ДИАЛОГ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
DİB-402 МАДАНИЯТТАР АРАЛЫК ДИН ОКУТУУ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
DİB-404 ДИН ЖАНА ДИНИЙ БАЙЛАНЫШТАР 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
DİB-406 ДИН ОКУТУУ УСУЛДАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
STJ-402 ПРАКТИКА III 0 ( 0 - 6 ) 4 МC Түшүр
BTZ-452 ДИПЛОМДУК ИШ II 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
DES-400 АДИСТИГИ БОЮНЧА КОМПЛЕКСТҮ ЭКЗАМЕН 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-402 КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ (МАМЛЕКЕТТИК ЭКЗАМЕН) 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-404 БҮТҮРҮҮ ИШИНИН КОРГОО 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
DİB-410 ДИН ЖАНА МОДЕРНИЗМ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
DİB-412 ХРИСТЯН УКУГУ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
DİB-414 САЛТТУУ ТҮРК ДИНИЙ ИШЕНИМДЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
DİB-416 ЫЙЫК КИТЕПТЕР ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
DİB-418 МАМЛЕКЕТ ЖАНА ДИН 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
DİB-420 МИФОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы