Аркага
4 Декабрь 2019

KIRK HADİS EZBERLEME YARIŞMASI


YARIŞMANIN AMACI, MAHİYETİ, ŞARTLARI ve DİĞER HUSUSLAR

 1. YARIŞMANIN AMACI

“Üsve-i Hasene” (en güzel örnek) olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i daha iyi tanımak ve tanıtmak amacıyla, KTMÜ İlahiyat Fakültesi tarafından “Kırk Hadis Ezberleme” Yarışması düzenlenmiştir. Öğrencilerimize, İslam’ın temel kaynaklarından olan Hadis ve Sünnet’in önemini kavratmak, hadis metinlerini okuma ve anlama yeteneği kazandırarak Sünnet ışığında güncel olayları doğru yorumlamalarına yardımcı olmak, ahlâkî değerleri kazandırmak ve bu değerlerin oluşmasında hadislerin rolünü fark ettirmek; meslekî bilgi, beceri ve yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlayarak özgüven kazandırmak.

 

 1. YARIŞMANIN MAHİYETİ
 • Yarışmada, KTMÜ İlahiyat Fakültesi İslâm Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalı tarafından hazırlanmış olan her sınıf seviyesinde seçilmiş 40 hadis ezbere okunacak ve Türkçe anlamları verilecektir.
 • Yarışma finaline katılma hakkı kazanabilmek için her aday ön eleme aşamasında, ezberlediği hadisleri öncelikle Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir TATLI’ya bizzat dinletecekler; onay alan adaylar finale katılmaya hak kazanacaktır.

 

 1. KATILIM ŞARTLARI ve BAŞVURU

Yarışmaya KTMÜ İlahiyat Fakültesi’nde eğitim gören bütün İslâm Bilimleri ve Din Bilimleri Bölümü öğrencileri katılabilir. KTMÜ İlahiyat Fakültesi öğrencisi olmayanlar yarışmaya katılamaz. Başvurular Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir TATLI’ya bizzat yapılacaktır.

 

 

 1. YARIŞMAYA ESAS TEŞKİL EDEN KİTAPLAR

Yarışmada Kütüb-i Sitte adı verilen 6 Ana Hadis kaynağı olan Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî ve İbn Mâce’den seçilmiş, anlam ve içerik yönünden İlahiyat mesleğine katkıda bulunacak hadisler ezberlenip, anlamları bilinecektir.

 

 1. YARIŞMA TARİHİ ve YERİ

Yarışma finali 2020 yılı Nisan ayı içerisinde, Ramazan ayı başlamadan önce yapılacaktır. Ayrıntılı yer ve saat daha sonra ilan edilecektir.

 

 1. ÖDÜLLER

Birinciye       : 5 Bin Com ve Kitap Hediyesi

İkinciye         : 3 Bin Com ve Kitap Hediyesi

Üçüncüye      : 2 Bin Com ve Kitap Hediyesi

Ayrıca yarışma finaline katılan her adaya Katılım Sertifikası verilecektir.

 

 1. YARIŞMANIN ŞEKLİ ve PUANLAMA
 • Ön elemede her aday ezberlediği 40 hadisi yarışma öncesinde Prof. Dr. Bekir TATLI’ya bizzat dinleteceklerdir.
 • Yarışma finalinde her adaya 10 hadis, Arapça metni ve Türkçe anlamıyla birlikte okutulacak ve değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır.
 • 40 hadis uzunluk ve kısalığına göre daha önceden dengeli bir şekilde hazırlanmış 5’erli 8 ayrı zarfa konulacak ve her aday okuyacağı 2 zarftaki 10 hadisi kura yoluyla kendisi seçecektir.
 • Yarışmada; hadislerin Arapça metninin başından bir veya birkaç kelime Jüri Başkanı tarafından hatırlatılacak ve öğrenciden devam etmesi istenecektir. Öğrenci aynı hadisin Türkçe tercümesinden de sorumludur. Jüri, hadisler arasından istediği birkaç hadisin Türkçe anlamını sorabilir.
 • Puanlama aşağıdaki gibi olacaktır:

 

 

Taban Puan

Ezbere Okuma

Arapça Telaffuz ve Vurgu

Anlam Bilgisi ve Türkçeyi Güzel Kullanma

Toplam

 

30

50

10

10

100

 

Not: Ezberlenecek Hadisler Araş. Gör. Ulanbek KALMURZA UULU’nan alınabilir.