Аркага
24 Ноябрь 2014

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ SEMİNERLERİ BAŞLADI


Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Bilimleri ve İslam Bilimleri bölümlerinin ortaklaşa tertip ettiği düzenli seminerler başladı. İlk seminer Prof. Dr. Rahmi Karakuş’un sunumuyla 19 Kasım 2014 Çarşamba günü gerçekleştirildi. Prof. Karakuş “Din, Ahlak ve Kişi Olmak” konulu seminerinde öncelikle din ve ahlak kavramlarını ile din ve ahlak arasındaki ilişkiyi açıkladı. Akabinde kişi olmak ile ilgili ahlak felsefesinde ileri sürülen temel yaklaşımlar hakkında bilgiler verdi. Daha sonra kişi olmak ile ahlak ve dinin bağlantısı üzerinde durdu.  Karakuş, kişi olmanın insan için bütün erdemleri içeren üst bir konumu ifade ettiğini vurguladı.

Başta İlahiyat Fakültesi öğrencileri olmak üzere diğer fakülte ve bölümlerin öğrencilerinin de ilgiyle takip ettiği ilk seminerimiz, soru ve cevaplarla sona erdi. Seminerlerin devamının faydalı olacağı konusunda ortak temenniler dile getirildi.

Fakültemizin seminer dizisinin ikincisi 26 Kasım 2014 Çarşamba günü gerçekleştirilecek olup üniversitemizin bütün akademik personel ve öğrencilerimiz davetlidir.