Учурубузда ылдамдык менен өнүгүп-өзгөрүп жаткан кыргыз коомубуздагы ар кандай саясий-экономикалык, социалдык жана руханий көрүнүштөр өлкөбүздүн келечегине оң жана терс таасир тийгизери талашсыз. Мына ушундай өткөөл учурда элибизде пайда болгон руханий боштукту жана анын ичинен диний сабатсыздыкты жоюу негизги маселеге айланып турат. Өлкөдө дин жаатындагы боштукту эске алуу менен бул тармакка маанилүү салым кошуу максатында Кыргызстандагы эң ири жогорку окуу жайлардын бири болгон Кыргыз-Түрк “Манас” университетинде 2011-2012-окуу жылында теология факультети ачылган. Факультетте «дин таануу» жана «ислам таануу» адистиги боюнча эки бөлүм билим берип келет. Факультетте окутуу КРнын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бекитилген окуу планынын жана КТМУнун билим берүү боюнча уставынын негизинде кыргыз жана түрк тилдеринде жүргүзүлөт. Студенттер бир жылдык даярдоо курсун окуган соң кесиптик сабактарды ала алышат.

Теология факультетинин миссиясы - дин багытында жогорку деңгээлдеги билимге, ой жүгүртүү жана баалоо жөндөмүнө ээ болгон, изденген, топто жигердүү иштей алган, билимин жана тажрыйбасын башкалар менен бөлүшкөн, иштерман, руханий, адеп-ахлактык жана илимий баалуулуктарды сиңирген адистерди даярдоо болуп эсептелет. Ушуну менен катар, Кыргызстандагы жана жалпы эле Түрк тектүү боордош мамлекеттердеги диний маселелерди чечүү үчүн тынчтыкка, биримдикке жана өз ара кызматташтыкка таянган диний маданиятты түптөөгө салым кошуу болуп эсептелет.

Теология факультети 2012-2013-окуу жылынан баштап бүгүнкү күнгө чейин беш жолу бүтүрүүчүлөрдү коомдун кызматына даярдап берди. Теология факультетинин базасында 2014-2015-окуу жылында “Теология” илим багыты боюнча магистратура программасынын, ал эми 2017-2018-окуу жылында докторантура программасынын ачылышын факультеттин негизги жетишкендиктеринин бири катары баамдоого болот. Теология бөлүмүн бакалавр даражасы менен бүтүргөндөрдүн айрымдары теология тармагында магистр программасын Кыргызстанда жана чет өлкөлөрдө улантып жатса, айрымдары өлкөдөгү жеке жана мамлекеттик мекемелерде иштеп жатышат.

Факультетте араб тили, хадис жана фыкых сыяктуу негизги ислам билимдери, дин таануу сабактары, исламдын тарыхына жана маданиятына байланыштуу сабактар окутулат. Бул факультетти бүтүргөндөр Кыргызстандын Дин комиссиясында, Кыргызстан Мусулмандарынын дин башкармалыгында, мамлекеттик жана мамлекеттик эмес билим берүү мекемелеринде дин адиси, теолог, мугалим болуп ишке орношо алышат. Түркиядан келген бүтүрүүчүлөр болсо, Түркиянын Билим берүү министрлигине таандык мекемелерде дин маданияты жана адеп сабагы мугалими, Имам Хатиб лицейлеринде адистик сабактар боюнча мугалим жана ошондой эле Түркиянын дин иштери боюнча башкармалыгына таандык мекемелерде имам, азанчы, муфтий же Куран курсунда мугалим болуп эмгектене алышат.