Кыргызстандагы эң ири жогорку окуу жайлардын бири болгон Кыргыз-Түрк Манас университетинде 2011-2012-окуу жылында теология факультети ачылып, 2011-жылдын сентябрь айынан баштап студенттерге билим бере баштады. Факультетте «дин таануу» жана «ислам таануу» адистиги боюнча бөлүмдөр ачылган. Бул факультетке тапшырган студенттер азыркы учурда даярдык курсунан өтүп, түрк тилин үйрөнүү менен бирге адистик предметтер боюнча билим алып жатышат.  

           Дин таануу бөлүмүндө диндер тарыхы, диний догматтар, жалпы философия, логика, дин философиясы, дин социологиясы, дин антропологиясы, маданият, ж. б.-ларга байланыштуу сабактар окутулууда. Учурубузда ылдамдык менен өнүгүп – өзгөрүп жаткан коомубуздагы ар кандай саясий–экономикалык, социалдык жана руханий көрүнүштөр өлкөбүздүн келечегине оң жана терс таасир тийгизээри талашсыз. Мына ушундай өткөөл учурда элибизде пайда болгон руханий боштукту жана анын ичинен диний сабаттуулукту жойу негизги маселеге айланып турат. Мына ушундай маселелерди эске алуу менен факультетибиздин «Дин таануу» бөлүмү коомдо өзгөчө функцияны аткараары шексиз.

            Дин таануу бөлүмүн аяктаган бүтүрүүчүлөрүбүз мамлекеттик стандарттагы дипломго ээ болуу менен, өлкөбүздүн мектептеринде «Дин маданияты» жана «Адеп» сабактарын окутууга укук ала алышат.