Тил үйрөтүү бөлүмүнүн башчысы           Зехра Өзтүрк

орус тили координатору                Мукадас Сабирова