Аты Светлана Парманасова
Э-куржун svetlana.parmanasova@manas.edu.kg
Кабинет MERB-
Телефону 541944 ()
Сабактар

RSC-103 : ОРУС ТИЛИ I (Ветеринария )

RSC-104 : ОРУС ТИЛИ II (Ветеринария )

İYD-304 : ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛ IV (ЭYD -304-01 ОРУС ТИЛИ IV, ЭYD-304-02 (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

STR-411.02 : ЭКИНЧИ КЕСИПТИК ЧЕТ ТИЛИ I (ОРУС ТИЛИ) (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

STR-412.02 : КЕСИПТИК ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛИ II (ОРУС ТИЛИ) (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

STR-411.02 : ЭКИНЧИ КЕСИПТИК ЧЕТ ТИЛИ I (ОРУС ТИЛИ) (Саякат иши жана гид кызматы бөлүмү )

STR-412.02 : КЕСИПТИК ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛИ II (ОРУС ТИЛИ) (Саякат иши жана гид кызматы бөлүмү )

RSC-103 : ОРУС ТИЛИ - 1 (Өсүмдүктөрдү коргоо бөлүмү )

RSC-104 : ОРУС ТИЛИ - II (Өсүмдүктөрдү коргоо бөлүмү )

RSC-103 : ОРУС ТИЛИ-I (Мөмө-жемиш жана талаа өсүмдүктөрү бөлүмү )

RSC-104 : ОРУС ТИЛИ II (Мөмө-жемиш жана талаа өсүмдүктөрү бөлүмү )

RSC-103 : ОРУС ТИЛИ I (Ресторан иши жана кулинардык өнөр бөлүмү )

RSC-104 : ОРУС ТИЛИ II (Ресторан иши жана кулинардык өнөр бөлүмү )

TTR-389 : Орус адабияты (Орусча-түркчө программасы )

TTR-394 : Семантика (Орусча-түркчө программасы )

RSC-103 : ОРУС ТИЛИ I (Түркология бөлүмү )

RSC-104 : ОРУС ТИЛИ II (Саякат иши жана гид кызматы бөлүмү )

RSC-104 : ОРУС ТИЛИ II (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

RSC-203 : ОРУС ТИЛИ III (Ветеринария )

Резюме

Илимий даражасы, наамы

Факультети/Программасы

Дипломду берген өлкө, мекеме

Дипломдун берилген күнү

Университет

Гуманитардык факультети, «Филология» адистеги

Кыргызстан,

Б. Ельцин атындагы Кыргыз-Орус Славян Университети.

2008

 

Илимий иштери

1. Бишкек шаарынын мамлекеттик мекемелеринде орус тили (социалингвистикалык изилдөѳнүн жыйынтыгында). – Бишкек ш., 2007.

2. О. Мандельштамдын поэзияларында антикалык образдар. – Бишкек ш., КРСУ,  2008.

  1. – Бишкек ш., 2011.

3. Орус тилинин ролу «Литературный Киргизстан» журналында. – Бишкек ш., КРСУ, 2012.

4. М. Байджиевдин «Күзгүү жаан» повестинин жанрдык өзгөчөлүгүү / Проф., илимий доктору А. Орусбаев арналган эл аралык конференциясы. – Бишкек ш., 2012.

 

Китептер:

  1. Дүйнѳлүк адабият. Антикалык. Орто кылым. Кайра жаралуу. Чет элдик студенттер үчүн практикум. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министирлиги. Билим берүү мекемелери үчүн окуу курал атары. - Бишкек ш., 2012 ж.
  2. Тандоо боюнча курс орус (расмий) тилинде (ОРТ өтүү үчүн даярдоо максатында окутуу өзбек жана тажик тилдеринде жогорку класстагы окуучулары үчүн колдоо көрсөтүү). - Бишкек ш., 2020 ж.