1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-105 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ I 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
CEV-100 ЭКОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ING-111 АНГЛИС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-103 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
MAT-100 МАТЕМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
RSC-103 ОРУС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TTR-141 КЛАССИКАЛЫК ТИЛ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
TTR-151 ТИЛ ҮЙРӨТҮҮ МЕТОДИКАСЫ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
TTR-153 ОРУС ТИЛИНИН ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ I 4 ( 2 - 4 ) 7 МC Түшүр
TTR-155 КОТОРМО ТААНУУГА КИРИШҮҮ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TTR-157 ТИЛ ИЛИМИНЕ КИРИШҮҮ 2 ( 2 - 0 ) 6 МC Түшүр
TTR-159.01 ТҮРК ТИЛИ I (ФОНЕТИКА) 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TTR-159.02 ОРУС ТИЛИ I (ФОНЕТИКА) 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BIL-100 Информатика 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
BIO-100 Азыркы табият таануунун концепциялары 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BES-106 Дене тарбия IV 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
KGZ-104 Кыргыз тили жана адабияты II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
ING-112 Англис тили II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TTR-152.01 Түрк тилинин практикалык курсу II 4 ( 2 - 4 ) 9 МC Түшүр
TTR -154 Жазуу түрүндөгү котормонун практикасы I (Рефераттоо жана аннотациялоо) (Курстук иш) 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
TTR-156.01 Түрк тили II (Морфология) 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
TTR-158 Тил илиминдеги жаңы технологиялар 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
TTR-162.01 Түрк тилинин тарыхы 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
RSC-104 Орус тили II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TTR-156.02 Орус тили II (Морфология) 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
TTR-162.02 Орус тилинин тарыхы 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TTR-152.02 Орус тилинин практикалык курсу II 4 ( 2 - 4 ) 9 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
CEV-200 КЫРГЫЗСТАНДЫН ГЕОГРАФИЯСЫ 0 ( 2 - 0 ) 0 МC Түшүр
EĞT-201 ПСИХОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-200 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-203 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-203 ОРУС ТИЛИ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TAR-251 АТА МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TRT-253 КОТОРМО ТЕОРИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TTR-261 ТҮРК-ОРУС ТИЛИНИН ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ III 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
TTR-263 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛДИН ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ I 3 ( 2 - 2 ) 7 МC Түшүр
TTR-265 КЛАССИКАЛЫК ТИЛ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
TTR-267 ТҮРК ТИЛИ III-ОРУС ТИЛИ III (ЛЕКСИКОЛОГИЯ) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TTR-269 ЖАЛПЫ ТИЛ ИЛИМИ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
TUR-200 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EGT-202 Психология 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
TAR-252 Ата-мекен тарыхы II (Түркия Республикасынын тарыхы) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-210 Дүйнөлүк жана түрк цивилизациялары 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-204 Кыргыз тили жана адабияты IV 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TTR-262.01 Түрк тилинин практикалык курсу IV 4 ( 2 - 4 ) 5 МC Түшүр
TTR-264 Экинчи чет тилдин практикалык курсу II** 3 ( 2 - 2 ) 6 МC Түшүр
TTR-266 Котормо теориясы 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TTR-268 Оозеки котормонун практикасы I (Ырааттуу котормо I) (Курстук иш) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
STJ-202 Окуу практикасы 0 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
TTR-262.02 Орус тилинин практикалык курсу IV 4 ( 2 - 4 ) 5 МC Түшүр
DES-202 Ата-мекен тарыхы, Кыргызстан географиясы, кыргыз тили жана адабияты (мамлекеттик сынак) 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
RSC-204 Орус тили IV 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TTR-373.02 Орус тилинин практикалык курсу V 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
EGT-303 Педагогика 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
TTR-377.02 Орус тили IV (Синтаксис I) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TTR-373.01 Түрк тилинин практикалык курсу V 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
TTR-375 Экинчи чет тилдин практикалык курсу III** 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
TTR-377.01 Түрк тили IV (Синтаксис I) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TTR-379 Оозеки котормонун практикасы II (Ыраатттуу котормо II) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TTR-381 Жазуу түрүндөгү котормонун практикасы II (Коомдук-саясий тексттердин котормосу) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TTR-391.02 Орус тили I (Фонетика жана морфология) 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TTR-383 Угуп түшүнүү жана сөз чеберчилиги 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TTR-385 Тилмечтик тез жазуу көндүмдөрү 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TTR-387 Басма сөз жана медиадан которуу 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TTR-389 Орус адабияты 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TTR-391.01 Түрк тили I (Фонетика жана морфология) 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TTR-393 Лингвомаданият таануу 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TTR-395 Маданияттар аралык байланыштын негиздери 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TTR-372.02 Орус тилинин практикалык курсу VI 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
TTR-382.02 Орус тили V (Синтаксис II) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TTR-372.01 Түрк тилинин практикалык курсу VI 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
TTR-374 Экинчи чет тилдин практикалык курсу IV** 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
TTR-376 Оозеки котормонун практикасы III (Синхрондук котормо I) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TTR-378 Жазуу түрүндөгү котормонун практикасы III (Юридикалык тексттердин котормосу) (Курстук иш) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TTR-382.01 Түрк тили V (Синтаксис II) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
STJ-302 Өндүрүштүк практика 0 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
TTR-392.02 Орус тили II (Синтаксис) 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TTR-384 Расмий документтерден которуу 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TTR-386 Өлкө таануу 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TTR-388 Риторика 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TTR-392.01 Түрк тили II (Синтаксис) 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TTR-394 Семантика 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TTR-396 Когнитивдик лингвистика 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TTR-461.02 Орус тилинин практикалык курсу VII 3 ( 2 - 2 ) 10 МC Түшүр
TTR-461.01 Түрк тилинин практикалык курсу VII 3 ( 2 - 2 ) 10 МC Түшүр
TTR-463 Жазуу түрүндөгү котормонун практикасы IV (Адабий тексттин котормосу) 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
TTR-465 Салыштырма грамматика 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
TTR-467 Стилистика 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TTR-469 Оозеки котормонун практикасы IV (Синхрондук котормо II) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TTR-451 Квалификациялык бүтүрүү иши I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TTR-471 Аудио-видео материалдардан которуу 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TTR-473 Фольклордук тексттерден которуу 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TTR-475 Гид-котормочулук 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TTR-477 Дүйнөлүк адабият 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TTR-479 Илимий изилдөө методдору 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TTR-481 Котормо сыны жана редакциялоо I 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TTR-462.02 Орус тилинин практикалык курсу VIII 4 ( 3 - 2 ) 7 МC Түшүр
TTR-462.01 Түрк тилинин практикалык курсу VIII 4 ( 3 - 2 ) 7 МC Түшүр
TTR-464 Жазуу түрүндөгү котормонун практикасы V (Техникалык тексттердин котормосу) 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
STJ-404 Квалификация алуу алдындагы практика 0 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
TTR-452 Квалификациялык бүтүрүү иши II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
DES-406 Адистиги боюнча комплекстүү сынак (мамлекеттик сынак) 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-452 Квалификациялык бүтүрүү ишин коргоо 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
TTR-466 Котормо таанууда изилдөө методдору 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TTR-468 Котормо сыны жана редакциялоо II 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TTR-472 Түрк адабияты 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TTR-474 Этимология 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TTR-476 Коом жана маданият 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TTR-478 Терминология 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TTR-482 Конференция котормочулугу 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы