БϴЛҮМ БАШЧЫСЫ

КООРДИНАТОРЛОР

БϴЛҮМ КАТЧЫСЫ

1

Проф. докт. Жейхун Ведат Уйгур

PhD. Дөөлөтбек Эшкенов

(Кыргызча-түркчө программасы)

Жылдыз Бейшенова

2

фил.и.к., доцент Аида Касиева

(кыргызча-англисче программасы)

3

ф.и.к. Лейла Бабатүрк

(орусча-түркчө программасы)