Cинхрондук котормо бөлүмү

Синхрондук котормо бөлүмүнүн бүтүрүүчүлөрү болгон котормочуларга тил, адабият, тарых, искусство фольклор жана башка илимдин тармактары боюнча сунушталган кызматтарда жана жеке секторлордо иштөө сунушу көбөйүп, суроо-талап күн санап өсүүдө. Өлкөлөрдүн ортосундагы саясий, экономикалык, маданий байланыштар күндөн күнгө жакшырып бара жаткан бул мезгилде түрк-кыргыз, кыргыз- англис, түрк-орус тилдеринин ортосунда кош тараптуу жазуу жана оозеки түрдө котормо ишин жүргүзө алган, билимдүү, маданияттуу жана кесиби талап кылган бардык жөндөмгө ээ синхрон котормочуларга карата суроо-талапты канааттандыруу максатында үч багытта бакалавр программасы ачылган.

Котормо – эки түрдүү тил жана маданияттын ортосундагы, б. а. эл аралык байланышты камсыз кылган кесип тармагы. Ушундан улам котормо өз ара тармактарга бөлүнгөн, профессионалдуулукту талап кылган көз карандысыз кесиптик тармак, психологиялык жана интеллектуалдык ишмердүүлүк катары бааланат. Бул багыттан алганда, котормо жана котормочулук кесип жаратмандыктын башка түрлөрүндөй эле пайдубалдуу өтмүшкө эгедер. Котормо – искусствонун бир түрү. Ал бир өлкөнүн өкүлү катары чет өлкөгө чыккан мамлекеттик ишмерлердин, дипломаттардын, тышкы соода өкүлдөрүнүн, ишкерлердин, спортчулардын, кыскасы, экономикалык, саясий, маданий жана коомдук тармакта эмгектенген ар бир адамдын керектөөсү.  

Синхрондук котормо бөлүмүнө төмөнкү программалар боюнча студенттер кабыл алынат:   

  Кыргызча - түркчө;
  Кыргызча - англисче; 
  Орусча - түркчө;

Окутуучулар жамаатынын квалификациясы:  

Синхрондук котормо бөлүмүндө кесиптик сабактарды 1 илимдин докторупроф., 1 илимдин доктору, доц., 1 илимдин кандидаты, доц. жанафилология илимдеринин кандидаты, 2 ага окутуучу жанаокутуучу берүүдө. Түркиянын жана Кыргызстандын тандалып алынган, эң мыкты деңгээлдеги адистик билимге жана тажрыйбага ээ болгон академиялык кызматкерлери бөлүмдүн суроо-талаптарына ылайык эмгек өтөп келишүүдө.  

Тил жана котормо сабактары

Түрк, кыргыз, англис жана орус тилдеринин грамматика сабактары студенттерге тил байлыктарын өздөштүрүүнү жана ошол тилдерде илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү жөндөмүн өнүктүрүүнү максат кылат. Котормо сабактарында оозеки жана жазуу котормого басым жасоо менен бирге, синхрондук котормо практикалык сабактарына өзгөчө басым жасалып, котормонун ар түрдүү ыкмалары тажрыйба жүзүндө үйрөтүлөт. Котормо сабактарында, негизинен, семантикалык жана коммуникациялык методдордун негизинде студентердин котормо жөндөмдүүлүгү өнүктүрүлөт жана түрдүү котормо сын-анализдери аркылуу эң мыкты котормо жасоого шыктандырылат.

   

Бүтүрүүчүлөрдүн иш менен камсыз болуусу:

КТМУнун Синхрондук котормо бөлүмүн аяктагандар Кыргызстан жанаТүркия, ошондой эле башка өлкөлөрдөгү мамлекеттик жана жеке мекелелерде, билим берүү борборлорунда, орто жана жогорку окуу жайларында,  элчиликтерде, тил үйрөтүү борборлорунда, котормо бюролорунда, китепканаларда, басма сөз мекемелеринде, туристтик фирмаларда жумуш орундарын таба алышат.  Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө, өзгөчө Азияда өз адистиктери боюнча иштеп жатышат. Азыр бүтүрүүчүлөрүбүздүн 80% иштеп жатышат, алардын ичинен 19% өз кесиби боюнча эмгектенүүдө.

Бөлүмдүн техникалык жабдуусу

20 орундуу синхрондук котормого ылайыкташкан 1 котормо-мултимедиалык лаборатория, 1 телевизор, 2 проектор, 200дөн ашуун түрдүү видео-жана аудио-дисктер (даректүү, конферанциялык, семинардык, симпозиумдук), ж.б. 3000ге жакын түркчө, кыргызча, орусча жана кыргызча окуу китептери, 300дөй сөздүк жана окуу китептер колдонулууда. Студенттер окутуучулардын өздүк китепканасынан да пайдалана алышат.