Бөлүм окутуучулары катышкан долбоорлор

 

Долбоордун аталышы

Башкарган мекеме

Жылы

Долбоорго катышкан окутуучулар

«Манас» эпосунун сюжеттик-тематикалык көрсөткүчү

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

2017-2019

Ф.и.к. Калия Кулалиева (долбоор жетекчиси),  ага окут. Мухиттин Гүмүш (котормочу)

Кыргыз макал-лакаптарынын контексттик жана тематикалык индекси

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

2017-2019

PhD, проф. Жейхун Ведат Уйгур (долбоор жетекчиси), PhD. доц. Фейза Токат (изилдөөчү), PhD. Дөөлөтбек Эшкенов (изилдөөчү), PhD.  Семих Бабатүрк (изилдөөчү), PhD.  Анара Йүрүмез (изилдөөчү)

Түркчөдөгү макал-лакаптардын кыргызчага которулушу жана алардын контекстке жараша индексин түзүү

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

2017-2019

PhD, проф.  Жейхун Ведат Уйгур (долбоор жетекчиси), ага окут., PhD. доц. Фейза Токат (изилдөөчү), PhD. Жылдыз Алимова (изилдөөчү), ф.и.к. Гүлсанам Абдувалиева (изилдөөчү), ага окут. Рахат Аскарова (изилдөөчү).

Түрк дүйнөсүнүн орток тексттеринин антологиясы

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

2016-2017

PhD, проф. Жейхун Ведат Уйгур (изилдөөчү)

Кыргыз-Түрк «Манас» университетиндеги түркиялык түрктөрдүн жана кыргыз элинин баалуулуктарын чагылдырган негизги түшүнүктөр сөздүгү

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

2016-2018

 PhD, проф.  Жейхун Ведат Уйгур (изилдөөчү),  ф.и.к. Калия Кулалиева (изилдөөчү), PhD. Дөөлөтбек Эшкенов (изилдөөчү)

Кыргыз-Түрк «Манас» университетиндеги психологиялык-педагогикалык кеңеш жана көмөк кызматтары

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

2016-2017

PhD. Дөөлөтбек Эшкенов (мүчө)

Чыңгыз Айтматов жана тгрк адабиятындагы адабий сын

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

2015-2017

 PhD. Жылдыз Алимова (изилдөөчү), ф.и.к. Калия Кулалиева (изилдөөчү), ага окут. Рахат Аскарова (изилдөөчү)

Кыргызча-түркчө сөздүк жазуу

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

2014-2017

 PhD. Жылдыз Алимова (изилдөөчү), ага окут. Рахат Аскарова (изилдөөчү)

Маданий таасир анализи

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

2014

Аага окут. Мухиттин Гүмүш (изилдөөчү)

«Алтын көпүрө» кыргыз тили: окуу китеби жана көнүгүүлөр китеби

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

2012-уланууда

Aга окут. Мухиттин Гүмүш (комиссия башчысы), PhD. Дөөлөтбек Эшкенов (китеп жазуу боюнча комиссия мүчөсү)

Түрк тилин үйрөтүү боюнча окуу китептерин жазуу долбоору

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

2012-уланууда

Aга окут. Мухиттин Гүмүш (комиссия башчысы)

КТМУ окуу китептеринин публикациясы

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

2006-2009

Aга окут. Мухиттин Гүмүш (кеңешчи)

Кыргыз тилин үйрөтүү семинарлары (мектепке чейинки, орто жана жогорку окуу жайлары)

КР Билим берүү министрлиги

2004-2014

Ф.и.к. Калия Кулалиева (адис)