Синхрондук котормо бөлүмүнүн басылмалары

No

Публикация түрү

Жылы

Аталышы

ISBN

1.

Конференция материалдары жыйнагы

2009

Кыргызстандагы котормо жана анын келечеги

978-9967-25-421-3

2.

Конференция материалдары жыйнагы

2010

Котормо жана анын келечеги

978-9937-436-61-9