ОКУТУУЧУЛУК-ПРОФЕССОРДУК КУРАМ

Илимий даража

 Толук ставка 

 ЖАЛПЫ 

 

ТР

КР

БАШКА

Илимдин доктору, проф.

1

 -

-

1

Илимдин доктору

 -

1

 

1

Илимдин кандидаты, доц.

 -

 1

-

1

Доценттин милд.атк.

 -

-

 

Илимдин канд/PhD ага окут.

1

7

-

8

Ага окутуучу

1

1

-

2

Окутуучу

 -

2

-

2

BÖLÜM TOPLAMI

 3

12

-

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

 

СТУДЕНТТЕРДИН САНЫ    (05.03.2020-ж. карата)

 

 

ФАКУЛЬТЕТТЕР

БАРДЫГЫ

ДАЯРД.КУРСУ

СР.ПРОФ + БАКАЛАВР. 

САНЫ

кыз

эркек

саны

кыз

эркек

саны

 ГУМАНИТАРДЫК ФАКУЛЬТЕТ

СИНХРОНДУК КОТОРМО (КЫРГЫЗ ЖАНА АНГЛИС ТИЛДЕРИ)

16

0

16

44

12

56

 74

СИНХРОНДУК КОТОРМО (КЫРГЫЗ ЖАНА ТҮРК ТИЛДЕРИ)

13

2

15

33

5

38

53

СИНХРОНДУК КОТОРМО (ТҮРК ЖАНА ОРУС ТИЛДЕРИ)

13

4

17

37

24

61

78

САНЫ:      

42

6

48

114

41

155

203

 

II.

 КУРСТАРГА ЖАРАША СТУДЕНТТЕРДИН САНЫ (27.02.2020-ж.карата)

 

 

 

 

Факультет

 

 

курс

Түркия

 Кыргызстан

Башка

Бардыгы

Жалпы саны

 

K

E

Бард.

K.

E.

Бард.

K.

E.

Бард.

K.

E.

Бард.

K.

E.

Бард.

 

Гуманитардык факультет

 

 Кыргызча-англисче

 

 

 

 

 

                               

 

Даярд.

0

0

0

16

0

16

0

0

0

16

0

16

62

12

74

 

I

0

0

0

8

2

10

1

1

2

9

3

12

 

II

0

0

0

11

2

13

0

1

1

11

3

14

 

III

0

0

0

8

0

8

1

0

1

9

0

9

 

IV

0

0

0

16

5

21

1

1

2

17

6

23

 

Кыргызча-түркчө

                         

 

Даярд.

0

0

0

13

2

15

0

0

0

13

2

15

46

7

53

 

I

0

0

0

13

1

14

0

0

0

13

1

14

 

II

0

0

0

6

2

8

0

0

0

6

2

8

 

III

0

0

0

4

1

5

1

0

1

5

1

6

 

IV

0

0

0

9

2

11

0

0

0

9

2

11

 

 Түркчө-орусча

                         

 

Даярд.

1

4

5

12

0

12

0

0

0

13

4

17

51

27

78

 

I

2

2

4

7

4

11

2

0

2

11

6

17

 

II

1

2

3

5

0

5

1

2

3

7

4

11

 

III

0

1

1

8

1

9

0

0

0

8

2

10

 

IV

2

9

11

9

3

12

1

1

2

12

13

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

203