ОКУТУУЧУЛУК-ПРОФЕССОРДУК КУРАМ

Илимий даража

 Толук ставка 

 ЖАЛПЫ 

 

ТР

КР

БАШКА

Илимдин доктору, проф.

1

 -

-

1

Илимдин доктору

 -

1

 

1

Илимдин кандидаты, доц.

 -

 1

-

1

Доценттин милд.атк.

 -

-

 

Илимдин канд/PhD ага окут.

1

7

-

8

Ага окутуучу

1

1

-

2

Окутуучу

 -

2

-

2

BÖLÜM TOPLAMI

 3

12

-

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТТЕРДИН САНЫ    (05.03.2020-ж. карата)

 

 

ФАКУЛЬТЕТТЕР

БАРДЫГЫ

ДАЯРД.КУРСУ

СР.ПРОФ + БАКАЛАВР. 

САНЫ

кыз

эркек

саны

кыз

эркек

саны

 ГУМАНИТАРДЫК ФАКУЛЬТЕТ

СИНХРОНДУК КОТОРМО (КЫРГЫЗ ЖАНА АНГЛИС ТИЛДЕРИ)

16

0

16

44

12

56

 74

СИНХРОНДУК КОТОРМО (КЫРГЫЗ ЖАНА ТҮРК ТИЛДЕРИ)

13

2

15

33

5

38

53

СИНХРОНДУК КОТОРМО (ТҮРК ЖАНА ОРУС ТИЛДЕРИ)

13

4

17

37

24

61

78

САНЫ:      

42

6

48

114

41

155

203