2019-2020-окуу жылы

Синхрондук котормо бөлүмү

Дипломдук иштин темалары

 

 Студенттик номер

Аты-жөнү

Дипломдук иштин темасы

Илимий жетекчиси

1401.09009

Айганыш Бекболот кызы

Куран китебинин алгачкы котормосундагы сөздөр менен кыргыз тилиндеги сөздөрдү салыштыруу

проф. докт. Жейхун Ведат Уйгур

1501.09013

Медина Сагынова

“Манас” эпосундагы жылкы жана ага байланыштуу лексиканын түрк тилинде берилиши (С.Орозбаков вариантынын тексти жана котормосунун негизинде)

ага окут., ф.и.к. Калия Кулалиева

1501.09004

Чолпон Турдалиева

“Манас” эпосундагы аскердик курал-жарак аталыштары жана алардын түрк тилинде берилиши (С.Орозбаков вариантынын тексти жана котормосунун негизинде)

ага окут., ф.и.к. Калия Кулалиева

1501.09010

Толгонай Зайырбек кызы

«Курманбек» эпосундагы клишелер жана алардын түрк тилинде берилиши

ага окут., PhD. Жылдыз Алимова

1501.11015

Фатих Багжык

Азиз Несиндин аӊгемелериндеги фразеологизмдер жана алардын орусча котормосу

ага окут., PhD. Жылдыз Алимова

1401.09011

Адина Адылбек кызы

Кыргыз жана түрк тилиндеги жаныбар аталыштары катышкан фразеологизмдердин салыштырма анализи

PhD. Дөөлөтбек Эшкенов

1501.09006

Саадат Осконова

Кыргыз кийим-кече аталыштарынын түрк тилинде берилиши

PhD. Дөөлөтбек Эшкенов

1601.09013

Айжаркын Асаналиева

Кыргыз жана түрк тилиндеги астрономиялык аталыштар катышкан фразеологизмдердин маданий өңүтү жана котормо таануу илиминин алкагында изилдениши

PhD. Дөөлөтбек Эшкенов

 1401.11035

Пелин Ичен

Түрк жана орус тилиндеги "жакшылык" түшүнүгүнө байланыштуу макал-лакаптардын салыштырма анализи

PhD. Дөөлөтбек Эшкенов

1401.11022

Нурсулуу Абиева 

Түрк жана орус тилиндеги сулуулук жана өңү сууктукка байланыштуу антоним сөздөрдүн семантикалык анализи

ага окут. Мухиттин Гүмүш

1501.11004

Айназик Темирбек кызы 

Түрк жана орус тилиндеги "үй-бүлө" түшүнүгүнүн алкагындагы сөздөрдүн лингвомаданий анализи

ага окут. Мухиттин Гүмүш

1601.11006

Айзатбек Омурзак уулу

Түрк тилиндеги gibi жана орус тилиндеги как жандоочтору катышкан троптук салыштыруулардын семантикалык анализи

ага окут. Мухиттин Гүмүш

 

Абдуллах Эроглу

Түрк жана орус тилиндеги жарандык укукка байланыштуу терминдердин семантикалык анализи

ага окут. Мухиттин Гүмүш

1501.0900

Арген Шабданов

Кыргыз жана түрк дүйнө таанымындагы коомдук-саясий стереотиптерге лингвистикалык анализ

ага окут. Рахат Аскарова

1501.11007

Элбек Хабибуллаев

Орус жана түрк тилиндеги муниципалдык башкарууга тиешелүү терминдердин салыштырма анализи

ага окут. Рахат Аскарова

1601.11011

Эркинай Бактыбек кызы

А.П.Чеховдун чыгармаларында «жан» концепти жана анын түрк тилинде берилиши

ага окут. Рахат Аскарова

1401.09002

Максат Назиров

Кыргыз жана түрк тилиндеги катыштык сын атоочтордун маданий өзгөчөлүктөрү

ага окут. Рахат Аскарова

1501.10008

Мээрим Мырзабекова

Кино котормосундагы адекваттуулук маселелери

доц., докт. Салтанат Мамбаева

1601.1009

Арууке Бекбердиева

Убакытка байланыштуу фразеологизмдер жана алардын котормодогу эквиваленттери

доц., докт. Салтанат Мамбаева

1601. 1006

Касиет Сарыбаева

Реалиялардын англис тилинен кыргыз тилине которуудагы лингвистикалык өзгөчөлүктөрү

доц., докт. Салтанат Мамбаева

1501.10005

Айтурган Уюлбекова

Англис жана кыргыз тилинин дүйнө сүрөтүндөгү "жан" концепти

ага окут., ф.и.д. Гүлнура Жумалиева

1501.10015

Зуура Байсакова

Кыргыз маданий символдорунун лингвистикалык анализи жана аларды англис тилине которуу өзгөчөлүктөрү («Курманжан Датка» тасмасынын негизинде)

ага окут., ф.и.д. Гүлнура Жумалиева

1501.10014

Мадина Рахатбек кызы

Көркөм фильмдерди которуунун лингвомаданий өзгөчөлүктөрү («Дарак ыры" көркөм тасмасынын негизинде)

ага окут., ф.и.д. Гүлнура Жумалиева

1501.10001

Жаркынай Женишбекова

Дары нускамаларын англис тилинен кыргыз тилине которуу өзгөчөлүктөрү

ага окут., п.и.к. Нургүл Карыбекова

1501.10003

Нурзат Нурбекова

Өң-түстөрдүн символикалык маанисинин англис тилинен кыргыз тилине берилиши

ага окут., п.и.к. Нургүл Карыбекова

1501.10007

Айдаана Полотова

Оккультистикалык чыгармаларды кыргыз тилинен англис тилине которуунун өзгөчөлүктөрү (К.Акматовдун «Архат» чыгармасынын негизинде)

ага окут., п.и.к. Нургүл Карыбекова

1501.10006

Илим Курманбеков

Жаңы кыргыз корпусундагы "Кыймыл атоочторго" тэг коюу маселелери жана алардын англис тилине которулушу

ага окут., ф.и.к. Аида Касиева

1501.10012

Самара Байсултан кызы

Жаңы кыргыз корпусундагы "Кыймыл атоочторго" тэг коюу маселелери жана алардын англис тилине которулушу

ага окут., ф.и.к. Аида Касиева

1501.10011

Алина Эгембердиева

Жаңы кыргыз корпусундагы "Кыймыл атоочторго" тэг коюу маселелери жана алардын англис тилине которуудагы маселелер

ага окут., ф.и.к. Аида Касиева

1501.10016

Байаман Абдумуталипов

Англис тилинен кыргыз тилине которуудагы кыйынчылыктар: транспозиция ыкмасы

окут. Мээрим Киналиева

1501.10010

Тахмина Калмамат кызы

Лексикалык жана семантикалык деңгээлдеги алмаштыруу

окут. Мээрим Киналиева