Аты Ага окутуучу Мукадас Сабирова
Э-куржун
Кабинет İLEF-101
Телефону (689)
Сабактар

TTR-381 : Жазуу түрүндөгү котормонун практикасы II (Коомдук-саясий тексттердин котормосу) (Орусча Түркчө Программасы )

TTR-478 : Терминология (Орусча Түркчө Программасы )

TTR-153 : ОРУС ТИЛИНИН ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ I (Орусча Түркчө Программасы )

TTR-162.02 : Орус тилинин тарыхы (Орусча Түркчө Программасы )

TTR-261.02 : Орус тилинин практикалык курсу III (Орусча Түркчө Программасы )

TTR-377.02 : Орус тили IV (Синтаксис I) (Орусча Түркчө Программасы )

TTR-391.02 : Орус тили I (Фонетика жана морфология) (Орусча Түркчө Программасы )

TTR-372.02 : Орус тилинин практикалык курсу VI (Орусча Түркчө Программасы )

TTR-382.02 : Орус тили V (Синтаксис II) (Орусча Түркчө Программасы )

TTR-392.02 : Орус тили II (Синтаксис) (Орусча Түркчө Программасы )

TTR-461.02 : Орус тилинин практикалык курсу VII (Орусча Түркчө Программасы )

TTR-462.02 : Орус тилинин практикалык курсу VIII (Орусча Түркчө Программасы )

TTR-152.02 : Орус тилинин практикалык курсу II (Орусча Түркчө Программасы )

Резюме

Илимий иштери