1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-105 ДЕНЕ ТАРБИЯ III 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
BIL-100 ИНФОРМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
ING-111 АНГЛИС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-103 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-103 ОРУС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TIY-101 АКТЕРДУН ЧЕБЕРЧИЛИГИ I 3 ( 1 - 4 ) 5 МC Түшүр
TIY-103 САХНА КЕБИ I 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
TIY-105 ТЕАТР ИСКУССТВО БАГЫТЫ (БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАМ-НА КИРИШҮҮ) 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
TIY-107 ВОКАЛ I 1 ( 0 - 2 ) 3 МC Түшүр
TIY-109 САХНА КЫЙМЫЛЫ I 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
TIY-111 ТЕАТРДЫН ТАРЫХЫ I (ДҮЙНЮ ТЕАТРДЫН ТАРЫХЫ) 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TIY-113 БИЙ I 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
FEN-102 АЗЫРКЫ ТАБИЯТ ТААНУУНУН КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
ING-102 АНГЛИС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-102 КЫРГЫЗ ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
RSÇ-102 ОРУС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TİY-102 АКТЕРДУК ӨНӨР II 3 ( 1 - 4 ) 4 МC Түшүр
TİY-104 САХНА КЕБИ II 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TİY-106 САХНА КЫЙМЫЛЫ II 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
TİY-108 ҮН ЖАНА ДЕМ АЛУУ ЫКМАЛАРЫН КОЮУ II 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TİY-110 ПАНТОМИМА II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TİY-112 ТЕАТРДЫН ТАРЫХЫ II (КЫРГЫЗ ТЕАТРЫНЫН ТАРЫХЫ) 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TİY-114 МАТЕМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
YÖD-102 АКТЕРДУК ӨНӨР II (КУРСТУК ИШ) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
ÇEV-152 ЭКОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
CEV-200 КЫРГЫЗСТАН ГЕОГРАФИЯСЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
EGT-201 ПСИХОЛОГИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-200 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-203 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-203 ОРУС ТИЛИ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TAR-251 AТА МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TIY-201 АКТЕРДУН ЧЕБЕРЧИЛИГИ III 3 ( 1 - 4 ) 4 МC Түшүр
TIY-203 САХНА КЕБИ III 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TIY-211 КЫРГЫЗ ТЕАТРЫНЫН ТАРЫХЫ (КУРСТУК ИШ) 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TIY-213 ВОКАЛ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TIY-215 БИЙ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TIY-219 МИФОЛОГИЯ ЖАНА ТЕАТР 2 ( 2 - 0 ) 2 ТС Түшүр
TIY-221 ТЕАТР ЭТИКАСЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 ТС Түшүр
TIY-223 ПАНТОМИМА I 2 ( 1 - 2 ) 2 ТС Түшүр
TIY-225 ФЕХТОВАНИЕ I 2 ( 1 - 2 ) 2 ТС Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EDF-202 ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
STJ-202 ПРАКТИКА I 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
TAR-252 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TİY-202 АКТЕРДУК ӨНӨР IV 3 ( 1 - 4 ) 5 МC Түшүр
TİY-204 САХНА КЕБИ IV 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TİY-208 РИТМ ЖАНА БИЙ I 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TİY-210 КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TUR-226 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
YÖD-202 АКТЕРДУК ӨНӨР IV (КУРСТУК ИШ) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
TİY-216 ВОКАЛДЫК ӨНӨР II 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
TİY-218 ТЕАТР ЭСТЕТИКАСЫ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
TİY-220 АСПАПТА АТКАРУУЧУЛУК 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
TİY-222 ГРИМ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TİY-301 АКТЕРДУК ӨНӨР V 3 ( 1 - 4 ) 6 МC Түшүр
TİY-303 КӨРКӨМ СӨЗ I 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
TİY-305 ТҮРК ДҮЙНӨСҮНҮН АДАБИЯТЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
TİY-307 РИТМ ЖАНА БИЙ II 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TİY-309 ДРАМАТУРГИЯ ЖАНА ОЮНДУН АНАЛИЗИ I 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TİY-311 КАМЕРА МЕНЕН ЧЕБЕРЧИЛИК 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TİY-313 ФЕХТОВАНИЕ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
TİY-315 МУЗЫКАЛЫК ЧЕБЕРЧИЛИК 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
TİY-317 ТҮРК ТЕАТРЫ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
TİY-319 БАЛДАР ТЕАТРЫ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
TİY-321 СОЛЬФЕДЖИО I 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
TİY-323 ИМПРОВИЗАЦИЯ I 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
TİY-325 ПЛАСТИКАЛЫК АКРОБАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
TİY-327 ТЕЛЕРЕЖИССУРА ЧЕБЕРЧИЛИГИ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
STJ-302 ПРАКТИКА II 0 ( 0 - 0 ) 3 МC Түшүр
TİY-302 АКТЕРДУК ӨНӨР VI 3 ( 1 - 4 ) 4 МC Түшүр
TİY-304 КӨРКӨМ СӨЗ II 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
TİY-306 БИЙ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TİY-308 ИЗИЛДӨӨЛӨР ЖАНА ОКУТУУНУН МЕТОДИКАСЫ 2 ( 0 - 4 ) 2 МC Түшүр
TİY-310 ДРАМАТУРГИЯ ЖАНА ОЮНДУН АНАЛИЗИ II 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
TİY-312 ИСКУССТВО ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
YÖD-302 КӨРКӨМ СӨЗ II (КУРСТУК ИШ) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
TİY-314 ТЕАТР ДОЛБООРУ ЖАНА ТЕХНИКАСЫ I 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
TİY-316 САЛТТЫК ТҮРК ТЕАТРЫ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
TİY-318 ШОУ-БИЗНЕСТИ ПЛАНДОО 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
TİY-318 ШОУ-БИЗНЕСТИ ПЛАНДОО 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
TİY-320 МИФОЛОГИЯ ЖАНА ТЕАТР 2 ( 2 - 0 ) 3 ТС Түшүр
TİY-322 АБСУРД ТЕАТРЫ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
TİY-324 ЗАМАНБАП ТЕАТР 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
TİY-326 ТЕАТР МУЗЫКАСЫ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
TİY-328 КИНОРЕЖИССУРАНЫН НЕГИЗДЕРИ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TİY-401 АКТЕРДУК ӨНӨР VII 3 ( 1 - 4 ) 6 МC Түшүр
TİY-403 КӨРКӨМ СӨЗ III 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
TİY-405 БИЙ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TİY-407 ТЕАТР МЕНЕДЖМЕНТТИГИ ЖАНА ЭКОНОМИКАСЫ I 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
BTZ-451 ДИПЛОМДУК ИШ I 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
TİY-409 ТЕАТР ДОЛБООРУ ЖАНА ТЕХНИКАСЫ II 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
TİY-411 ЧАКАН ДРАМАЛЫК ФОРМАЛАР 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
TİY-415 СПЕКТАКЛДИ ЖАЗУУ ТЕХНИКАСЫ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
DES-402 КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК СЫНАК 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-404 ДИПЛОМДУК ИШТИ КОРГОО 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
STJ-402 ПРАКТИКА III 0 ( 0 - 0 ) 3 МC Түшүр
TİY-402 АКТЕРДУК ӨНӨР VIII 3 ( 1 - 4 ) 6 МC Түшүр
TİY-404 КӨРКӨМ СӨЗ IV 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
TİY-408 ТЕАТР МЕНЕДЖМЕНТТИГИ ЖАНА ЭКОНОМИКАСЫ II 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
BTZ-452 ДИПЛОМДУК ИШ II 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
DES-400 МАМЛЕКЕТТИК ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ АТТЕСТАЦИЯ 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
TİY-410 ЧАКАН ФОРМАЛАРДЫН РЕЖИССЕРДУГУ 3 ( 2 - 2 ) 3 ТС Түшүр
TİY-414 МАССАЛЫК ИШ-ЧАРАЛАРДЫ АЛЫП БАРУУ ЧЕБЕРЧИЛИГИ 3 ( 2 - 2 ) 3 ТС Түшүр
TİY-416 АНИМАЦИЯ 3 ( 1 - 4 ) 3 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы