БАШКАРУУ

Бөлүм башчысы                               : Ага окутуучу Гулмира Тыналиева

Бөлүм катчысы                                :