ТЕАТРАЛДЫК ИСКУССТВО БӨЛҮМҮ.

Бөлүмдүн максаты:

Драмалык актёр бакалавр деңгелинин негизинде, искусствонун фундаменталдык  жана терең театралдык өнөр искусствосунун теориалык жана практикалык атайын даярдыгын алат. Театралдык  искусстводо драмалык актёрду тарбиялоо негизинин маани-маңызы көркөм өнөр дүйнөсү терең, чыгармачыл бийик инсанды калыптанууга багытталган.

Бөлумдүн максаты – дүйнөлук көзкараш деңгели терең драмалык театр актёрун, бийик маданияттуу, интелектуалдык талабы жогорку, искусствонун баардык түрлөрүн терең биле билген, мамлекеттин рухун көтөрө билген адистерди тарбиялоо.

Бөлүмдүн миссиясы(милдети)

Кыргыз улуттук рухий дүйнөсүн, Түрк дүйнөсүнүн рухий байлыгын арттырууга, даңазалоого жана ар тараптуу өнуккөн, бүгүнкү күндүн инсанын тарбиялоого салым кошуу.

 

Максатыбыз жана мүдөөлөрүбүз

Театралдык искусство бөлүмүнүн максаты теориялык жана практикалык усулдарды өздөштүрүп, ошондой эле өзүнүн иштеген тармагында адистешкен, улуттук жана жалпы адамзат баалуулуктарды кенен билген, эл аралык платформаларда иш алып барууга жөндөмдүү адистерди даярдоо. Бул максатка жетүү үчүн бөлүмдүн билимге бай академиялык чөйрөсүндө студенттерге көп маданияттуу окуттуу тажрыйбасын берүү аракети көрүлүүдө.

Максатыбыз:

-теориялык билимди практига жүзүндө ишке ашыра алган;

-чыгармачыл жөндөмү калыптанган;

-кыял чабыты өнүккөн:

-искусствого жана илимге салым кошкон;

-этикалык эрежелерди терең өздөштүргөн;

-адамдар менен мамиле жана карым-катыш түзүүгө дилгир;

-аналитикалык ой-жүгүртүүгө жөндөмдүү адистерди тарбиялоо. 

БӨЛҮМДҮН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНҮН СТРАТЕГИЯЛЫК ПЛАНЫ

Театралдык искусство бөлүмү 2007-жылы ачылган. Кыргызстандан жана Түркиядан келген, өз багытында кесипкөй академиялык кызматкерлердин аракети менен Театралдык искусство бөлүмү өнүгүүсүн улантууда. Билим берүү менен бирге эле илимий ишмердүүлүккө чоң маани берилет жана колдоо көрсөтүлөт.

Абдан кеңири багыттарда иш алып барууга жөндөмдүү адистерибиз ошол эле учурда магистратура программаларында билим алууну улантышууда.

Театралдык искусство бөлүмүнүн максаты - теориялык жана практикалык усулдарды өздөштүрүп, ошондой эле өзүнүн иштеген тармагында адистешкен, улуттук жана жалпы адамзат баалуулуктарын кенен билген, эл аралык платформаларда иш алып барууга жөндөмдүү адистерди даярдоо.

Бул максатка жетүү үчүн бөлүмдүн билимге бай академиялык чөйрөсүндө студенттерге коммуникация жаатында көп маданияттуу билим алуу тажрыйбасын камсыздоо аракети көрүлүүдө.

Ошондуктан, теориялык билимди практика жүзүндө колдоно алган, чыгармачылык жөндөмү калыптанган, этикалык эрежелерди терең өздөштүргөн, чыгармачылык жаңылык  жарата алган, адамдар менен байланыш түзүүгө дилгир, аналитакылык ой жүгүртүүгө  жөндөмдүү  адистерди даярдоого аракеттер көрүлүүдө.

Театр искусствосу бөлүмүндө азыркы учурда 1 пофессор, 2 доц., 1доктор, 9ага окутуучу, 1 академиялык адис жана 1 кенже илимий кызматкер эмгектенет.  Азыркы тапта бөлүмдө билим алууну улантып жаткан студенттердин саны 82. Студенттер Кыргызстан, Түркия, Казакстан, Өзбекистандын жарандары.

Театр искусствосу студенттери ушул күнгө чейин студенттердин “Жаңы  ысымдар” республикалык театр фестивалдарына бир нече ирээт катышышып, Баш байге, 1-орун, 2-орун  ж. б. у. с. абройлуу байгелердин бир кыйласын  жеңип алышкан. Бөлүмдүн студенттери окуу процесси учурунда  2-3 профессионалдык деңгээлдеги спектакль жаратышып, кесиптик тажрыйбага ээ боло алышат. Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин 2017-2021 жж. стратегиялык планынын негизги максаты жана мүдөөлөрүнүн алкагында иштелип чыккан Театр искусствосу бөлүмүнүн стратегиялык планы төмөндө берилди.

МАКСАТ 1: БИЛИМ БЕРҮҮДӨ ЭЛ АРАЛЫК САПАТТЫК ДЕҢГЭЭЛГЕ ЧЫГУУ.

Колдонуудагы билим берүү программасын улуттук жана эл аралык нормалар, ошондой эле  келечекте боло турганы божомолдолгон турган процесстердин алкагында  иштеп чыгып санын жана сапатын жакшыртуу/жогорулатууу.

Университеттеги академиялык бөлүмдөрдө окуу планынын ревизиясынын алкагында Театр искусствосу бөлүмүнүн билим берүү программасы жаңыдан каралды. Мында театр искусствосу  багытында Кыргызстан, Түркия, Өзбекстан, Казакстан, Россия Федерациясы  өлкөлөрүндөгү университеттердин окуу пландары изилденип, бул багытта иштеген уюмдардын пикирлерин эске алынып ревизия иши жүргүзүлдү. Жаңы окуу планы чогултулган маалыматтар жана күн сайын тез өнүгүп жаткан коммуникация жаатындагы өзгөрүүлөргө ылайык жаңыдан түзүлдү.

1.1.2. Бакалавр программаларында студенттерди кызыккандыгы жана жөндөмдөрүнө карата тандалма сабактардын санын жана түрүн көбөйтүү;

1.1.3. Билим берүү программасынын иш берүүчүлөрдүн талабы жана алар менен бекитилнен макулдашууларды эске алуу менен жаңылануусу

  1. Эл аралык кызматташуу жана студент алмашуу программаларын натыйжалуу колдонуу

1.2.1. Мевлана алмашуу программасына катышкан студенттердин санын көбөйтүү

1.2.2. Театр искусствосу бөлүмүнүн студенттеринин башка эл аралык студент алмашуу программаларына катышуусун камсыздоо

1.2.3. Бакалавр студенттеринин эл аралык мастер-класс, конференциялар, симпозиумдарга катышуусун камсыздоо

1.2.3. Кызматташуудагы университеттер менен бирге жаңы спектаклдерди, программаларды, ар түрдүү биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу

1.3. Эл аралык студенттердин жана өлкөлөрдүн санын көбөйтүү

1.3.1. Эл аралык студенттердин көп түрдүүлүгүн көбөйтүү боюнча таанытуу ишмердүүлүгүн жүргүзүү

- Орто мектептер аралык билим берүү олимпиадаларды университеттин базасында өткөрүп, университетти таанытуу үчүн салым кошуу

1.3.2. Эл аралык студенттердин санын көбөйтүү

-Социалдык медианы жарнама платформасы катары колдонуу

-Башка өлкөлөрдөн келген студенттердин ийгиликтери жөнүндө медиага чыгуу жана университтети таанытууга салым кошуу

1.3.4. Эл аралык студенттердин маданий адаптация процесстери боюнча иш чаралар

- ориентация программалары

-университет алкагында социалдык жана маданий иш чаралар

- экскурсиялар

-азыркы абалды түшүнүү жана абалды дагы жакшыртуу сунуштарын иштеп чыгуу үчүн эл аралык студенттер менен чогулуш өткөрүү

1.4. Билим берүү процессин жакшыртуу

1.4.1. Бөлүм үчүн  кыргыз театрынын тарыхы, кыргыз сахна искусствосунун көрүнүктүү өкүлдөрү тууралуу; актердук, режиссердук, драматургиялык, театр иликтөөчүлүк жаатындагы окуу китептерин/куралдарынын даярдоо

1.4.2. Практикалык иштерди жүргүзүү үчүн амфитеатрды трансформациялоо жана  жабдуу

1.4.3. Бөлүмдүн студенттери үчүн практика өтүү мүмкүнчүлүктөрүн көбөйтүү

1.4.4. Бөлүмдүн алкагында окуу театрын түзүү

1.4.5. Театрлар менен кызматташып – бөлүмдүн студенттерин сахна чөйрөсүнө тыгых интеграциялоо

1.4.6. Билим берүү жаатында эл аралык өнүгүү жана жаңылыктардан кабардар болуп, аларга ылайык сабактардын мазмунуна өзгөртүүлөрдү киргизүү

МАКСАТ 2: ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨЛӨРДҮН САНЫН КӨБӨЙТҮҮ ЖАНА САПАТЫН ЖОГОРУЛАТУУ

2.1. Изилдөө инфракструтурасын күчтөндүрүү

            2.1.1. Бакалавр студенттери үчүн изилдөө темасы боюнча негизги булактар менен камсыздоо

2.2. Изилдөө компетентүүлүктү жогорулатуу

            2.2.1. Бакалавр студенттерди эл аралык конференциялар жана илимий иштерге катышуусу үчүн кулактандырууларды маалымдап туруу

2.3. Улуттук жана эл аралык долбоор, публикация жана илимий иш чаралардын санын жана сапатын жогорулатуу

            2.3.1. Бөлүмдөгү академиялык кызматкерлердин эл аралык илимий иш чараларга катышуусун колдоо

            2.3.2. Бөлүмдүн студенттери үчүн SSPS жана изилдөө методдору боюнча семинар уюштуруу

            2.3.3 Кыргызстандагы башка университтер менен биргелешип “Кыргыз театр искусствосу” темасында тегерек столдор, мастер-класстарды уюштуруу

            2.3.4. Бөлүмдүн студенттерине “Дүйнөлүк театр, кыргыз жана түрк сахна искусствосу” темаларында конференцияларды уюштуруу

            2.3.5. Эл аралык симпозиум, конференция жана конргресстерди уюштуруу

МАКСАТ 3: КООМГО КЫЗМАТ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ БОЮНЧА СЫРТКЫ ӨНӨКТӨШТӨР МЕНЕН ТАЖРЫЙБА ЖАНА МААЛЫМАТ АЛЫШУУ БОЮНЧА КЫЗМАТТАШУУ

3.1. Өнөктөштөр менен кызматташуу жана кызматташууну ишке ашырууга багытталган механизмдерди иштеп чыгуу

3.1.1. Театр мекемелери менен макулдашууларга кол коюу

            -Студенттердин театр долбоорлорун театрлардын сахналарында көрсөтүү

            -кызматташуу макулдашылган мекемелерде студенттер үчүн тажрыйба топтоо мүмкүнчүлүгүн камсыздоо

            -театр мекемелерине студенттер үчүн экскурсияларды уюштуруу

-сектордо ийгиликтүү адамдарды чакырып студенттер үчүн кесип боюнча семинар, мастер-класстарды уюштуру

3.2. Коомдун жашоо сапатын жогорулатууга карата билим берүү, социалдык жана маданий жоопкерчилик жаатында ишмердүүлүктү күчтөндүрүү

3.2.1. Улуттук деңгээлде театр искусствосу жаатында сертификат берилүүчү билим берүү программаларын уюштуруу

            -режиссура курсу

            -театр иликтөө курсу

            -драматургия курсу

                    -сценография курсу

                   -грим боюнча курс

            -оратордук искусство курсу

3.2.2. Аялдардын экономикалык процестерге катышуусун колдоо/шыктандыруу

- Аялдар үчүн гендер жана медиа темасында ар түрдүү семинарларды уюштуруу

3.2.3.  Студенттик клубдардын коомго кызмат кылуучу ишмердүүлүгүн күчөтүү

-жаратылышты булгоо жана экологияга байланыштуу чакан театралдык  композицияларды даярдоо

-баланын укуктары жөнүндө чакан сахналык композиция жарартуу

-адам укуктары жөнүндө чакан сахналык композиция жарартуу

-сергек жашоо жөнүндө чакан сахналык композиция жаратуу

3.2.4. Коомда жокчулук жана коомдон чыгып калуу коркунучу бар топторго багытталган социалдык жоопкерчилик ишмердүүлүгүн жүргүзүү

            -жетим балдар үйлөрүндө спектакль, же концерттик программа көрсөтүү  

            -карылар үйүндө жашаган адамдар үчүн концерт уюштуруу

3.3. Кыргызстандын өнүгүүсүндөгү эң артыкчылыктуу саналган багыттарында колдоо көрсөтүү

3.4. Театр искусствосу жаатын сапаттуу бийиктикке көтөрүү

       - билим берүүнүн иш берүүчүлөрдүн, коомдун талаптарына ылайык болуусу үчүн изилдөөлөрдү жүргүзүү

       - билим берүү стандартынын дүйнөлүк стандартка шайкеш/ылайык келүүсү

       - театр искусствосу  жаатында оригиналдуу чыгармачыл, этикалык нормалардын алкагында иш алып барган адистерди даярдоо

3.5. Түрк дүйнөсүнүн орток маданияты жаатында коомго багытталган кызматтарды көбөйтүү

3.5.1.Орток тарых жана маданиятка багытталган өндүрүштү көбөйтүү

            -чакан сахналаштырылган композицияларды жаратуу

3.5.1. Эл аралык Түрк дүйнөсүнө багытталган иш чараларды уюштуруу

            - Эл аралык Түрк дүйнөсү студенттик  театр фестивалдарды уюштуруу

            -Түрк Дүйнөсү студенттери арасында радио жана ТВ жаатында ар түрдүү конкурстарды уюштуруу

МАКСАТ 4: УНИВЕРСИТЕТТИН ЭЛ АРАЛЫК ДЕҢГЭЭЛДЕ ТААНЫЛУУСУН ЖОГОРУЛАТУУ

4.1. Эл аралык деңгээлде таанылуу жана көрүнүү үчүн иш чараларды натыйжалуулугун жогорулатуу

4.1.1. Бөлүмдүн студенттерин эл аралык конкурстарга катышуусун камсыздоо

 

МАКСАТ 5: УЮМ СТРУКТУРАСЫНЫН ӨНҮГҮҮСҮН ЖАНА ТУРУКТУУЛУГУН КАМСЫЗДОО

5.1. Уюмдук иденттүүлүктү жана маданиятты бекемдөө

            5.1.1. Бөлүм үчүн атайын эмблеми басылган кийим жана канцелярдык буюмдарды даярдоо

5.1.2. Факультет жана бөлүм менен майрамдык тамактануу, экскурсиялар жана пикниктерди уюштуруу

5.2Академиялык жана административдик кызматкерлердин кесиптик билиминин үзгүлтүксүз өнүгүүсүн камсыздоо

5.2.1. Театр искусствосу жаатында башка университеттер менен макулдашып окутуучуларды алмашуу программаларына жөнөтүү.

5.2.2. Бөлүмдө эмгектенген академиялык жана административдик кызматкерлерди иш багытына жараша улуттук жана эл аралык деңгээлдеги семинарлар, мастер-класстарга катышуусун камсыздоо