Театралдык искуссто бөлүмүнүн окутуучуларынын 2016-2019-жылдардын ичиндеги илимий журналдарга чыккан макалалары, эл аралык жана республикалык илимий-практикалык конференцияларда окулган докладдары, жарыяланган китептери

 

Макалалар

Доктор PhD Жаныш Кулмамбетов, 2019 – «Киргизский эпический театр» (Международная научно-практическая конференция «Театр тюрского мира: периспективы развития». Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан, Казань);

Доктор PhD Жаныш Кулмамбетов, 2019 – «Саякбай Каралаев непревзойденный нарратор всех времен» («Саякбай Каралаев  - гений эпической памяти» эл аралык илимий-практикалык конференциясы. “Манас” жана Ч. Айтматов академиясы, октябрь, Бишкек);

Доктор PhD Жаныш Кулмамбетов, 2019 – “Даркүл Күйүкова – кыргыз театрынын патетикалык жана эпикалык пландагы кайталангыс актрисасы”. (“Даркүл Күйүкова жана кыргыз театр искуствосу” эл аралык илимий-практикалык конференциясы. Апрель, Бишкек);

Доктор PhD Жаныш Кулмамбетов, 2018 – «Чыңгыз Айтматовдун прозасы жана анын сахналык интерпретациялануусунун маселелери» («Айтматов жана театр» эл аралык илимий-практикалык конференциясы. Ноябрь, Бишкек);

Доктор PhD Жаныш Кулмамбетов, 2017 – «Азыркы учурдагы кыргыз театрынын актуалдуу маселелери» («Театр ХХI века: новые тенденции» эл аралык илимий-практикалык конференциясы. Сентябрь, Бишкек);

Доктор PhD Жаныш Кулмамбетов, 2016 – «Исполнительское искусство киргизских эпиков» (Журнал: «Научная дискуссия: Вопросы филологии, искусствоведения и культурологии». Сборник статей по материалам XLIX международной научно-практической конференции. Июнь, Москва, 2016);

Доктор PhD Жаныш Кулмамбетов, 2016 – «Кошок (плач по усопшему) – начало киргизского эпического искусства» (Журнал: «Научная дискуссия: Вопросы филологии, искусствоведения и культурологии». Сборник статей по материалам XLIX международной научно-практической конференции. Июнь, Москва, 2016).

 

Китептер

Доктор PhD Жаныш Кулмамбетов, 2017 – «Кыргыз театры» İBSN 978-99-67-15-739-2 600 6ет;

Доктор PhD Жаныш Кулмамбетов, 2018 – «Арт-Ордонун сабактары» İSBN 978-99-67-28-553-8 56 6ет;

Доктор PhD Жаныш Кулмамбетов, 2019 – «Кыргыз театрынын тарыхы» , окуу куралы İSBN 978-9967-9232-5-6 506 6ет;

 

Ага окутуучу Гульмира Тыналиева, 2017 – «Көркөм окуу»  İBSN 978-9967-9038-9-0  98 бет.