БӨЛҮМДҮН САНЫ

 

Театралдык искусство бөлүмү

  • Аткаруучулук;  (драмалык, музыкалык, куурчак театрларында, концерттик, цирк, кинодо)
  • Чыгармачылык ишмердүүлүктө: (драматургияда, театр сынында, массалык- маалымат каражаттарында жана театр искусствосун таануу илимий мекемелеринде)
  • Театр жана кино тармагындагы чыгармачылык  жамаатынын көркөм жетекчилиги жана режиссердук (профессионалдык, өздүк- көркөм чыгармачылык);
  • Театр- педагокигалык жана окуу-тарбиялык  процесстердин атайын мекемелердин  билим берүү ишкердигин ишке ашыруу;
  • Жалпыга маалымдоо каражаттары жана маданий- агартуу иштерин жүргүзгөн мекемелер (телевидение, радио, маданият үйлөрү, музейлер, басмалар, маданият борборлору, филармониялар, театрлар);
  • Пьеса жазу, сценарий жазуу илимий иштерди жазуу, спектаклдерге, театр процессине, аткаруучулук өнөрдүн өкүлдөрүнө, режиссерлордун чыгармачылыгына, драматургтардын пьесаларына баа берүү,
  • Маданият жана көркөм өнөр чөйрөсүндө кесиптик орто билим берүү жана кадрларды кайра даярдоо окуу жайлары.
  •  

  Кабыл алынган студенттер:

2008-10

2009-25

2010-25

2011-25

2012-25

2013-25

2014-25

2015- 25

2016-25

2017-25

2018-20

2019-20

2020-20

Бүтурүүчулөр:

2013-7

2014-9

2015-7

2016-12

2017-8

2018-12

2019-15

2020-10

Мугалимдер саны 2020-2021 окуу жылы

TZ

YZ

DSÜ

Бардыгы

2

7

5

14

 

 

Профессор   -             1

Доц.                                  - 2

Ага окутуучу                    - 14

КР Эл артисти                   - 2

КР Эмгек сиңирген ишмер/артист - 4

 

Кенже илимий кызматкер Айбек Сабирмамат уулу