Аты Ага окутуучу Адылбек Болорбек уулу
Э-куржун adylbek.bolorbek@manas.edu.kg
Кабинет LİEB3-
Телефону ()
Сабактар

TİY-202 : АКТЕРДУК ӨНӨР IV (Театралдык искусство бөлүмү )

TİY-301 : АКТЕРДУК ӨНӨР V (Театралдык искусство бөлүмү )

TİY-302 : АКТЕРДУК ӨНӨР VI (Театралдык искусство бөлүмү )

TİY-401 : АКТЕРДУК ӨНӨР VII (Театралдык искусство бөлүмү )

Резюме

Резюме жана илимий иштердин тизмеси

 

 

 

Аты-жөнү:           БОЛОРБЕК УУЛУ АДЫЛБЕК                                                                                       F O T O

Туулган жылы: 01.09.1990

 

Билими:

Даража

Бөлүм/Программа

Университет

Бүтүргөн жылы

Орто билим.

Театр Жана кино Актеру

КУАДТ

2011

Жогорку билим

ТИК

КГУКИ

2014

Магистердик диссертациянын темасы жана илимий жетекчиси (консультант):

 

Кызматтары:

Кызматы/Наамы

Кызмат жери

Жыл

Актер

КУАДТ

2012

Педагог

КУАДТ алдындагы окуу жай.

2014

Педагог

Кыргыз Турк Манас атындагы жогоркуу окуу жай

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жетектеген магистердик диссертациялар: Роль аткаруу.

Аскердик өтөө:  Альтернатив

Долбоорлордо аткарган иштери: Постановка койуу.

Башкаруу кызматтары: Актер. Режиссер. Педагог .

 

 

 

 

 

 

Илимий уюмдарга мүчөлүгү: КУАДТ

Сыйлыктар:(Маданияттын мыкты кызматкери .) ( Пайзылов атындагы сыйлык.) ( Кыргыз искусствосун Турк дуйносуно тааныткандыгы учун сыйлыгы) ( Казахстан Эн мыкты эркектин ролу) ( ТуркСой медаль Наамы) ( Алтынбек Шатенов тош белгиси) (Президенттин сыйлыгы ( кол саат).

 

 

 

 

Акыркы эки жыл аралыгында бакалавр жана магистр программаларында берген сабактары:

Академиялык жыл

Семестр

Сабактын аты

Жумалык сааты

Студенттердин саны

Теориялык

Практикалык

2007-2014

 

Актердук чеберчилик

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берген сабактары:

 

  1. Эл аралык журналдарда басылган макалалар:

     A1

 

  1. Эл аралык илимий жыйналыштарда сунулган жана докладдар жыйнактарына басылган макалалар:

      B1.

 

  1. Эл аралык китептер же китептердеги бөлүмдөр:

      C1.

 

  1. Эл аралык (эл аралык илимий кеңеши болгон) журналдарда чыгарылган макалалар:

      D1

 

  1. Улуттук илимий конференцияларда сунулган же докладдар жыйнактарына басылган макалалар:

       E1.

 

F.Башка басылмалар:

      F1.

 

  1. Китептер:

      G1.

 

  1. YÖK форматынан сырткары башка макалалар:

      H.1.

 

Жарыяланбаган билдирүүлөр:

 

       Семинарлар/Конференциялар:

 

Темасы

Мекеме

Жылы

Убактысы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кошумча маалымат жана байланыш:

GSM               :

Web                :

Эл. почта        : adylbolorbekov@gmail.com

                         

Илимий иштери