Аты Ага окутуучу Гүлмира ТЫНАЛИЕВА
Э-куржун gulmira.tinaliyeva@manas.edu.kg
Кабинет LİEB3-
Телефону 253008 (253008)
Сабактар

BTZ-451 : ДИПЛОМДУК ИШ I (Театралдык искусство бөлүмү )

BTZ-452 : ДИПЛОМДУК ИШ II (Театралдык искусство бөлүмү )

TİY-304 : КӨРКӨМ СӨЗ II (Театралдык искусство бөлүмү )

TİY-309 : ДРАМАТУРГИЯ ЖАНА ОЮНДУН АНАЛИЗИ I (Театралдык искусство бөлүмү )

TİY-403 : КӨРКӨМ СӨЗ III (Театралдык искусство бөлүмү )

Резюме

Аты-жөнү    Гульмира Тыналиева                                                            

Илимий даражасы : Ага окутуучу

Туулган датасы      : 25.07.1961

Эл. дареги                : gulmira.tinaliyeva@manas.edu.kg

Кабинети                  : LİEB 3-

Телефону                  : +996500440103

 

 

 

 

Сабактары

 

 1. BTZ-451 : ДИПЛОМДУК ИШ I (Театралдык искусство бөлүмү )
 2. BTZ-452 : ДИПЛОМДУК ИШ II (Театралдык искусство бөлүмү )
 3. TİY-304 : КӨРКӨМ СӨЗ II (Театралдык искусство бөлүмү )
 4. TİY-309 : ДРАМАТУРГИЯ ЖАНА ОЮНДУН АНАЛИЗИ I (Театралдык искусство бөлүмү )
 5. TİY-403 : КӨРКӨМ СӨЗ III (Театралдык искусство бөлүмү )

 

 

 

 

БИЛИМИ:

 

Даража

Бөлүм/Программа

Университет

Бүтүргөн жылы

Университет

Актердук театр жана кино бөлүмү

Россиялык театр

академиясы

1983

Аспирантура

 

ГИТИС

 

 

 

ИШ ТАЖРЫЙБАСЫ:

 

Кызматы/Наамы

Кызмат жери

Жыл

Театр актеру

Ысык-Көл областык К.Жантөшев драма театры

1983

Театр актеру

Б.Кыдыкеева Жаштар жана өспүрүмдөр театры

1993

Кафедра башчылыгы

Бишкек Гуманитардык университети

1998

Кафедра башчылыгы

Улуттук Көркөм сүрөт Т.Садыков академиясы

2004

Кафедра башчылыгы

КТМУ Көркөм өнөр факультети Театралдык искусство бөлүмү

2007-2021

 

 

 

 

 

Билген чет тилдери жана деңгээли (1 ден 5 ке чейин баалаңыз)

Тил

Окуу

Оозеки

Жазуу

Кыргыз тили

5

5

5

Орус тили

5

5

5

Түрк тили

4

4

4

Ангилис тили

4

4

3

 

Магистердик диссертациянын темасы жана илимий жетекчиси (консультант):

 

Жетектеген магистердик диссертациялар: Дипломдук иштерге жетекчилик кылуу

Аскердик өтөө:  милдеттүү эмес

Долбоорлордо аткарган иштери: 2001жылы Кыргызстанда «Учур» теле мамлекеттик театрын ачуу

Башкаруу кызматтары: Бишкек К.Карасаев атындагы Гуманитардык Университетинин шоу –бизнес жана реклама кафедрасын ачуу. Улуттук Көркөм сүрөт академиясынын «Театр жана кино» факультетин жетектөө. Кыргыз-Түрк «Манас» Университетинин «Театралдык искусство» бөлүмүнүн башчылыгы.

Илимий уюмдарга мүчөлүгү:

Сыйлыктар: Маданият министирлигинин ардак грамотасы

«Аялдардын ролун мыкты аткаргандыгы»үчүн сыйлыгы 1993

«Маданияттын мыкты кызматкери»  2009

«Театр ишкерлер союузунун мүчөсү»

 

Коюлган спектаклдери:

Жылы

Автор:

Курс

2020-2021

В.Шекспир-12 ночь

4

2020-2021

М.Горький-На дне

4

2020-2021

С.А.Алексеевич-У войны женское лицо

3

 

 

 

 

 

Акыркы эки жыл аралыгында бакалавр жана магистр программаларында берген сабактары:

Академиялык жыл

Семестр

Сабактын аты

Жумалык сааты

Студенттердин саны

Теориялык

Практикалык

 

 

Дүйнөлүк театр тарыхы

 

 

25

 

 

 

 

Актердук чеберчилик

5

 

19

 

 

Сахна кеби

 

9

19

Көркөм окуу

 

9

19

Драма жана оюн анализи

3

 

19

 

 

 

 

 

 

Дипломдук иш

5

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берген сабактары: Сахна кеби  Артистик сөз Драманын жана оюндун анализи Актердук чеберчилик

 

 1. Эл аралык журналдарда басылган макалалар:   “Маданият жана искусство жарчысы” журналы 2019ж  октябрь макаланын темасы “Значение и особенности современного менеджмента в театральном искусстве”

     A1

 

 1. Эл аралык илимий жыйналыштарда сунулган жана докладдар жыйнактарына басылган макалалар:Бүгүнкү ааламдашкан дүйнөдөгү Чынгыз Айтматовдун адабий жана маданий мурасы”аттуу эл аралык илимий-практикалык семинар 2018ж15февраль.

Докладын темасы: Духовно-Нравственный и Художественный Мир Чынгыза Айтматова.

      B1. Эл аралык Ч.Айтматовдун 90жылдыгына арналган илимий конференцияда сунулган доклад Значение и особенности современного менеджмента в сфере культуры(театральный менеджмент) 2018.03

 

 1. Эл аралык китептер же китептердеги бөлүмдөр:Кыргыз-Түрк “Манас”университетинин Көркөм өнөр факультетинин Театралдык өнөр бөлүмүнүн студенттери үчүн түзүлгөн окуу куралы 2017ж.

      C1.

 

 1. Эл аралык (эл аралык илимий кеңеши болгон) журналдарда чыгарылган макалалар:

      D1

Кыргыз маданият жана искусствосунун бүгүнкү өзгөрүүсү эл аралык «Вести» журналы

Маданият жана искусство жарчысы кыргыз республикасынын билим берүү жана илим министрлиги. Кыргыз республикасынын  маданият, маалымат жана туризм министирлиги «Значение и особенности современного менеджмента в театральном искусстве» макала» бишкек 2019ж

 1. Улуттук илимий конференцияларда сунулган же докладдар жыйнактарына басылган макалалар: Улуттук традициялардын жакшы жактарын жаштардын арасына жайылтуу темасындагы проекте”Значение и особенности роли культуры и искусства в воспитании молодежи”доклады

       E1.

 

F.Башка басылмалар:

      F1.

 

 1. Китептер: Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин Көркөм өнөр факультетинин Театралдык өнөр бөлүмүнүн студенттери үчүн түзүлгөн окуу куралы

      G1.

 

 1. YÖK форматынан сырткары башка макалалар:

      H.1.

 

Жарыяланбаган билдирүүлөр:

 

 

       Семинарлар/Конференциялар:

 

Темасы

Мекеме

Жылы

Убактысы

Дүйнөлүк классикалык мурастар кыргызстандын театр сахнасында

КТУ”Манас”

 

 

Бүт өмүрү искусствого арналган КР эл артисти Б.Кыдыкеева

КТУ»Манас»

 

 

Эл аралык Стамбул шаарында өткөн театралдык фестиваль

 

 

 

570029 Социалдык маданий ишмердиги багытында Маданият жана искусство кызматкерлеринин квалификациясынын жогорулатуу боюнча 72 саат өлчөмүндөгү курсунун кошумча окуу программасын өтүү
Кыргыз Республикасынын бИлим берүү жана илим министрлиги

 

 

01/06/2021

 

 

72 саат

2020-жылдын 25-февралында Театралдык искусство бөлүмүнүн бөлүм башчысы Гүлмира Тыналиеванын Жусуп Баласагындын “Кутадгу билиг” поэмасынын  негизинде семинары.
КТУ»Манас»

25.02.2020

 

2020-жылдын 11-декабрындагы Ч.Айтматовдун туулган күнүнө арналган илимий вебинарда “Рухий ыймандуулук жана Ч.Айтматовдун Көркөм дүйнөсү” аттуу докладты Гүлмира Тыналиева окуду
КТУ»Манас»

11.12.2020

 

 

Илимий иштери

Вид

Год

Авторы

Название

Организация

доклады 2015   Значение и особенности роли культуры и искусства в воспитании молодёжи Чуйский университет 
доклад  2016   Значение и особенности менеджмента в сфере культуры(театральный менеджмент) Министерство культуры