Аты Ага окутуучу ЖАНЫШ КУЛМАНБЕТОВ
Э-куржун canis.kulmanbetov@manas.edu.kg
Кабинет Uygulama Merkezi
Телефону ()
Сабактар

TİY-112 : ТЕАТРДЫН ТАРЫХЫ II (КЫРГЫЗ ТЕАТРЫНЫН ТАРЫХЫ) (Театралдык искусство бөлүмү )

TİY-308 : ИЗИЛДӨӨЛӨР ЖАНА ОКУТУУНУН МЕТОДИКАСЫ (Театралдык искусство бөлүмү )

TİY-310 : ДРАМАТУРГИЯ ЖАНА ОЮНДУН АНАЛИЗИ II (Театралдык искусство бөлүмү )

TİY-409 : ТЕАТР ДОЛБООРУ ЖАНА ТЕХНИКАСЫ II (Театралдык искусство бөлүмү )

YÖD-302 : КӨРКӨМ СӨЗ II (КУРСТУК ИШ) (Театралдык искусство бөлүмү )

TIY-211 : КЫРГЫЗ ТЕАТРЫНЫН ТАРЫХЫ (КУРСТУК ИШ) (Театралдык искусство бөлүмү )

TIY-219 : МИФОЛОГИЯ ЖАНА ТЕАТР (Театралдык искусство бөлүмү )

TIY-111 : ТЕАТРДЫН ТАРЫХЫ I (ДҮЙНЮ ТЕАТРДЫН ТАРЫХЫ) (Театралдык искусство бөлүмү )

Резюме

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Adı Soyadı: Janysh Osmonovich Kulmambetov                                                                                                                                                                                               

Doğum Tarihi: 1955

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Bitirme Yılı

Kültürel Çalışmalarda Doktoru

(PhD in Cultural Studies)

Kültürel Çalışmalar / Tiyatro Çalışmaları

Kırgızistan Ulusal Bilimler Akademisi

2018

Daha Yüksek Tiyatro

Tiyatro Çalışmaları / Tiyatro Çalışmaları

Taşkent Tiyatrosu ve Sanat Enstitüsü

A.N. Ostrovsky

1982

Doktora Tezi ve Tez Danışman(lar)ı : Dünya kültürü bağlamında Kırgız destan tiyatrosu. Bilimsel Danışman: Profesör, Filoloji Doktoru Abdyldazhan Akmataliev.

Görevler:

Görev/Unvan

Görev Yeri

Yıl

Başkan

Kırgızistan Tiyatro İşçileri Sendikası

2013

Edebiyat bölüm başkanı

Chui Bölge Tiyatrosu

2011

Başkan

«Uluslar Tiyatrosu Ademi» Kurumu

2005

Baş editör

  Gazeteler: «Kırgız Karavanı», «Kyz-Zhigit», « Adabiy Gesit», «Sen jana men»

1997

muhabir

Gazete «Asaba»

1996

Başkan

Özel Tiyatro "Zhaisan"

1992

Tam zamanlı yüksek lisans öğrencisi

All-Union Bilimsel Sanat Araştırmaları Enstitüsü (Moskova)

1989

Başkan Yardımcısı

Kırgızistan Tiyatro İşçileri Sendikası

1988

Repertuar Yayın Kurulu Genel Yayın Yönetmeni

Kırgızistan Kültür Bakanlığı

1985

muhabir

"Kırgızistan Madaniyats" Gazetesi

1982

 Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

 Askerlik Durumu : askerlik için uygun

Projelerde Yaptığı Görevler (son 5 yıl):

2019 yılı - VII Uluslararası Tiyatro Festivali ART-ORDO - Jüri Başkanı;

2019 yılı - I Ulusal Göçebe Oyunları - kültürel ve sanatsal işler için jüri üyesi;

2019 yılı - Uzun metraj filmi “American Kelin” (Amerikan Gelin) - senarist, yönetmen, ortak yapımcı;

2019 yılı - XI Cumhuriyet Tiyatrosu Festivali - jüri üyesi;

2018 yılı - Uluslararası Tiyatro Festivali "Aitmatov ve Tiyatro" - jüri üyesi;

2018 yılı - Uzun metrajlı filmi “Siz ve ben” - senarist, yönetmen, yapımcı;  

2018 yılı - X Cumhuriyet Tiyatrosu Festivali - Eleştirmenler Koleji Başkanı;

2016-2018 yılları - I-II-III-IV Cumhuriyet Tiyatrosu Öğrenci Performansları Festivali "Yeni İsimler" - proje yöneticisi, koordinatör, jüri başkanı;

2018 yılı - Uluslararası Tiyatro Festivali «Samgau», Astana - jüri üyesi;

2017 yılı – VI Uluslararası Tiyatro Festivali ART-ORDO - Eleştirmenler Koleji Başkanı;

2017 yılı - IX Cumhuriyet Tiyatrosu Festivali - Eleştirmenler Koleji Başkanı;

2016 yılı - Kazakistan'ın 25. yıldönümüne adanmış Uluslararası Tiyatro Festivali,Taldy-Korgon - jüri üyesi;

2016 yılı - Uzun metraj film "Japanese" - senaryo yazarı, yönetmen, ortak yapımcı;

2016 yılı - Uzun metraj film “Kızların İntikamı” - senaryo yazarı, yönetmen, yapımcı;

2016 yılı - VIII Cumhuriyet Tiyatrosu Festivali - jüri üyesi;

2015 yılı – V Uluslararası Tiyatro Festivali ART-ORDO - Eleştirmenler Koleji Başkanı;

2015 yılı – Uzun metrajlı film “Yabani kızlık” - senaryo yazarı, yönetmen, yapımcı;

2015 yılı – Uzun metraj film «Tehlikeli geçit» («Dangerous Gorge») - senaryo yazarı, yönetmen ve ortak yapımcıdır.

İdari Görevler (Sosyal aktiviteler):

      Kırgızistan Tiyatro İşçileri Sendikası Başkan;

      Kırgızistan oyun yazarları birliği Başkan;

      Kırgız Cumhuriyeti kültürel şahsiyetlerinin toplanması - Birinci Başkan Yardımcısı;

      «Uluslar Tiyatrosu Ademi» Kurumu Başkan.

      Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

      Ödüller :

-2019: - Ulusal tiyatro ödülü "Ergүү" ("İlham") ödülü;

-2018: - cumhuriyetçi oyun yarışmasının modern bir tema kazananı;

-2018: - Ulusal tiyatro ödülü "Ergүү" ("İlham") ödülü;

-2017: - Ulusal tiyatro ödülü "Erg" ("İlham");

-2016: - "Istria ve Kültür" yılına adanmış cumhuriyetçi oyun yarışmasının galibi;

-2016: - Urkunnın 100. yıldönümüne adanmış cumhuriyetçi oyun yarışmasının;

-2013: S. Asanbekov Ödülü'nün tiyatro alanındaki ödülü;

-2012: “Vatan Taşı” senaryosu için uluslararası “Asya-2012” senaryo yarışmasında birincilik ödülü;

-2008: Aitmatov Uluslararası Tiyatro ve Film Ödülü Ödülü;

-2007: "Aksy'de Çekim Yapmak veya Bospiyek'in Karanlık Günleri" adlı oyun için Aaly Tokombaev'den sonra cumhuriyetçi ve edebiyat ödülü kazandı;

-1995: Kırgız Cumhuriyeti Kültür Onurlu Çalışanı;

-1995: “My Manas, canım!” Drama için “jubilee madalyası” Manas - 1000 ”;

-1994: Cumhuriyet Edebiyat Ödülü Ödülü (dramada) Toktobolota Abdumomunova, “Just Mayrash” adlı oyun için.

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2018-2019

1

3

5

5

7

TİYATRO TARİHİ I (DÜNYA TİYATRO TARİHİ)

2

 

13

KOSTÜM TARİHİ

2

 

15

DRAMATURJİ VE OYUN ANALİZİ I

1

2

14

ÇOCUK TİYATROSU

1

2

14

SAHNE TASARIM TEKNİĞİ II

1

2

15

2

6

6

6

TİYATRO TARİHİ II (KIRGIZ TİYATRO TARİHİ)

2

 

13

SAHNE TASARIM VE TEKNİĞİ I

1

2

15

ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ

 

4

14

SANAT TARİHİ

2

 

14

2019-2020

1

3

7

TİYATRO TARİHİ I (DÜNYA TİYATRO TARİHİ)

2

 

17

KOSTÜM TARİHİ

2

 

14

SAHNE TASARIM TEKNİĞİ I

1

2

13

 

2

TİYATRO TARİHİ II (KIRGIZ TİYATRO TARİHİ)

2

 

17

Girdiği Bütün Dersler:

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler (son 5 yıl):

B1. 2019 - “Kırgız Destanı Tiyatrosu” (uluslararası bilimsel-pratik konferans “Türk Dünyası Tiyatrosu: gelişme umutları”. Tataristan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi, Dili, Edebiyatı ve Sanatı Enstitüsü).

B2. 2019 - “Tüm zamanların eşsiz anlatıcısı Sayakbay Karalaev” (uluslararası bilimsel-pratik konferans “Sayakbay Karalaev - epik hafızanın dehası. Ekim, Bişkek).

B3. 2018 - “Chingiz Aitmatov'un nesiri ve sahne yorumlamasının sorunları” (uluslararası bilimsel ve pratik konferans “Aitmatov ve Tiyatro”. Kasım, Bişkek).

B4. 2017 - “Günümüz Kırgız Tiyatrosunun Gerçek Sorunları” (uluslararası bilimsel-pratik konferans “XXI. Yüzyıl Tiyatrosu: yeni trendler.” Eylül Bişkek).

B5. 2016 - “Kırgız Destanlarının Sanatını Göstermek” (Dergi: “Bilimsel Tartışma: Filoloji, Sanat Tarihi ve Kültürel Çalışmaların Sorunları.” XLIX Uluslararası Bilimsel ve Pratik Konferansı'ndan materyallere dayalı makaleler koleksiyonu. Haziran, Moskova, 2016).

B6. 2016 - “Bir ölen (ölen kişi için ağlayan) Kırgız destan sanatının başlangıcı” (Dergi: “Bilimsel Tartışma: Filoloji, Sanat Tarihi ve Kültürel Çalışmaların Sorunları. ” XLIX Uluslararası Bilimsel ve Pratik Konferansı'ndan materyallere dayalı makaleler koleksiyonu. Haziran, Moskova, 2016).)

B7. 2015 - “Avrupa tarzı sahne sanatına sahip destansı bir tiyatronun sentezi” (uluslararası bilimsel-pratik konferans “Geleceğin Tiyatrosu: Futurolojik Tahminler.” Eylül, Bişkek).

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler (son 5 yıl):

E1. 2019 - “Darkul Kuyukova, Kırgız Tiyatrosu'nun ilk destansı oyuncusu” (uluslararası bilimsel ve pratik konferans “Darkul Kuyukova ve Kırgız tiyatro sanatı. Nisan, Bişkek).

E2. 2019 - “Modern Kırgız Tiyatrosu'nun ana eğilimleri” (Cumhuriyetçi bilimsel-pratik konferans “Bugünün zamanı ve Kırgız tiyatrosu.” Mart Bişkek).

E3. 2018 - “Chingiz Aitmatov ve Kırgız Tiyatrosu” (bilimsel-pratik konferans “Chingizaz Aitmatova'nın Manevi Dünyası ve Kırgız Sanatı.” Kasım Bişkek)

E4. 2018 - “İskender Ryskulov'u yönetme olgusu” (bilimsel-pratik konferans “Ryskulov Hanedanı ve Kırgız tiyatro sanatı.” Haziran. Bişkek).

E5. 2016 - “Kırgız Sovyet Tiyatrosunda Büyük Kaçışın Bozulması” (bilimsel ve pratik konferans “Büyük Kaçış: tarihi gerçek ve Kırgız sanatına yansıması.” Nisan, Bişkek).

E5. 2015 - “Kırgız Destanı Tiyatrosu: Koro ve Destan” (Bilimsel-pratik konferansın materyalleri, Kırgız Devlet Üniversitesi Bülteni I. Arabaev. Özel sayı).

 E6. 2015 - “Manas” tek kişilik bir tiyatro değil ”(bilimsel-pratik konferansın materyalleri, Kırgız Devlet Üniversitesi Bülteni I. Arabaev. Özel sayı).

 F. Diğer yayınlar (son 5 yıl):

F1. 2019 - VII uluslararası tiyatro festivali ART-ORDO: sonuçlar (Elgezit, Eylül).

F2. 2019 - Sultan Raev'in Katarlığı (Kitapta: Sultan Raev. “Yasadışı”. Oyunların toplanması. Bişkek, “Turar”).

F3. 2016 - “Ölen kişinin ağlaması  - Kırgız destan tiyatrosunun başlangıcı” (Felsefe ve Siyasi ve Hukuki Araştırmalar Enstitüsü Bülteni. - Bişkek, 2016. - No. 2).

F4. 2016 - “Kırgız destanı tiyatrosunda ihtilafın yeri” (Felsefe ve Siyasi ve Hukuki Araştırmalar Enstitüsü Bülteni. - Bişkek, 2016. - No. 2).

F5.  2015 - “Dünya Tiyatrosu Bağlamında Kırgız Destanı Tiyatrosu” (Dergi: Kırgızistan'ın Bilim, Yeni Teknolojileri ve İnovasyonları. -Bişkek, 2015, Sayı 5).

F6. 2015 - “Destan Tiyatrosunda Monologun Yeri” (Dergi: Kırgızistan'ın Bilim, Yeni Teknolojileri ve İnovasyonları. -Bişkek, 2015, Sayı 5).

F7. 2015 - “Kırgız Destanı Tiyatrosu” (Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Bülteni. 2015, Sayı 4).

F8. 2015 - “Kırgız destanlarının profesyonellik” (Bişkek Beşeri Bilimler Üniversitesi Bülteni. 2 (32)

F9. 2015 - “Kırgız destanı sanatı ve Avrupa tarzı tiyatro” (Bişkek Beşeri Bilimler Üniversitesi Bülteni. 2 (32)

F10. 2015 - “Kırgız Destanı Tiyatrosu - hikaye anlatma sanatı” (Kırgız Devlet Üniversitesi Bülteni I. Arabaev, No. 2).

F11. 2015 - “Kırgız Destan Tiyatrosu ve Aristoteles Tiyatrosunun Yürütme İlişkilerindeki Farklılıklar” . (Kırgız Devlet Üniversitesi Bülteni I. Arabaev, No. 2).

F12. 1982-2014 - tiyatro, drama ve sanat kültürü hakkında 100'den fazla makale.

G. Kitaplar

G1. Kırgız Tiyatrosu Tarihi (Yüksek öğretim kurumları içinders kitabı, 2019, 440 sayfa);

G2. ART-ORDO Dersleri (ART-ORDOunun Sabaktary, monografi, 2018, 56 sayfa);

G3. Kırgız Tiyatrosu (Kırgız Tiyatrosu, monografi, 2017, 600 sayfa);

G4. Director Boobek Ibraev (monografi, yaratıcı portre, 2015, 160 sayfa);

G5. Man - Kotilam! .. (Tacik dilinde bir oyun koleksiyonu, 2011, 168 sayfa );

G6. Yeryüzünde yaşayan  yıldızlar (Kırgız sahnesinin yaratıcı portrelerinin bir koleksiyonu, 1997, 160 sayfa);

G7. Akku asmanda ay baratat bolup (1991, 68 sayfa);

G8. Güzel Dünya (çocuklar için oyunlar topluluğu, 1988, 128 sayfa );

G9. Tiyatro dünyasında (Tiyatro dүyөnүsүndө, makale koleksiyonu, 1987, 160 sayfa).

H. YÖK Formatı Dışındaki Diğer Hakemsiz Makaleler

Yayınlanmamış Raporlar:

Seminerler / Konferanslar:

Konu

Yer

Yıl

Süre

 

 

 

 

Ayrıntılı Bilgi ve İletişim:

Yaklaşık 70 oyunun yazarı. Oyunlar, Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan tiyatrolarında sahneleniyor.

Oyunların çoğu Rusça'ya çevrildi. Bazıları Kazakça, Özbek, Karakalpak, Tacik dillerine çevirildi.

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda ve festivallerde çeşitli oyunlara performanslar katıldı ve ödüller kazandı.

Filmler için yirmiden fazla senaryo yazarı.

Ortak bir Kırgız-Çin televizyon projesinde, destansı "Manas" ı temel alan 20 televizyon dizisinin yazarı (proje, 2005 devriminden sonra mothballed oldu).

GSM               :

Web                :

Elekt. Posta    : tr_ademi@mail.ru

Резюме жана илимий иштердин тизмеси

Аты-жөнүЖаныш Осмонович Кулмамбетов                                                                                                    

Туулган жылы: 1955.

Билими:

Даража

Бөлүм/Программа

Университет

Бүтүргөн жылы

Культурология кандидаты

(PhD in Cultural Studies)

Культурология/Театр таануу

Кыргыз Республикасынын улуттук илимдер академиясы

2018

Жогорку

Театр таануу/Театр таануу

Ташкент мамлекеттик. А. Н. Островский атындагы театр жана сүрөт өнөрү институту

1982

Кандидаттык диссертациянын темасы жана илимий жетекчиси (консультант): Кыргыздын эпикалык театры. Илимий жетекчи: Кыргыз Республикасынын улуттук илимдер академиясынын академиги Абдылдажан Акматалиев.

Кызматтары:

Кызматы/Наамы

Кызмат жери

Жыл

Президент

Кыргызстан театр ишмерлер союзу

2013

Адабият бөлүмүнүн жетекчиси

Чүй областтык Ш. Термечиков атындагы театр

2011

Жетекчи

«Адеми» улуттар театры

2005

Жетекчи, башкы редактор

«Кыргыз Караван» маалымат-басма, маданий-оюнзоок борбору («Кыргыз Караван» гезити)

1997

Корреспондент

«Асаба» гезити

1996

Жетекчи

«Жайсаң» жеке менчик театры

1992

Аспирант

Бүткүл союздук искусство таануу илимий изилдөө институту

1989

Председателдин 1-орун басары

Кыргызстан театр ишмерлер союзу

1988

Башкы редактор

Кыргыз ССРинин маданият министрлигинин бириккен репертуардык-редакциялык коллегиясы

1985

Корреспондент

«Кыргызстан маданияты» гезити

1982

Жетектеген магистердик диссертациялар:

Аскердик өтөө: аскер ишине жарактуу.

Долбоорлордо аткарган иштери (кийинки 5 жыл ичинде):

2019 – VII ART-ORDO эл аралык театр фестивалы долбоору (калыстар тобунун төрагасы):

2019 – I Улуттук көчмөндөр оюну долбоору: маданий иш-чаралар боюнча  конкурстар (калыстар тобунун мүчөсү);

2019  - «Америкалык келин» фильми долбоору (сценарист, режиссер, сопродюсер);

2019 – ХI республикалык  театр фестивалы долбоору (калыстар тобунун төрагасынын орун басары);

2018 – «Айтматов жана театр» эл аралык театр фестивалы долбоору (калыстар тобунун төрагасынын орун басары);

2018  - «Сен экөөбүз» фильми долбоору (сценарист, режиссер, продюсер);

2018 – Х республикалык  театр фестивалы долбоору (сынчылар коллегиясынын  төрагасы);

2018 – «Самгау» эл аралык театр фестивалы долбоору, Астана шаары (калыстар тобунун мүчөсү);

2016-2018 - Студенттик спектаклдердин I-II-III-IV «Жаңы ысымдар» театр фестивалдары  долбоору (координатор, калыстар тобунун төрагасы);

2017 – VI ART-ORDO эл аралык театр фестивалы долбоору (сынчылар коллегиясынын төрагасы);

2017 – IХ республикалык  театр фестивалы долбоору (сынчылар коллегиясынын  төрагасы);

2016 – Казакстандын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгына арналган эл аралык театр фестивалы долбоору, Талды-Коргон шаары (калыстар тобунун мүчөсү);

2016 – VIII республикалык театр фестивалы долбоору(калыстар тобунун мүчөсү);

2016 - «Японочка» фильми долбоору (сценарист, режиссер, сопродюсер);

2016 - «Кыздардын өчү» фильми долбоору (сценарист, режиссер, продюсер);

2015 – V ART-ORDO эл аралык театр фестивалы долбоору (сынчылар коллегиясынын төрагасы);

2015 - «Жапайы селки» фильми долбоору (сценарист, режиссер, продюсер);

2015 - «Коркунучтуу капчыгай» фильми долбоору (сценарист, режиссер, сопродюсер).

Башкаруу кызматтары (коомдук иштер):

Кыргызстан театр ишмерлер союзу – президент.

Кыргыз Республикасынын драматургдар ассоциасиясы – президент.

Кыргыз Республикасынын маданият ишмерлер ассамблеясы – 1-вице-президент.

«Адеми» улуттар театры – жетекчи.

Илимий уюмдарга мүчөлүгү:

Сыйлыктар:

2019 - «Эргүү» улуттук театр сыйлыгынын лауреаты («Эң мыкты улуттук пьеса» номинациясы боюнча).

2018 – Заманбап драмалардын республикалык конкурсунун жеңүүчүсү.

2018 - «Эргүү» улуттук театр сыйлыгынын лауреаты («Эң мыкты театроведдик театр сыны үчүн» номинациясы боюнча).

2017 - «Эргүү» улуттук театр сыйлыгынын лауреаты («Эң мыкты театроведдик театр сыны үчүн» номинациясы боюнча).

2016 – «Тарых жана маданият жылына» карата драмалардын республикалык конкурсунун жеңүчүсү.

2016 – «Улуу Үркүндүн 100 жылына» карата драмалардын республикалык конкурсунун жеңүчүсү.

2016 – Ардак Грамота (Кыргыз радиосу «Жыл мыктылары 2016»).

2013- Театроведение жана театр сыны боюнча Сарман Асанбеков атындагы республикалык сыйлыктын лауреаты.

2012 – Азия өлкөлөрүнүн мифтеринин, жомокторунун жана эпосторунун мотивдери боюнча жазылган сценарийлердин эл аралык «Азия-2012» конкурсунун жеңүүчүсү.

2008 – Айтматов эл аралык сыйлыгынын лауреаты.

2007- Аалы Токомбаев атындагы республикалык сыйлыктын ээси (драматургия боюнча).

1995 – Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер.

1993 – Токтоболот Абдумомунов атындагы республикалык сыйлыктын ээси (драматургия боюнча).

1988 – Диплом. Жылдын эң мыкты театроведдик эмгеги.

Акыркы эки жыл аралыгында бакалавр жана магистр программаларында берген сабактары:

Академиялык жыл

Семестр

Сабактын аты

Жумалык сааты

Студенттердин саны

Теориялык

Практикалык

2018-2019

1

3

5

5

7

7

Дүйнөлүк театрдын тарыхы

2

 

13

Костюм тарыхы

1

2

15

Драматургия  жана оюндун анализи

1

2

14

Балдар театры

1

2

14

Театр долбоору жана техникасы

1

2

15

Чакан драмалык формалар

1

2

15

2

6

6

6

Кыргыз театрынын тарыхы

2

 

13

Театр долбоору жана техникасы

1

2

15

Изилдөөлөр жана окутуунун методикасы

 

4

14

Искусство тарыхы

2

 

14

2019-2020

1

3

7

Дүйнөлүк театрдын тарыхы

2

 

17

Костюм тарыхы

1

2

14

Театр долбоору жана техникасы

1

2

13

2019-2020

2

Кыргыз тетрынын тарыхы

1

 

17

Берген сабактары: Дипломдук иштер, Дүйнөлүк театрдын тарыхы, Кыргыз театрынын тарыхы , Искусство тарыхы,  Костюм тарыхы.  Драматургия  жана оюндун анализиI,  Изилдөөлөр жана окутуунун методикасы,  Театр долбоору жана техникасыI, Театр долбоору жана техникасы II, Чакан драмалык формалар,  Балдар театры.

AЭл аралык журналдарда басылган макалалар:

BЭл аралык илимий жыйналыштарда сунушталган жана докладдар жыйнактарына басылган макалалар (кийинки 5 жыл ичинде):

 B1. 2019 – «Киргизский эпический театр» (Международная научно-практическая конференция «Театр тюрского мира: периспективы развития». Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан, Казань).

B2.2019 – «Саякбай Каралаев непревзойденный нарратор всех времен» («Саякбай Каралаев  - гений эпической памяти» эл аралык илимий-практикалык конференциясы. Октябрь, Бишкек).

B3.2018 – «Чыңгыз Айтматовдун прозасы жана анын сахналык интерпретациялануусунун маселелери» («Айтматов жана театр» эл аралык илимий-практикалык конференциясы. Ноябрь, Бишкек).

B4.2017 – «Азыркы учурдагы кыргыз театрынын актуалдуу маселелери» («Театр ХХI века: новые тенденции» эл аралык илимий-практикалык конференциясы. Сентябрь, Бишкек).

B5.2016 – «Исполнительское искусство киргизских эпиков» (Журнал: «Научная дискуссия: Вопросы филологии, искусствоведения и культурологии». Сборник статей по материалам XLIX международной научно-практической конференции. Июнь, Москва, 2016).

B6.2016 – «Кошок (плач по усопшему) – начало киргизского эпического искусства» (Журнал: «Научная дискуссия: Вопросы филологии, искусствоведения и культурологии». Сборник статей по материалам XLIX международной научно-практической конференции. Июнь, Москва, 2016).

B7.2015 – «Эпикалык театр менен европалык типтеги сахна искусствосунун синтези» («Театр будущего: футурологические прогнозы» эл аралык илимий-практикалык конференциясы. Сентябрь, Бишкек).

C.Эл аралык китептер же китептердеги бөлүмдөр:

Эл аралык (эл аралык илимий кеңеши болгон) журналдарда чыгарылган макалалар:

EУлуттук илимий конференцияларда сунушталган же докладдар жыйнактарына басылган макалалар (кийинки 5 жыл ичинде):

E1. 2019 - «Даркүл Күйүкова кыргыз театрынын биринчи эпикалык актрисасы»  («Даркүл Күйүкова жана кыргыз театр искусствосу» эл аралык илимий-практикалык конференциясы. Апрель, Бишкек).

E2. 2019 - «Азыркы кыргыз театрынын негизги багыттары»  («Азыркы учур жана кыргыз театры» республикалык илимий-практикалык конференциясы. Март, Бишкек).

E3. 2018 – «Чыңгыз Айтматов жана кыргыз театры» («Чыңгыз Айтматовдун рухий дүйнөсү жана кыргыз искусствосу» илимий-практикалык конференциясы. Ноябрь,  Бишкек.)

E4. 2018 – «Искендер Рыскуловдун режиссурасынын феномени» («Рыскуловдордун династиясы жана кыргыз театр өнөрү»  илимий-практикалык конференциясы. Июнь. Бишкек).

E5. 2016 – «Улуу Үркүндүн кыргыз совет драматургиясындагы бурмаланышы» («Улуу Үркүн: тарыхый чындык жана анын улуттук театр искусствосунда чагылдырылышы»  илимий-практикалык конференциясы. Апрель,  Бишкек).

E6. 2016 – «Улуу Үркүндүн кыргыз совет драматургиясындагы бурмаланышы» («Улуу Үркүн: тарыхый чындык жана анын улуттук театр искусствосунда чагылдырылышы»  илимий-практикалык конференциясы. Апрель,  Бишкек).

E7. 2016 – «Улуу Үркүндүн кыргыз совет драматургиясындагы бурмаланышы» («Улуу Үркүн: тарыхый чындык жана анын улуттук театр искусствосунда чагылдырылышы»  илимий-практикалык конференциясы. Апрель,  Бишкек).

E8. 2015 - «Кыргыздын эпикалык театры: хор жана эпос» (илимий-практиклык конференциянын материалдары,  И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жарчысы. Атайын чыгарылыш).

E9. 2015 - «Манас» - протагонисттин театры эмес» (илимий-практиклык конференциянын материалдары,  И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жарчысы. Атайын чыгарылыш).

F. Башка басылмалар (кийинки 5 жыл ичинде):

F1. 2019 - VII международный театральный фестиваль ART-ORDO: итоги (Elgezit, Сентябрь, 2019).

F2. 2019 - Султан Раевдин катарсиси (Китепте: Султан Раев. «Илегилег». Драмалар жыйнагы. Бишкек, «Турар», 2019).

F3. 2016 – «Кошок- кыргыздын эпикалык театрынын башаты» (Вестник Института философии и политико-правовых исследований. - Бишкек, 2016. - №2).

F4. 2016 – «Кыргыздын эпикалык театрындагы конфликттин орду» (Вестник Института философии и политико-правовых исследований. - Бишкек, 2016. - №2).

F5. 2015 - «Кыргыздын эпикалык театры дүйнөлүк театрдын контексттинде» (Журнал: Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. -Бишкек, 2015,  № 5.

F5. 2015 - «Кыргыздын эпикалык театры дүйнөлүк театрдын контексттинде» (Журнал: Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. -Бишкек, 2015,  № 5.

F6. 2015 - «Эпикалык театрдагы монологдун орду» (Журнал: Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. -Бишкек, 2015,  № 5).

F7. 2015 - «Кыргыздын эпикалык театры» (Журнал: Кыргыз Республикасынын улуттук илимдер академиясынын  кабарлары. 2015, №4).

F8. 2015 - «Кыргыздын улуттук эпиктеринин профессионализми» (Журнал: БГУнун жарчысы. №2(32)

F9. 2015 - «Кыргыздын улуттук эпикалык өнөрү жана европалык типтеги театр» (Журнал: БГУнун жарчысы. №2(32)

F10. 2015 - «Кыргыздын эпикалык театры – баяндоочу искусство» (Журнал: И. Арабаев атындагы кыргыз мамлекеттик университетинин жарчысы. –Бишкек, -№2).

F11. 2015 - «Кыргыздын эпикалык театры менен аристотелдик театрдын аткаруучулук принциптеринин айырмачылыктары» (Журнал: И. Арабаев атындагы кыргыз мамлекеттик университетинин жарчысы. –Бишкек, -№2).

F12. 1982-2014 – театр искусствосу, драматургия, көркөм маданият боюнча 100дөн ашуун макалалар жарыялаган.

G.Китептер:

G1. Кыргыз театрынын тарыхы. Монография (Жогорку жана атайын окуу жайлары үчүн окуу куралы). Бишкек, 2019, 440 бет.

G2. Арт-Ордонун сабактары. Монография. Бишкек,2018, 56 бет.

G3. Кыргыз театры. Монография. Бишкек, «Турар», 2017, 600 бет.

G4. Режиссер Бообек Ибраев. Чыгармачылык портрет. Бишкек, «Принт-экспресс», 2015, 160 бет.

G5. Ман- котилам!.. Драмахо. Душанбе, «Истеъдод», 2011, 168 бет.

G6. Бейтааныш арбак. Роман. Бишкек, «Текник»,  2005, 144 бет.

G7. Жылдыздар жерде жашашат. Чыгармачылык портреттер. Бишкек, «Кыргызстан»,  1997, 160 бет.

G8. Ак куу болуп асманда ай баратат. Таттыбүбү Турсунбаеванын чыгармачылык портрети. Бишкек, «Союзтеатр»,  1991, 68 бет.

G9. Кереметтүү дүйнө. Пьесалар. Фрунзе, «Адабият»,  1990, 128 бет.

G10. Театр дүйнөсүндө. Чыгармачылык портреттер. Макалалар. Фрунзе, «Кыргызстан»,  1987, 168 бет.

 H. YÖK форматынан сырткары башка макалалар:

Жарыяланбаган билдирүүлөр:

Семинарлар/Конференциялар:

Темасы

Мекеме

Жылы

Убактысы

 

 

 

 

Кошумча маалымат жана байланыш:

70ке чукул пьесанын автору. Пьесалары Кыргызстанда, Казакстанда, Тажикистанда коюлуп жатат.

20га чукул спектаклдин режиссеру. 19 толук метраждуу көркөм фильмдин, 3 документалдуу тасманын, 1 анимациялык фильмдин, 1 кыска метраждуу тасманын, 1 фильм-спектаклдин режиссеру, сценаристи.

GSM               :

Web                :

Эл. почта        : tr_ademi@mail.ru

 

Илимий иштери

Резюме И СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

Ф.И.О.:  Кулмамбетов Жаныш Осмонович                                                                                          

Год рождения: 1955

Образование:

Кандидат наук культурологии

(PhD in Cultural Studies)

Тема кандидатской диссертации и научный руководитель (консультант): Киргизский эпический театр в контексте мировой культуры. Руководитель: доктор филологии, академик Национальной академии наук Кыргызстана Абдылдажан Акматалиев

Альма-матер: Ташкентский государственный театрально-художественный институт им. А.Н. Островского, театровед.

Административные должности (общественная деятельность):

-союз театральных деятелей Кыргызстана – президент;

-ассоциация драматургов Кыргызской Республики – президент;

-ассамблея деятелей культуры Кыргызской Республики  - 1-й вице-президент;

-Театр наций «Адеми» - руководитель.

      Обязанности в различных проектах (в последних 5 лет):

-2019 г. -VII международный театральный фестиваль ART-ORDO – председатель жюри;

-2019 г. - I национальные игры кочевников – член жюри по культурно-художественной части;

-2019 г. - художественный, полнометражный фильм «Америкалык келин» («Американская невеста») - сценарист, режиссер-постановщик,

сопродюсер;

-2019 г. - ХI республиканский театральный фестиваль – зампредседателя жюри;

-2018 г. - международный театральный фестиваль «Айтматов и театр» - зампредседателя жюри;

-2018 г. - художественный, полнометражный фильм «Сен экөөбүз» («Мы с тобою»)- сценарист, режиссер-постановщик, продюсер;

-2018 г. - Х республиканский театральный фестиваль – председатель коллегии критиков;

2016 -2018 гг. – I-II-III-IV республиканский театральный фестиваль студенческих спектаклей «Новые имена» – руководитель проекта,

координатор,  председатель жюри;

-2018 г. - международный театральный фестиваль «Самгау», г. Астана – член жюри;

-2017 г. -VI международный театральный фестиваль ART-ORDO – председатель коллегии критиков;

2017 г. - IХ республиканский театральный фестиваль – председатель коллегии критиков;

-2016 г. - международный театральный фестиваль посвященный к 25 летию Казакхстана , г.Талды-Коргон – член жюри;

-2016 г. - художественный, полнометражный фильм «Японочка» - сценарист, режиссер-постановщик, сопродюсер;

-2016 г. - художественный, полнометражный фильм «Кыздардын өчү» («Месть девушек»)- сценарист, режиссер- постановщик, продюсер;

2016 г. – VIII республиканский театральный фестиваль – член жюри;

-2015 г. - V международный театральный фестиваль ART-ORDO – председатель коллегии критиков;

-2015 г. - художественный, полнометражный фильм «Жапайы селки» («Дикая девица»)- сценарист, режиссер-постановщик, продюсер;

-2015 г. - художественный, полнометражный фильм «Коркунучтуу капчыгай» («Опасное ущелье»)- сценарист, режиссер-постановщик,со

      продюсер.

Награды:

2019 г. – лауреат национальной театральной премии «Эргүү» («Вдохновение») – по номинации «Лучшая национальная пьеса»;

2018 г. – победитель республиканского конкурса современных пьес;

2018 г. – лауреат национальной театральной премии «Эргүү» («Вдохновение») – по номинации «Лучшая театроведческая работа и театральная критика»;

2018 г. – лауреат национальной театральной премии «Эргүү» («Вдохновение») – по номинации «Лучшая театроведческая работа и театральная критика»;

2016 г. – победитель республиканского конкурса пьес, посвященный к году «Истории и культуры»;

 2016 г. – победитель республиканского конкурса пьес, посвященный к году «100 летию Уркуна»;

2013 г. – лауреат республиканской премии им. С. Асанбекова в области театроведения и театральной критики;

2012 г. – победитель международного конкурса сценариев, по мотивам мифов, сказок и эпосов стран Азии – «Азия-2012»;

2008 г. – лауреат международной премии Айтматова, в области драматургии и театрального искусства;

2007 г. – лауреат республиканской премии им. А. Токомбаева, в области драматургии;

1995 – заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики;

1993 - лауреат республиканской премии им. Т. Абдумомунова, в области драматургии.


Дисциплины, преподаваемые в бакалавриате и магистратуре в последние два года (2018-2019)::

История мирового театра

История костюма

Анализ драмы и спектакля

Детский театр

Проект и техника театра

Малые драматические формы

История киргизского театра

Исследования и методика преподавания

История искусств

B. Статьи, представленные на международных конференциях и опубликованные в сборнике докладов:

 B1. 2019 – «Киргизский эпический театр» (международная научно-практическая конференция «Театр тюрского мира: периспективы развития». Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан, Казань).

B2.2019 – «Саякбай Каралаев непревзойденный нарратор всех времен» (международная научно-практическая конференция «Саякбай Каралаев  - гений эпической памяти». Октябрь, Бишкек).

B3.2018 – «Проза Чингиза Айтматова и проблемы ее сценической интерпретации» (международная научно-практическая конференция «Айтматов и театр». Ноябрь, Бишкек).

B4.2017 – «Актуальные проблемы сегодняшнего киргизского  театра» (международная научно-практическая конференция «Театр ХХI века: новые тенденции». Сентябрь, Бишкек).

B5.2016 – «Исполнительское искусство киргизских эпиков» (Журнал: «Научная дискуссия: Вопросы филологии, искусствоведения и культурологии». Сборник статей по материалам XLIX международной научно-практической конференции. Июнь, Москва, 2016).

B6.2016 – «Кошок (плач по усопшему) – начало киргизского эпического искусства» (Журнал: «Научная дискуссия: Вопросы филологии, искусствоведения и культурологии». Сборник статей по материалам XLIX международной научно-практической конференции. Июнь, Москва, 2016).

B7.2015 – «Синтез эпического театра с сценическим искусством европейского типа» (международная научно-практическая конференция «Театр будущего: футурологические прогнозы». Сентябрь, Бишкек).

E. Статьи, представленные на конференциях или опубликованные в сборниках докладов (последних 5 лет):

E1. 2019 - «Даркуль Куюкова первая эпическая актриса киргизского театра»  (международная научно-практическая конференция «Даркуль Куюкова и киргизское театральное искусство». Апрель, Бишкек).

E2. 2019 - «Основные тенденции современного киргизского театра»  (республиканская научно-практическая конференция «Сегодняшнее время и киргизский театр». Март, Бишкек).

E3. 2018 – «Чингиз Айтматов и киргизский театр» (научно-практическая конференция «Духовный мир Чингизаз Айтматова и киргизское искусство». Ноябрь,  Бишкек.)

E4. 2018 – «Феномен режиссуры Искендера Рыскулова» (научно-практическая конференция «Династия рыскуловых и киргизское театральное искусство». Июнь. Бишкек).

E5. 2016 – «Искажение Великого Побега в киргизской советской драматургии» (научно-практическая конференция «Великий Побег:историческая правда  и ее отражение в киргизском искусстве». Апрель,  Бишкек).

E5.2015 - «Киргизский эпический театр: хор и эпос» (материалы научно-практической конференции, Вестник Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева. Специальный выпуск).

 E6.2015 - «Манас» - не является театром протагониста» (материалы научно-практической конференции, Вестник Киргизского государственного университета имени И. Арабаева. Специальный выпуск).  

 Другие публикации:   

F1. 2019 - VII международный театральный фестиваль ART-ORDO: итоги (Elgezit, Сентябрь).

F2. 2019 – Катарсис Султана Раева (В кн.: Султан Раев. «Илегилег». Сборник пьес. Бишкек, «Турар»,).

F3. 2016 – «Плач по усопшему (кошок) начало  киргизского эпического театра» (Вестник Института философии и политико-правовых исследований. - Бишкек, 2016. - №2).

F4. 2016 – «Место конфликта в киргизском эпическом театра» (Вестник Института философии и политико-правовых исследований. - Бишкек, 2016. - №2).

F5.  2015 - «Киргизский эпический театр в контексте мирового театра» (Журнал: Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. -Бишкек, 2015,  № 5).

F6. 2015 - «Место монолога в эпическом театре» (Журнал: Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. -Бишкек, 2015,  № 5).

F7. 2015 - «Киргизский эпический театр» (Вестник национальной академии наук Киргизской Республики. 2015, №4).

F8. 2015 - «Профессионализм киргизских эпиков» (Вестник БГУ. №2(32)

F9. 2015 - «Киргизское эпическое искусство и театр европейского типа» (Вестник БГУ. №2(32)

F10. 2015 - «Киргизский эпический театр – повествовтальное искусство» (Вестник Киргизского государственного университета имени И. Арабаева, №2).

F11. 2015 - «Различия исполнительных принципов киргизского эпического театра и аристотелевского театра» (Вестник Киргизского государственного университета имени И. Арабаева, №2).

F12. 1982-2014 – более 100 статей о театре, драматургии и художественной культуре.

Книги:

G1. Кыргыз театрынын тарыхы (История киргизского театра). Учебное пособие для вузов и средних специальных учебных заведений. Бишкек, 2019. Стр., 440.

G2. ART-ORDOнун сабактары (Уроки ART-ORDО). Бишкек, 2018. Стр., 56.

G3. Кыргыз театры (Киргизский театр). Бишкек, 2017. Стр., 600.

G4. Режиссер Бообек Ибраев. Творческий портрет. Бишкек, «Принт-экспресс», 2015. Стр., 160.

G5. Ман- котилам!.. Драмахо. Душанбе, «Истеъдод», 2011. Стр., 168. (Сборник пьес на таджикском языке).

G6. Бейтааныш арбак (Незнакомый дух). Роман. Бишкек, «Текник», 2005. Стр., 144.

G7. Жылдыздар жерде жашашат (Звезды живут на земле). Творческие портреты. Бишкек, «Кыргызстан»,1997. Стр., 160.

G8. Ак куу болуп асманда ай баратат (И упылыла лебедь как луна). Творческий портрет Т. Турсунбаевой. Бишкек, «Союзтеатр»,1991. Стр., 68.

G9. Кереметтүү дүйнө (Чудесный мир). Пьесы. Фрунзе, «Адабият»,1990. Стр., 128.

G10. Театр дүйнөсүндө (В мире театра). Сборник статей, творческих портретов, теоретических исследований. Фрунзе, «Кыргызстан»,1987. Стр., 168.

Дополнительная информация и контактные данные:

Автор около 70 пьес.Пьесы ставятся в театрах Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана.

Режиссер около 20 спектаклей, 19 полнометражных художественных фильмов и др. Автор более 20 сценариев.

GSM               :

Web                :

Эл. почта        :  tr_ademi@mail.ru  

 

MESLEKİ FAALİYET

Yazar: Kırgız ve Rus dillerinde cumhuriyet periyodik olarak yayınlanan onlarca inceleme, eleştirel, analitik, bilimsel-teorik, makaleler, yaratıcı portreler.

Yazar : -monograflar “Kırgız Tiyatrosu Kırgız Tiyatrosu” (“Kırgız Tiyatrosu Tarihi”, 2019);

-monograflar “ART-ORDO Dersleri”, 2018;

-monograflar “Kırgız tiyatroları” (“Kırgız Tiyatrosu”, 2017);

- “Kırgız Destanı Tiyatroları” (“Kırgız Destanı Tiyatrosu”, 2016);

-monografiler “Director Boobek Ibraev” (2015);

-monograflar “Manas - Kırgız halkının destansı tiyatrosu” (1992);

yaratıcı portre - “Yönetmen Zhalil Abdykadyrov” (1987-1989).

- Koleksiyon (kitaplar) “Tiyatro duyns collectionnd theater” (“Tiyatro dünyasında”) (1987, “Kırgızistan”, Frunze tarafından yayınlandı);

1982'den bu yana defalarca “Yılın En İyi Tiyatro Eleştirmeni” olarak seçildi.

18 performans, 19 sanat, 1 film prodüksiyonu, 3 belgesel, 1 kısa, 1 animasyon filmlerin yönetmeni.

Yabancı, Rus, Sovyet ve Kırgız tiyatroları tarihinin öğretim görevlisi, tiyatro teorisi:

- Kırgızistan Tiyatro İşçileri Sendikası'nın yaratıcı atölyeleri;

- Kırgızistan-Türk Üniversitesi "Manas" (2011'den beri);

-Bişkek Polis Yüksek Okulunda Kültür Üniversitesi (şimdi Akademi, (1992 - 1996);

-Kırgız Devlet Sanat Enstitüsü, “Tiyatro ve Film Sanatçısı” ve “Sinema Yönetmenliği” (1992 - 1996);

-Kırgız Devlet Üniversitesi (Filoloji Fakültesi –1992-1996);

Kırgız Devlet Akademik Drama Tiyatrosu'nda tiyatro okulu (1992 - 1996, 2014'ten beri);

Kırgız Devlet Akademik Drama Tiyatrosu Tiyatro Atölyesi (1984 - 1989).

Editör ve sunum yapan kişi (TV, radyo, sinema):

-2007: T. Okeev adını taşıyan ulusal film stüdyosu Kırgızfilm'in baş editörü;

- 2006'dan beri: UNICEF ve KTR “Keremet kөch” uluslararası ortak eğitim televizyon projesi editörü;

- 2006'dan bu yana: “Theatre duynosu” adlı haftalık radyo programının yazarı ve sunucusu (radyo “Manas”);

-2004: haftalık televizyon programı “Aitsa aitpasa tygonby ” KTR.

Yayınlanan nesir:

-maniye gerilim filmi “Bilinmeyen ruh” (“Betaanish arbak”) - 2001 - 2005;

- “өtө korkunuchtuu kylmyshker” (“Özellikle tehlikeli suçlular”) - 2000-2001;

- “Zhalgyz Turna” (“Yalnız Turna”) - 2002;

- “Generaldyn Kyzy” (“General'in Kızı”) - 1996-1997.

- “Kanduu Sүyүү” (“Kanlı Aşk”) - 1995-1996

16 oyun dünya ve Rus dramaturjisinin çevirisinin yazarı.

“Keremet kөch” televizyon dizisinin 440 bölümünün uyarlanmasının yazarı.

ЖАРЫК КӨРГӨН, ЖАРЫЯЛАНГАН, КОЮЛГАН, ТАРТЫЛГАН  ЧЫГАРМАЛАР

Театр таануу, театр сыны жана жалпы улуттук маданият боюнча жарык көргөн эмгектер:

“Үркүндө төгүлгөн кан кимдин мойнунда, советтик мифтен иарыхый чындыкка” (макала) – «Жаңы Агым» гезити, 2015, октябрь;

“Улуу Үркүн: тарыхты эмне үчүн бурмалайбыз, же карандай калптын максаты эмне” (макала) – «Жаңы Агым» гезити, 2015, октябрь;

“Улуу үркүн: тарыхты эмне үчүн бурмалайбыз, же карандай калптын максаты эмне” (макала) – «Жаңы Агым» гезити, 2015, октябрь;

“Китеп жана анын автору жөнүндө” (баш сөз) – Ж.Токоевдин “Саяк наме” китебине кирген, 2014-жыл;

“Үч каракчы” менен “Жамийланын” ортосундагы муундук контраст” (макала) - «Кыргыз туусу» гезити, 2014, июль;

“Шеримбек Шаршеев – личность универсальная” (макала) - «Новая литература» сайты, 2013, декабрь;

“Үч каракчы” менен “Жамийланын” ортосундагы муундук контраст” (макала) - «Новая литература» сайты, 2013, декабрь;

Кайгылуу Какей” менен “Отеллонун” ортосундагы чындык” (макала) -«Новая литература» сайты, 2013, декабрь;

“Манас” кыргыз элинин эпикалык драмасы жана эпикалык театры (илимий макала) - «Новая литература» сайты, 2013, ноябрь;

“Кыргыз шекпириадасы – оригинал жана стереотиптер” (макала) - «Новая литература» сайты, 2013, ноябрь;

“Кыргыздын фольклордук театры” (илимий-популярдуу макала) - «Новая литература» сайты, 2013, ноябрь;

“Октябрь төңкөрүшү – кандуу дөңгөлөктүн жүрүшү” (макала) - «Новая литература» сайты, 2013, ноябрь;

На чьей совести кровь погибших 1916 года? (макала) - «Новая литература» сайты, 2013, октябрь.

Кыргызская драматургия как зеркало современной жизни Кыргызстана (макала, оңдолгон варианты) – «Новая литература» сайты, 2013, сентябрь.

«Решение министерства культуры – апофеоз иждивенчества» (макала) – 24 kg, 2013-жыл, апрель;

 «Его музыка живет в сердцах людей» (макала) – 24 kg, “Слово Кыргызстана”, 2012-жыл, ноябрь;

 «Уфада ким уят болду?» (макала) - “Замандаш” журналы, 2012-жыл, №10.

“Сальеричилик” (макала) – “Замандаш” журналы, 2012-жыл, №9.

“Уурдалган балалык, уурдалган жаштык, уурдалган өмүрлөрдүн убайымын  тарткан дараматург”  - (Гүласал Алиеванын пьесалар жыйнагына баш сөз, Ош, 2012-жыл);

“Учурдун” учкуну” (макала, “Учур” театрынын 10 жылдыгына карата) - “Кереге” гезити, июнь, 2012;

 “Ээн калган үй” этикага сыйбаган көрүнүш” (макала) - “Замандаш” журналы, 2012-жыл, №5;

 “Кайгылуу Какей” менен “Отеллонун” ортосундагы чындык” (макала) - “Замандаш” журналы, 2012-жыл, №5;

“Кыргыз шекспириадысы – оригинал жана стереотиптер”– Кыргыз-түрк “Манас” университетинин 17-апрель, 2012-жылы өткөн “Дүйнөлүк классикалык мурастар Кыргызстандын театр сахнасында” республикалык илимий-практикалык конференциясынын жыйнагына кирген;

Искендер Рыскулов: кумир менен жек көрүнүн ортосу...” (макала) - “Замандаш” журналы, 2012-жыл, №4;

“Бакен Кыдыкеева” (макала) - “Замандаш” журналы, 2012-жыл, №3;

“Сен тирүүсүң, Бенкендорф! Же карачечекей маданият министрлигибиз кантип “мээбизди түздөгөн атат” (макала) – DE – FAKTO гезити, 2012-жыл, февраль;

 “Биз тоталитаризмдин балдарыбыз же сталинизм арабызда жүрөт” (макала) -  “Фабула” гезити, 2012-жыл, февраль;

 “Сталинизм арабызда жүрөт” (макала) – “Замандаш” журналы, 2012-жыл, №1;

 “Аянттагы айеклди улуу Манас деп кантип айтабыз?” (макала) – “Көк асаба” гезити, 2011-жыл, декабрь;

“В новой скульптуре Манаса нет идентичности” (макала) - “Слово Кыргызстана” гезити, 2011-жыл;

“Автор театральной эры” (режиссер И.Рыскуловдун чыгармачыл портрети) – “Слово Кыргызстана” гезити, 2011-жыл;

 “Залог успеха - эксперимент” - “Слово Кыргызстана” гезити, 2011-жыл;

 “Манас” – кыргыз элинин эпикалык драмасы жана театры (макала) – “Манас” кыргыз-түрк университетинин жыйнагына чыккан, 2011-жыл;

“Кыргызская драматургия как зеркало современной жизни Кыргызстана” (“Реаблитация настоящего”, сборнник лучших пьес драматургов СНГ. Ереван, 2010);

“Манасты толук окугандар барбы? ” (макала) – “Агым” гезити, 2010 – жыл.

“Айдайдын кеп казынасы” (Айдай Чотуеванын “Кеп казына” китебине баш сөз) – Бишкек шаары, 2010 – жыл;

“Жаңырган шарт, жаңыра элек маданият ” (макала) – “Агым” гезити, 2010 – жыл;

“Мухтар Шаханов мага кошомат айта турган инсан эмес”– “Агым” гезити, 2009 – жыл;

 “Эң керектүү эмгек” (Алтынай Тажыбаеванын “Борбордук Азиянын эпикалык театры: калыптанышы жана өнүгүшү” китебине баш сөз) –  Бишкек шаары, “Бийиктик”, 2009 – жыл;

 “Бүгүн кыргыз театрларына  бир нече Борис Воробьев керек” (макала) – “Агым” гезити, 2009 – жыл;

“Кыргыздан Толубай чыксын десек... ” (макала) – “Агым” гезити, 2009 – жыл;

“Аттестациябы же артисттерди кемсинтүүбү? ” (макала) – “Агым” гезити, 2009 – жыл;

 “Байкуш элдин баатыры көп”  (макала) – “Замандаш” журналы, 2009 – жыл;

“Трагедиялуу өнөрдүн алпы кетти ” (макала) – “Агым” гезити, 2009 – жыл;

 “Бакен Кыдыкеева, Муратбек Рыскулов көчөдө калат ” (макала) – “Агым” гезити, 2009 – жыл;

 “Эл көрбөгөн рухий байлыктын кимге кереги бар?” (макала) – “Замандаш” журналы, 2009-жыл;

 Кыргыз Манасты билбейт“ (макала) – “Замандаш” журналы, 2008 – жыл;

“Кыргыз дагы эле жапайыбы?” (макала) – “Агым” гезити, 2008 – жыл;

Кинобум жана киношум” (макала) – “Замандаш” журналы, 2008 – жыл;

 “Морис, ты не прав” (макала) – “Слово Кыргызстана” гезити, 2005-жыл:

 “Кыргыз эмне үчүн Гулливер болгусу келет?” (макала) – “Адабий гезит”, 2004 – жыл:

“Манас Змей Горынычты кантип жеңди, же айкөл Добрыня Никитичке айланганда” (макала) – “Адабий гезит”, 2004 – жыл:

 “Кыргыз Манасты билбейт” (макала) – “Адабий гезит”, 2004 – жыл:

“Цензура для попсы”? (макала) –“Слово Кыргызстана” гезити, 2001-жыл:

 “Будет ли просить Чингиз Айтматов разрешения на “писательство” у департамента культуры?” (макала) – “Кутбилим” гезити, 2001-жыл;

 “Бакен-кыргыз элинин сыймыгы” (актриса Б.Кыдыкееванын чыгармачылык портретине штрихтер) – “Кутбилим” гезити, 2000-жыл:

“Театр как шок” (макала) – “Кутбилим” гезити, 2000-жыл:

 “После занавеса, или некоторые уроки международного театрального фестиваля” (макала) – “Слово Кыргызстана” гезити, 2000-жыл:

 “Кыргыз көчү” жана сальеризм” (артист, комузчу А.Кыдырназаровдун чыгармачылык портретине штрихтер) – “Асаба” гезити, 1996-жыл:

 “Жашоого тойбогон энергия” (драматург М.Тойбаевдин чыгармачылык портрети) – “Нуска” гезити, 1996-жыл;

 “Утопиясыз театр болобу” (макала) – “Нуска” гезити, 1995-жыл;

 “Манас, Шекспир жана башкалар” (макала) - “Кыргыз туусу” гезити, 1995-жыл;

 “Манас – кыргыз элинин эпикалык театры” (илимий монография) – “Ала-Тоо” журналы, 1995-жыл;

“Дервиш в интерьере смерти” (режиссер И.Рыскуловдун чыгармачылык портрети) - “Республика” гезити, 1994-жыл;

“Театр жок эмес, бар! (макала) - “Кыргызстан маданияты” гезити, 1993-жыл;

“Улуу актриса унутта калабы?” (макала) – “Кыргыз туусу” гезити, 1993-жыл;

“Учур маселеси дегенибиз эмне?” (макала) - “Кыргызстан маданияты” гезити, 1993-жыл:

“Айкөл Манаспы” же “Күн кармаган балабы?” (макала) –“Асаба” гезити, 1992-жыл;

“Кыргыздарда театр болгонбу?” (илимий-теориялык макала) – “Ала-Тоо” журналы, 1991-жыл;

“Кумирлер кантип өлүшөт” (И.Рыскуловдун чыгармачылык портрети) - “Кыргызстан маданияты” гезити, 1991-жыл;

“И.Рыскулов ким? “Генийби” же “формалистпи?” (режиссер И.Рыскуловдун чыгармачылык портрети) - “Жаштык жарчысы” гезити, 1991-жыл;

“Фестваль парадокстору” (макала) - “Жаштык жарчысы” гезити, 1991-жыл;

“Нооруз-90дун” сабактары (макала) “Ленинчил жаш” гезити, 1990-жыл;

“Сахнадан чыккан сансыз ой” (илимий-теориялык макала) - “Ала-Тоо” журналы, 1990-жыл;

“Жаңылануунун реалдуулугу” (макала) – “Ленинчил жаш” гезити, 1989-жыл;

“Театр санжырачысы болгуң келсе” (макала) - “Ленинчил жаш” гезити, 1989-жыл;

“Фестиваль сабактары” (макала) - “Ленинчил жаш” гезити, 1989-жыл;

“Жашоонун метаморфозасы” (макала) – “Фрунзе шамы” гезити, 1989-жыл;

“Акыл оошот, ырыс жугушат” (макала) - “Ленинчил жаш” гезити, 1988-жыл;

“Жаңыланууга умтулуу жана көнүмүштүн күчү” (макала) - “Ленинчил жаш” гезити, 1988-жыл;

 “Табийгы феномен” (Г.Каниметованын чыгармачылык портрети) – “Кыргызстан маданияты” гезити, 1988-жыл;

“Ажар” профессионал сахнада” (макала) - “Кыргызстан маданияты” гезити, 1987-жыл;

“Жаңы деңгээлге чыгуунун зарылдыгы” (макала) - “Кыргызстан маданияты” гезити, 1987-жыл;

“Едигей жана башкалар” (макала) - “Кыргызстан маданияты” гезити, 1987-жыл; 

“Жаңыча мамиледеги жаңылык” (макала) - “Ленинчил жаш” гезити, 1987-жыл;

“Көркөмдүктүн зарылдыгы” (макала) - “Кыргызстан маданияты” гезити, 1987-жыл;

 “Көркөм ойдогу жаңылык” (макала) - “Кыргызстан маданияты” гезити, 1987-жыл;

“Калыптануу жолунда” (макала) – “Кыргызстан маданияты” гезити, 1987-жыл

Театрларга коюлган жана жарык көргөн пьесалар:

-Алай жолборсу (Алымбек датка, 2019-жыл): -2019-жылы Алай муздрама театры сахналаштырды;

-Биз, экөөбүз (2006-жыл): - 2019-жылы Кыргыз улуттук академиялык Т. Абдумомунов атындагы драма театрынын сахнасында коюлду;

-Алаамат келген күн (2007-жыл): -2019-жылы Кыргыз улуттук академиялык Т. Абдумомунов атындагы драма театрында коюлду;

-Ошол түнү (20017-жыл): -2019-жылы Жошолуу театрында коюлду;

-"Кыял" (2019-жыл): -2019-жылы Жалал-Абад областтык Барпы атындагы драма театрында коюлду;

 -“Сур эчкинин осуяты” (2018 - жыл): -2018-жылы “Тунгуч” жаштар драма театрында коюлган;

-“Биз, экөөбүз” (2005 - жыл): -2018-жылы Астанадагы “Sahna” театр-студиясында, 2013-жылы Алай драма театрында, 2008-жылы Ысык-Көл драма театрында коюлган,

-“Кыргызстандын жаңы адабияты” (“Новая литература Кыргызстана”) сайтында жарык көргөн;

-“Эсенсиңби, есаул?!”  (2007-жыл): -2017-жылы Астанадагы “Жастар” театрында коюлган, 2010-жылы  “Ты жив, есаул?! деген орусча варианты” КМШ (СНГ) драматургдарынын мыкты пьесаларынын “Реаблитация настоящего” фестивалдык жыйнагына кирген, Ереван);

-“Кыргызстандын жаңы адабияты” (“Новая литература Кыргызстана”) сайтында жарык көргөн;

-“Жүрөктөгү от” (“Чыңгыз хандын купуя сыры”) (1990- жыл): -2016-жылы Тажикистандын “Памир” журналына жарыяланган, 2011 жылы Тажикистанда басылган “Ман котилам!..” пьесалар жыйнагына кирген; 2009-жылы Астанадагы “Жастар” театрында коюлган; 2009 – жылы “Кыргызстандын жаңы адабияты” (“Новая литература Кыргызстана”) сайтында жарык көргөн; 2006 – жылы Душанбедеги Тажик мамлекеттик В.В. Маяковский атындагы орус драма театрында коюлган; 2001-жылы Казак мамлекеттик академиялык Г. Мүсрепов атындагы жеткинчектер театрынын алдындагы студияда коюлган; 1990 – жылы “Тунгуч” театрында коюлган.

-“Жаза” (“Эшафот” (2007-жыл): -2015-жылы Ош улуттук С. Ибраимов атындагы кыргыз драма театрында коюлган; “Кыргызстандын жаңы адабияты” (“Новая литература Кыргызстана”) сайтында жарык көргөн;

-“История шахидки” (2011-жыл): 2014-жылы Тажикистандын Куляб театрында коюлган; 2011 жылы Тажикистанда басылган “Ман котилам!..” пьесалар жыйнагына кирген;

-“Не бойся Мокочо” (2012-жыл): – 2012-жылы “Адеми” улуттар театрында коюлган;

-“Волшебник и пес” (2011-жыл): – 2011-жылы “Адеми” улуттар театрында коюлган;

- “Ааламат келген күн!” (2007-жыл): - 2011-жылы Ысык-Көл театрында коюлду;

-“Кыргызстандын жаңы адабияты” (“Новая литература Кыргызстана”) сайтында жарык көргөн;

 “Камень моей Родины” (2012жыл): “Сборник произведений, победивших на Международном конкурсе сценариев по мотивам мифов, сказок и эпосов стран Азии – 2012” жыйнагына чыккан;

-“Серый волк и козлята” (2011-жыл): -2011-жылы “Адеми” улуттар театрында коюлган);

-“Алай ханышасы” (2011-жыл): –2011-жылы Чүй драма театрында жана “Адеми” улуттар театрында коюлган, Курманжан-датканын 200 жылдыгына арналган жумалыкка катышып, байге алган;

-“Шамал, шамал жулба ыйлатып(2010-жыл): -2010 –жылы “Адеми” улуттар театрында коюлган;

-“Жашыл күйсө аттагын, кызыл күйсө токтогун” (2010-жыл):-2010-жылы “Адеми” улуттар театр ында коюлган;

-Ал шаарга барганда” –(2009-жыл): – 2010-жылы “Адеми” улуттар театрында коюлган;

-“Ипрахан – Сянь - Фэй” (2008 - жыл): – 2008 – жылы Кыргыз мамлекеттик Б.Кыдыкеева атындагы жаштар жана жеткинчектер театрынын артисттери менен коюлган;

-“Кыргызстандын жаңы адабияты” (“Новая литература Кыргызстана”) сайтында жарык көргөн;

-“Аксыдагы атуу, же Боспиектеги каран түн”  (2006 - жыл): – 2007 – жылы Кыргыз мамлекеттик Б. Кыдыкеева атындагы жаштар жана жеткинчектер театрында коюлган; “Кыргызстандын жаңы адабияты” (“Новая литература Кыргызстана”) сайтында жарык көргөн;

-“Ошол түнү” (2006 - жыл): –2007 – жылы Кыргыз улуттук академиялык Т. Абдумомунов атындагы драма  театрынын театр окуу жайында коюлган;

-“Канат менен Зарина” (2005 - жыл):– 2005 – жылы Кыргыз мамлекеттик “Учур” телетеатрында; 2005 - жылы Кыргыз улуттук академиялык Т. Абдумомунов атындагы драма театрынын театр окуу жайында коюлган; “Кыргызстандын жаңы адабияты” (“Новая литература Кыргызстана”) сайтында жарык көргөн;

-“Чыңгыз менен Бүбүсайра” (1998 - жыл):-2018-жылы “Садои шарк” журналына басылган (тажик тилинде); 2011 жылы Тажикистанда басылган “Ман котилам!..” пьесалар жыйнагына кирген; 2005 – жылы Кыргыз мамлекеттик Б. Кыдыкеева атындагы жаштар жана жеткинчектер театрында коюлган; “Кыргызстандын жаңы адабияты” (“Новая литература Кыргызстана”) сайтында жарык көргөн;

-“Талант жана тагдыр” (2004 - жыл): – 2004 – жылы Кыргыз мамлекеттик Б.Кыдыкеева атындагы жаштар жана жеткинчектер театрында коюлган;

-“Кыргызстандын жаңы адабияты” (“Новая литература Кыргызстана”) сайтында жарык көргөн;

-“Чөл үстүндө ошол эски ыр калды” (2000 - жыл): -2009-жылы Астанадагы Жастар театрында коюлган;2001 – жылы Казак мамлекеттик академиялык Г. Мусрепов атындагы жеткинчектер театрында коюлган;

-”Өмүр бизден өтүп кетсе…” (2002 - жыл): -2006-жылы “Жарык төккөн ай жигит” китебине кирген; 2002 – жылы Кыргыз мамлекеттик академиялык Т. Абдумомунов атындагы драма театрында коюлган,

-“Кызыл топу” (Ш.Перонун жомогунун негизинде жазылган пьеса): – 2000-жылы “Адеми”  театрында коюлган;

-“Каргыш тийсин сага, Жаңыл Мырза - Саломея!” (1996 - жыл): -1997– жылы Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрында; 2003 – жылы “Адеми” театрында; 2007 – жылы Кыргыз мамлекеттик Б. Кыдыкеева атындагы жаштар жана жеткинчектер театрында коюлган; “Кыргызстандын жаңы адабияты” (“Новая литература Кыргызстана”) сайтында жарык көргөн;

-“Жөн эле Майраш” (1993 - жыл):– 1993 – жылы Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрында коюлган;

-“Кагылайын, Манасым!” (1991 - жыл): – 1992 – жылы Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрында коюлган;

-“Манас, Манас болгону…” (1988 - жыл) :- 1994 – жылы Ысык-Көл драма  театрында коюлган;

-“Мунабия” (К.Акматов менен бирдикте жазылгын, 1987 - жыл) :1988  – жылы Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрында коюлган;

-“Бумеранг” (1986 - жыл) : - 1987 – жылы Ысык-Көл драма театрында коюлган;

-Алп бала (1984-жыл) : - 1984 – жылы кыргыз радиосунда уктурулган;

-“Ыйыгым менин - апакем!” (1983- жыл):- 1983 – жылы кыргыз радиосунда уктурулган;

-“Кереметтүү дүйнө (1979): -1990-жылы «Кереметтүү дүйнө» пьесалар жыйнагына кирген; 1985 – жылы Кыргыз Республикалык куурчак театрында коюлган; 1980 – жылы кыргыз радиосунда уктурулган;

-”Көк кулун” (1979): -1990-жылы «Кереметтүү дүйнө» пьесалар жыйнагына кирген; 1981-жылы Каракалпак радиосунда  уктурулган; 1979 – жылы кыргыз радиосунда уктурулган;

-“Биздин Телибай” (1979 - жыл): - 1990-жылы «Кереметтүү дүйнө» пьесалар жыйнагына кирген; 1984 – жылы Жумгал куурчак театрында коюлган; 1979 – жылы кыргыз радиосунда уктурулган,

-“Мамалак” - (1978 - жыл):- 1978 – жылы кыргыз радиосуда уктурулган;

-“Мен сизге мышык алып келдим” (1978 - жыл): - 1978 – жылы кыргыз радиосунда уктурулган;

-“Корукчу” - (1978- жыл): - 1978 – жылы кыргыз радиосунда уктурулган;

-“Жашасын, жомок!” - (1977 - жыл): -1990-жылы «Кереметтүү дүйнө» пьесалар жыйнагына кирген; 1984 – жылы Кыргыз Республикалык куурчак театрында коюлган;

- 1977 – жылы кыргыз радиосунда уктурулган,

-“Уурдалган от” – (1977- жыл):

-1997 – жылы Ысык-Көл драма театрында коюлган;

-1990-жылы «Кереметтүү дүйнө» пьесалар жыйнагына кирген;

1984 – жылы Кыргыз Республикалык куурчак театрында коюлган;

-1977 – жылы кыргыз радиосунда уктурулган.