Аты Ага окутуучу ЖУМАКҮЛ ЖУМАЛИЕВА
Э-куржун cumakul.cumaliyeva@manas.edu.kg
Кабинет Uygulama Merkezi
Телефону ()
Сабактар

TİY-104 : САХНА КЕБИ II (Театралдык искусство бөлүмү )

TIY-203 : САХНА КЕБИ III (Театралдык искусство бөлүмү )

Резюме

Илимий иштери