Аты Ага окутуучу ШАМИЛЬ ДЫЙКАНБАЕВ
Э-куржун samil.diykanbayev@manas.edu.kg
Кабинет Uygulama Merkezi
Телефону ()
Сабактар

TİY-102 : АКТЕРДУК ӨНӨР II (Театралдык искусство бөлүмү )

TİY-312 : ИСКУССТВО ТАРЫХЫ (Театралдык искусство бөлүмү )

TİY-319 : БАЛДАР ТЕАТРЫ (Театралдык искусство бөлүмү )

TIY-201 : АКТЕРДУН ЧЕБЕРЧИЛИГИ III (Театралдык искусство бөлүмү )

TIY-105 : ТЕАТР ИСКУССТВО БАГЫТЫ (БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАМ-НА КИРИШҮҮ) (Театралдык искусство бөлүмү )

Резюме

                 Резюме 

 

 

 

Аты-жөнү:  Дыйканбаев Шамиль Азаматович                                               

Туулган жылы: 1983

 

Билими:

Даража

Бөлүм/Программа

Университет

Бүтүргөн жылы

Жогоркуу билим,

Драмалык театрдын режиссеру

Театр жана кино факультети

Б. Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университети

2006

Театр искусствонун магистери

Магистратура

Вл. И. Немирович-Данченко атындагы Школа-студия (институт) (Москва, Россия)

2011

Магистердик диссертациянын темасы жана илимий жетекчиси (консультант): «Орто Азия театры: учурдагы режиссуранын көйгөлөрү». Жетекчиси: Степанова А. А., искусствоведениянын кандидаты, Россия театрынын тарыхы кафедрасынын доценти, ГИТИС.

Кызматтары:

Кызматы/Наамы

Кызмат жери

Жыл

Режиссер-коючу

Ш. Термечиков ат. Чуй областык театры

2006 - 2009

Режиссер-коючу

Т. Абдумомунов ат. Кыргыз улуттук академиялык драма театры

2011-2014

Башкы режиссер

Т. Абдумомунов ат. Кыргыз улуттук академиялык драма театры

2014 -2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жетектеген магистердик диссертациялар:

Аскердик өтөө:

Долбоорлордо аткарган иштери:

Башкаруу кызматтары:

 

 

 

 

 

 

Илимий уюмдарга мүчөлүгү:

Сыйлыктар:

 

 

 

 

Акыркы эки жыл аралыгында бакалавр жана магистр программаларында берген сабактары:

Академиялык жыл

Семестр

Сабактын аты

Жумалык сааты

Студенттердин саны

Теориялык

Практикалык

2017-2018

 

Актердук чеберчилик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019

 

Актердук чеберчилик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берген сабактары:

 

  1. Эл аралык журналдарда басылган макалалар:

     A1

 

  1. Эл аралык илимий жыйналыштарда сунулган жана докладдар жыйнактарына басылган макалалар:

      B1.

 

  1. Эл аралык китептер же китептердеги бөлүмдөр:

      C1.

 

  1. Эл аралык (эл аралык илимий кеңеши болгон) журналдарда чыгарылган макалалар:

      D1

 

  1. Улуттук илимий конференцияларда сунулган же докладдар жыйнактарына басылган макалалар:

       E1.

 

F.Башка басылмалар:

      F1.

 

  1. Китептер:

      G1.

 

  1. YÖK форматынан сырткары башка макалалар:

      H.1.

 

Жарыяланбаган билдирүүлөр:

 

       Семинарлар/Конференциялар:

 

Темасы

Мекеме

Жылы

Убактысы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кошумча маалымат жана байланыш:

GSM               :

Web                :

Эл. почта       : stda83@mail.ru

                         

Илимий иштери