Аты Ага окутуучу КАЛИЧА СЕЙДАЛИЕВА
Э-куржун kalica.seydaliyeva@manas.edu.kg
Кабинет Uygulama Merkezi
Телефону ()
Сабактар

TİY-204 : САХНА КЕБИ IV (Театралдык искусство бөлүмү )

TİY-303 : КӨРКӨМ СӨЗ I (Театралдык искусство бөлүмү )

Резюме

 

                           Резюме жана илимий иштердин тизмеси

 

 

 

Аты-жөнү:   Сейдалиева Калича Осмонбековна                                                                                    

Туулган жылы: 15.09.1956

 

Билими: Жогорку

Даража

Бөлүм/Программа

Университет

Бүтүргөн жылы

Ага окутуучу

Актер драма жана кино

ТТХИ Островский атындагы

1979 ж.

Доцент

 

 

 

Магистердик диссертациянын темасы жана илимий жетекчиси (консультант):

 

Кызматтары: Актер. Ага окутуучу

Кызматы/Наамы

Кызмат жери

Жыл

Актер

Кыргыз мамлекеттик драма театры

1979 ж.

Ага окутуучу

 Ч.Айтматов атындагы Кыргыз Түрк Манас университети

2010 ж.

Кыргыз мамлекеттик драма театрынын КРнын эл артисти

 

2019 ж.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жетектеген магистердик диссертациялар:

Аскердик өтөө:

Долбоорлордо аткарган иштери:

Башкаруу кызматтары:

 

 

 

 

 

 

Илимий уюмдарга мүчөлүгү:

Сыйлыктар:

Кыргыз Республиканын эл артисти

Эл агартуунун отличниги

Доцент. Ага окутуучу

 

Акыркы эки жыл аралыгында бакалавр жана магистр программаларында берген сабактары:

Академиялык жыл

Семестр

Сабактын аты

Жумалык сааты

Студенттердин саны

Теориялык

Практикалык

 

      I

 Сахна кеби

9

9

16

 Көркөм окуу

 

 

 

 

 

 

 

      II

Сахна кеби

9

9

16

Көркөм окуу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берген сабактары: Сахна кеби. Көркөм окуу

 

  1. Эл аралык журналдарда басылган макалалар:

     A1

 

  1. Эл аралык илимий жыйналыштарда сунулган жана докладдар жыйнактарына басылган макалалар:

      B1.

 

  1. Эл аралык китептер же китептердеги бөлүмдөр:

      C1.

 

  1. Эл аралык (эл аралык илимий кеңеши болгон) журналдарда чыгарылган макалалар:

      D1

 

  1. Улуттук илимий конференцияларда сунулган же докладдар жыйнактарына басылган макалалар:

       E1.

 

F.Башка басылмалар:

      F1.

 

  1. Китептер:

      G1.

 

  1. YÖK форматынан сырткары башка макалалар:

      H.1.

 

Жарыяланбаган билдирүүлөр:

 

       Семинарлар/Конференциялар:

 

Темасы

Мекеме

Жылы

Убактысы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кошумча маалымат жана байланыш:

GSM               :

Web                :

Эл. почта       :

                         

 

 

 

 

Сейдалиева Калича Осмонбековна.

       15.09.56г.рожд. Таласск обл. Кировск р-н, с.Кара-Арча.

         1974-75гг. училась в Театральной студии при Кыргосакадемдрамтеатре.

         1975-79гг. училась в Театрально художественном институте им. Островского в г.Ташкенте. Актерский факультет.

         С 1979г. Работает актрисой в Кыргызском национальном академическом театре драмы им.Т.Абдумомунова.

         1993г. «Нооруз-93» театральн.фестиваль. Награждена премией «За лучшую жескую роль».

         1994г. «Нооруз-94» лауреат премии им.Б.Кыдыкеевой.

         1996г. в г. Уфе участвовала на межд.фестив. «Туганлык» Тюркязычных театров. Премии Гран-при «За лучшую женскую роль»

         1995г. «Заслуженный артист КР»

         1995г. нагр. Медалью «Манас-1000»

         1999г. междунар.фестиваль «Айтматов и театр». Премия «За женскую роль»Гран-при.

         2003г. –международная пермия Ч.Айтматова

         1996г. –ст.преподаватель по технике речи и худслова,доцент инс.искусств им. Б.Бейшеналиевой

         2009г. –ст.преподаватель театрального училишще при КНАДТ

         2010г. –ст.преподователь университета «Манас»

 

                                           Этапные роли:

         1980г     Касенов «Алда жаш жубайлар»                                 -Зуураш

         1981г     Ж.Садыков «Манастын уулу Семетей»                    -Каныкей

         1981г     Ж.Абдыкадыров «Олжобай менен Кишимжан»   -Жене

         1982г     А.Абдулин «13-башкарма»                                          -Кадрия

         1984г     Б.Омуралиев «Тагдырдын огой балдары»              -Саадат

         1985г     Б.Омуралиев «Жуз катын»                                           -Араппаева

         1985г     В.Шекспир «Ричард-3»                                      -Королева Маргарита

         1985г     Т.Абдумомунов «Чолпонбай»                        -Фрау Марта

         1992г     Э.Эрматов «Жаныл Мырза»                            -Жаныл Мырза

         1997г     Ж.Садыков «Сейтек»                                         -Каныкей

         1997г     Ж.Кулманбетов «Кагылайын Манасым»     -Кайып эне(Чыйырды)

         1997г     Ч.Айтматов «Саманчынын жолу»                  -Толгонай

         2001г     В.Шекспир «Король Лир»                                -Гонерилья

         2007г     Ч.Айтматов «Белое облако Чынгызхана»    -Алтун

         2015г     Ф.Дюреннмаб «Картан айымдын келиши» -Клара

         2013г     Ш.Садыбакасов «Ак боз ат»                             -Алтын таяк ханыша

         2011г     худ.фильм «Кок салкын»

         2012г     «Батыр»

         2000г     Т-сериал «Чиркин Омур»

         2008г     «Апамдын махабаты»   

Илимий иштери