Аты Эльвира Караева
Э-куржун elvira.karayeva@manas.edu.kg
Кабинет KSSB-
Телефону ()
Сабактар

MÜZ-313 : БИЙ I (Музыка бөлүмү )

MÜZ-318 : КӨРКӨМ ОКУУ (Музыка бөлүмү )

BSA-430 : РИТМ ЖАНА БИЙ (Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү )

TİY-208 : РИТМ ЖАНА БИЙ I (Театралдык искусство бөлүмү )

TİY-306 : БИЙ I (Театралдык искусство бөлүмү )

TİY-307 : РИТМ ЖАНА БИЙ II (Театралдык искусство бөлүмү )

TİY-313 : ФЕХТОВАНИЕ (Театралдык искусство бөлүмү )

TİY-405 : БИЙ II (Театралдык искусство бөлүмү )

TIY-215 : БИЙ III (Театралдык искусство бөлүмү )

TIY-113 : БИЙ I (Театралдык искусство бөлүмү )

Резюме

 

Резюме жана илимий иштердин тизмеси

 

                                                                                                          

Аты-жөнү: Караева Эльвира Рыскелдиевна                                                                                                                                                                                

Туулган жылы: 31.03.1986

 

Билими

Даража

Бөлүм/Программа

Университет

Бүтүргөн жылы

Жогорку

драм театр актеру

КГИИ им.Б.Бейшеналиева

2011

 

 

 

 

Магистердик диссертациянын темасы жана илимий жетекчиси (консультант):

 

Кызматтары:

Кызматы/Наамы

Кызмат жери

Жыл

Актриса,бийчи

К.Акиев атындагы Жумгал драм театры

2002-2003

Актириса,бийчи

Театр"Сахна"

2004-2006

Бий ийрими боюнча мугалим

Ысык-Кол об.,Ак-Суу р.,Жылдыз а.,Д.Бейшенов орто мектеби

2009

Ага окутуучу

КТМУ Манас

2016-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жетектеген магистердик диссертациялар:

Аскердик өтөө:

Долбоорлордо аткарган иштери:

Башкаруу кызматтары:

 

 

 

 

 

 

Илимий уюмдарга мүчөлүгү:

Сыйлыктар:

Ак-Суу райондук администрациясынан жакшы жетишкендиги учун грамота

 

 

 

Акыркы эки жыл аралыгында бакалавр жана магистр программаларында берген сабактары:

Академиялык жыл

Семестр

Сабактын аты

Жумалык сааты

Студенттердин саны

Теориялык

Практикалык

2017-2018

 

Ритмика ж/а бий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берген сабактары:

 

  • Эл аралык журналдарда басылган макалалар:

     A1

 

  • Эл аралык илимий жыйналыштарда сунулган жана докладдар жыйнактарына басылган макалалар:

      B1.

 

  • Эл аралык китептер же китептердеги бөлүмдөр:

      C1.

 

  • Эл аралык (эл аралык илимий кеңеши болгон) журналдарда чыгарылган макалалар:

      D1

 

  • Улуттук илимий конференцияларда сунулган же докладдар жыйнактарына басылган макалалар:

       E1.

 

  • Башка басылмалар:

      F1.

 

  • Китептер:

      G1.

 

  • YÖK форматынан сырткары башка макалалар:

      H.1.

 

Жарыяланбаган билдирүүлөр:

 

       Семинарлар/Конференциялар:

 

Темасы

Мекеме

Жылы

Убактысы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кошумча маалымат жана байланыш:

GSM               :

Web                :

Эл. почта        : elvira.karaeva86@mail.ru

Илимий иштери