Аты Ага окутуучу Кайрат Иманалиев
Э-куржун kayrat.imanaliyev@manas.edu.kg
Кабинет LİEB3-
Телефону ()
Сабактар

TİY-410 : ЧАКАН ФОРМАЛАРДЫН РЕЖИССЕРДУГУ (Театралдык искусство бөлүмү )

TİY-411 : ЧАКАН ДРАМАЛЫК ФОРМАЛАР (Театралдык искусство бөлүмү )

TİY-415 : СПЕКТАКЛДИ ЖАЗУУ ТЕХНИКАСЫ (Театралдык искусство бөлүмү )

Резюме

Илимий иштери