1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-105 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ I 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
BIL-100 ИНФОРМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
BIO-100 АЗЫРКЫ ТАБИЯТ ТААНУУНУН КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
EKN-117 ЭКОНОМИКА ТЕОРИЯСЫНЫН НЕГИЗДЕРИ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
ING-111 АНГЛИС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-103 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
MAT-100 МАТЕМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
RSC-103 ОРУС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
SOS-111 ЖАЛПЫ СОЦИОЛОГИЯ I 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
SOS-113 СОЦИАЛДЫК АНТРОПОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
SOS-115 КООМЧУЛУК МЕНЕН БАЙЛАНЫШ (PR) 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-106 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ II 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
CEV-100 ЭКОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ING-112 АНГЛИС ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-104 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-104 ОРУС ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
SOS-112 ЖАЛПЫ СОЦИОЛОГИЯ II 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
SOS-114 ИНСАН ЖАНА ЧЕКТЕН ЧЫККАН ЖҮРҮМ-ТУРУМДУН СОЦИОЛОГИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
SOS-116 СОЦИОЛОГИЯ ТАРЫХЫ I 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
SOS-118 СОЦИАЛДЫК ДЕМОГРАФИЯ (КУРСТУК ИШ) 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
SOS-120 СОЦИОЛОГИЯЛЫК ИЗИЛДӨӨНҮН МЕТОДОЛОГИЯСЫ ЖАНА ЫКМАЛАPЫ I 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
SOS-122 ЛОГИКА 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
CEV-200 КЫРГЫЗСТАН ГЕОГРАФИЯСЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
EGT-201 ПСИХОЛОГИЯ 3 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
FLS-200 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ING-201 АНГЛИС ТИЛИНИН ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ I 0 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-203 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-203 ОРУС ТИЛИ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
SOS-213 КООМДУК ТҮЗҮЛҮШ ЖАНА КАТМАРЛАШУУ СОЦИОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
SOS-215 СОЦИОЛОГИЯЛЫК ИЗИЛДӨӨНҮН МЕТОДОЛОГИЯСЫ ЖАНА ЫКМАЛАPЫ II 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
SOS-217 СОЦИОЛОГИЯ ТАРЫХЫ II 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
SOS-219 ЭКОНОМИКА СОЦИОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
TAR-251 AТА МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EĞT-202 ПЕДАГОГИКА 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
UDL-202 АНГЛИС ТИЛИНИН ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ II 0 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
STJ-202 ТАЖРЫЙБА I (ОКУУ ӨНДҮРҮШТҮК ПРАКТИКА) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
YÖD-202 КУРСТУК ИШ 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
SOS-202 БАШКАРУУНУН ЖАНА УЮМДУН СОЦИОЛОГИЯСЫ I (ЭКОНОМИКАНЫН СОЦИОЛОГИЯСЫ) 4 ( 4 - 0 ) 4 МC Түшүр
UDL-204 КЫРГЫЗ ТИЛИНИН ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ II 0 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
SOS-204 СОЦИОЛОГИЯЛЫК ИЗИЛДӨӨНҮН МЕТОДОЛОГИЯСЫ ЖАНА ЫКМАЛАPЫ I (САНДЫК ЫКМАЛАРЫ) 4 ( 2 - 4 ) 6 МC Түшүр
SOS-206 САЯСАТТЫН СОЦИОЛОГИЯСЫ 4 ( 4 - 0 ) 5 МC Түшүр
UDL-206 ОРУС ТИЛИНИН ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ II 0 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
SOS-208 СОЦИАЛДЫК ПСИХОЛОГИЯ 4 ( 4 - 0 ) 3 МC Түшүр
TUR-226 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TAR-252 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
EDF-202 ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
SOS-303 СОЦИОЛОГИЯЛЫК ИЗИЛДӨӨНҮН МЕТОДОЛОГИЯСЫ ЖАНА ЫКМАЛАPЫ II (САНДЫК ЫКМАЛАРЫ) 4 ( 2 - 4 ) 6 МC Түшүр
SOS-305 КООМЧУЛУК МЕНЕН БАЙЛАНЫШ (PR) 4 ( 4 - 0 ) 3 МC Түшүр
SOS-307 БАШК.НУН ЖАНА УЮМДУН СОЦ.СЫ II (ЭМГ.ТИН Ж-А УЮМДУН С.) 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
SOS-333 ЖАШТАР СОЦИОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
SOS-335 БААЛУУЛУКТАРДЫН СОЦИОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
SOS-337 СОЦИОЛИНГВИСТИКА 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
SOS-339 ИННОВАТИКА СОЦИОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
SOS-341 ЧЕКТЕН ЧЫГУУ ЖҮРҮМ-ТУРУМУНУН СОЦИОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
SOS-343 ИНТЕЛЛЕКТТИН СОЦИОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
SOS-345 БАЛАЛЫКТЫН СОЦИОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
SOS-347 МАРКЕТИНГ СОЦИОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
SOS-349 СОЦИАЛДЫК-АНТРОПОЛОГИЯЛЫК ИЗИЛДӨӨ ЫКМАЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
SOS-351 ТАРЫХТЫН СОЦИОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
SOS-353 ШААРДЫН СОЦИОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
STJ-302 ТАЖРЫЙБА II (ӨНДҮРҮШТҮК ПРАКТИКА) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
YÖD-302 КУРСТУК ИШ 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
SOS-302 БАШКАРУУНУН ЖАНА УЮМДУН СОЦИОЛОГИЯСЫ III (СОЦИАЛДЫК ЧӨЙРӨДӨГҮ МЕНЕДЖМЕНТ) 3 ( 3 - 0 ) 6 МC Түшүр
SOS-304 СОЦИОЛОГИЯЛЫК ИЗИЛДӨӨНҮН МЕТОДОЛОГИЯСЫ ЖАНА ЫКМАЛАPЫ III (САПАТТЫК ЫКМАЛАРЫ) 3 ( 2 - 2 ) 6 МC Түшүр
SOS-306 СОЦИОЛОГИЯЛЫК МААЛЫМАТТЫ ӨЛЧӨӨ ЖАНА АНАЛИЗДӨӨ 3 ( 2 - 2 ) 6 МC Түшүр
SOS-334 ЖАКЫРЧЫЛЫКТЫН СОЦИОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
SOS-336 МАДАНИЯТ СОЦИОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
SOS-338 КЫРГЫЗСТАНДАГЫ СОЦИАЛДЫК СТРАТИФИКАЦИЯ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
SOS-340 ГЕНДЕРДИК СОЦИОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
SOS-342 ДИН СОЦИОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
SOS-344 КОММУНИКАЦИЯ СОЦИОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
SOS-354 ФИЛОСОФИЯНЫН СОЦИОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
SOS-346 СОЦ.ДЫК-ПСИХ.ЛЫК КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕР.Н НЕГИЗДЕРИ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
SOS-348 ДЕМОКРАТИЯНЫН МАДАНИЯТЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
SOS-350 МАДАНИЯТТЫН СОЦИОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
SOS-352 ЭЛИТАНЫН СОЦИОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
SOS-356 СОЦИАЛДЫК (МАДАНИЙ) АНТРОПОЛ.НЫН ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
YÖD-401 КУРСТУК ИШ 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
SOS-401 СОЦИОЛОГИЯНЫ ОКУТУУНУН МЕТОДИКАСЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
SOS-403 САЛЫШТЫРМА СОЦИОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
SOS-405 СОЦ.ЛЫК ПРОГНОЗДОО (БОЖОМОЛДОО) ЖАНА МОДЕЛДӨӨ 3 ( 3 - 0 ) 8 МC Түшүр
SOS-407 ААЛАМДАШУУ СОЦИОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
BTZ-451 ДИПЛОМДУК ИШ I 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
SOS-431 УКУКТУН СОЦИОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
SOS-433 КООМДУК ПИКИРДИ ИЗ.НҮН СОЦ.ЛЫК МАСЕЛЕЛЕРИ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
SOS-435 ДЕН-СООЛУКТУН СОЦИОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
SOS-437 ТУРИЗМ СОЦИОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
SOS-439 СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮГҮҮНҮН ҮЛГҮЛӨРҮ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
SOS-441 АЙЫЛДЫН СОЦИОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
SOS-443 СОЦ.ДЫК-САЯ.Й ИНСТ.ТАР ЖАНА ДЕМОКР. СИС.Н КАЛЫП.Ы 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
SOS-445 КООМДУК-САЯСИЙ ЖҮРҮШТӨРДҮН СОЦИОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
SOS-447 БИЛИМ БЕРҮҮ СОЦИОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
SOS-449 СЕКУЛЯРИЗМ ЖАНА КООМ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
SOS-451 СПОРТТУН ЖАНА ДЕНЕ ТАРБИЯНЫН СОЦИОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
SOS-453 КООМДУК ТАМАКТАНУУНУН СОЦИОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
STJ-402 ТАЖРЫЙБА III (КВАЛИФИКАЦИЯ АЛУУ АЛДЫНДАГЫ ТАЖРЫЙБА) 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
SOS-402 ЧЫР-ЧАТАКТЫН СОЦИОЛОГИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
SOS-404 ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
BTZ-452 ДИПЛОМДУК ИШ II 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
DES-400 ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ АТТЕСТАЦИЯ 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
DES-404 ДИПЛОМ ИШТИ КОРГОО 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
SOS-434 МИГРАЦИЯ СОЦИОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
SOS-436 БИЙЛИКТИН ЖАНА БЮРОКРАТИЯНЫН СОЦИОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
SOS-438 МАМЛЕКЕТТИК БАШКАРУУНУН СОЦИОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
SOS-440 СОЦИАЛДЫК ӨЗГӨРҮҮЛӨР ЖАНА ТЕХНОЛОГИЯЛАР 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
SOS-442 ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕРДИН СОЦИОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
SOS-444 ЭКОЛОГИЯНЫН СОЦИОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
SOS-446 БОШ УБАКЫТТЫ ӨТКӨЗҮҮНҮН ЖАНА ЭС АЛУУНУН С.СЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
SOS-448 КЕСИПТЕРДИН СОЦИОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
SOS-450 КЫРГЫЗСТАНДЫН СОЦИАЛДЫК САЯСАТЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
SOS-452 АСКЕР СОЦИОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
SOS-454 АДАБИЯТТЫН СОЦИОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
SOS-456 КАРЫЛАРДЫН СОЦИОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы